torsdag 8 oktober 2009

Nya baltsmällar var dag

'
Ett bra exempel på att nyhetscykeln börjar bli väl kort fick vi igår när DI m.fl. skulle rapportera vad som hände i Lettland. Den självklara rubriken blev "Ny baltsmäll väntar svenska banker".

Sanningen verkar vara ung. att Lettlands premiärminister hade givit en utredning i uppdrag att se över huruvida man kunde begränsa bankernas möjligheter att kräva en icke-betalande bolånekunder (alltså inte de bolånekunder som betalade sina lån som vanligt, utan de som var mer eller mindre i konkurs) på mer pengar än vad man kunde realisera i panten.

Detta var förstås inte goda nyheter för bankerna men när man först skulle rapportera missade man, med all sannolikhet avsiktligt, att nämna att 1) detta inte ens var ett lagförslag utan bara en utredning och 2) att detta bara gällde de som inte kunde betala. Ingen skulle få sitt ännu existerande lån nedskrivet om detta blev lag.

Fler och fler tidningar spred "nyheten" tills den var en sanning.

Det är svårt att tro att bankerna idag i Lettland har nåt annat än mycket begränsade möjligheter att få tillbaka någonting av värde förutom panten från människor som förlorat sina arbeten men har hiskeliga bolån. Även i Sverige begränsas för övrigt återbetalningen, t.ex. via skuldsaneringslagen, men även till att man måste ha tillräckligt med pengar för att leva drägligt, det s.k. existensminimum, som för en typisk bolånekund, d.v.s. en barnfamilj, naturligtvis är satt ganska långt över vad som krävs för att kunna existera.


Nu på morgonen är DI:s huvudnyhet på nätet Chockhöjningar av reporäntan väntar.

Håhåjaja.
'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar