tisdag 16 juli 2019

Inför EVO:s rapport


För den som följt Evolution Gaming några år märks det att ledningen med senaste årets framgångar vågar guida mer optimistiskt än mot för något år sedan. Deras marginalguidning förra året underskreds visserligen något men nu låter de väldigt säkra på att EBITDA-marginalen kommer att hamna i det övre spannet av 44-46 % som de tidigare guidat *på helåret*.

Med senast 45,3 % betyder detta rimligen fortsatt stärkt marginal under året. Konstigt vore det väl också annars med tanke på att marginalen stiger naturligt med omsättningen för en så skalbar verksamhet. Dippen i marginal vintern 2017-18 kom av dels nybygget av studion i Tiblisi och dels en oväntat svag omsättning hos operatörerna i början av året. Inget av detta finns nu då Q1 som bekant var urstark i år. Man kommer visserligen att flytta till större lokaler på Malta i år men det är ju en mycket mindre operation än ett jättestort nybygge i ett nytt land. 

Knappast någon tror väl att EVO kommer att rapportera svagt på fredag. Visserligen är jämförelsetalen svårare nu mot Q1, vilket man var tydlig med senast man rapporterade, men detta gör knappast att siffrorna kommer att verka svaga. 

Faktum är att om vi leker med tanken att EVO inte skulle ha ökat omsättningen eller resultatet någonting sedan första kvartalet så skulle man ändå öka omsättningen med 33 %, EBITDA med 37 %, EBIT med 39 % och vinsten med 42 % jämfört med andra kvartalet 2018. Det säger en del om hur snabbt EVO har vuxit senaste året. Om vi lite mer realistiskt antar att man ökar omsättningen sekventiellt med 10 %, vilket inte känns utmanande då man växte 13 % mellan Q4 och Q1 samt med 9 % båda de två kvartalen innan, så skulle omsättningen landa på 87,2 MEUR, vilket vore en ökning med 47% från året innan (+54 % i Q1).

Räknar vi vidare med en stärkning av EBITDA från 45,3% till 45,4 % landar EBITDA på 39, 6 MEUR vilket vore +51% (+64 % i Q1). Antar vi att 38,2 % rörelsemarginal (38,1 % i Q1) blir det 33,2 MEUR dvs +53 % (+69 % i Q1).

Slutligen antar jag att vinstprocenten även den stiger något till 36,4 % som den var i Q4 och då har vi ett resultat på 31,7 MEUR eller +59 % (+73 % iQ1).

Det är ju alltid svårt att gissa på dessa saker men det är ännu svårare att tro att Evolution inte kommer att lämna en fin rapport. För detta talar ju också att man under kvartalet har lanserat nästan alla de nya spel som man presenterade under Q1. 

Ännu viktigare är förstås att bolaget nu har rejält med nya starka spel som konkurrenterna inte är i närheten av och mycket större studiokapacitet mot tidigare har möjlighet att växa till nästa nivå. Ytterligare positivt är förstås att man med fortfarande hela den amerikanska live-marknaden i sin hand i och med den starka utvecklingen i New Jersey och öppnandet av Pennsylvania igår kommer med tiden att kunna växa fint även här. 

Som jag sagt många gånger tidigare så tror jag att Evolution kommer att bli ett svenskt storföretag med tiden.