måndag 7 maj 2012

Apples värdering

.
Asymco har som vanligt utmärkta diagram för att följa Apple. Den som tror att årets kursuppgång gör att Apple är övervärderat borde ta en titt på detta diagram över Apples kurs åskådliggjord tillsammans med kurvor för PE (senaste tolv månaders vinst) 15 och 25.


Som synes har kursen nu återigen slagit in i PE 15 kurvan. Att missa det enkla faktum att kursen för ett företag som ungefär dubblar sin vinst var tolfte månad måste stiga snabbt bara för att hålla jämn takt med sitt PE (oavsett om det är högt eller lågt) är ganska konstigt för mig.

Snarare är det den ständiga skepticismen mot Apples vinstökning som är väldigt slående. Företag som växer ens i närheten av 50 % per år, för att inte tala om ett som vuxit med mer än 65 % per år de senaste fem åren, ska inte vara i närheten av PE 15 annat än om marknaden har skäl att tro att vinstökningen helt kommer att avstanna mycket snart.

Istället för framtida vinster verkar marknaden värdera Apple som en funktion av dess likvida tillgångar (ung. fem gånger "cash and marketable securities"), vilket Asymco åskådliggör i denna graf:


Detta är förstås helt uppåt väggarna. Ett företag är värt (exakt) nuvärdet av summan av samtliga framtida kassaflöden. Eller som Horace Dediu skriver:

I should emphasize that this correlation between cash and price is abnormal. It should not be happening. Share prices for growing companies should be tracking its future potential, not its assets. I’m only presenting this data to highlight this abnormality. There is no fundamental basis for this happening. In fact, there is a basis for this not happening.

:

1 kommentar: