torsdag 22 mars 2018

Catena Medias expansion


Igår morse var jag på en presentation av CTM hos Introduce (Remium). Det var ju inte direkt den första presentationen jag sett med dem och eftersom den hölls på bara en timme inklusive frågestunden så var den förstås betydligt mindre detaljerad än kapitalmarknadsdagen.

Det som verkligen stod ut i presentationen var expansionstakten. Detta är absolut ingen nyhet men det var verkligen slående när man såg helheten presenteras. Det är verkligen ett annat bolag idag än mot när jag började intressera mig för dem i början av 2017. Man har expanderat åt alla håll. Den geografiska spridningen blir tydlig när man nu finns i USA och i Japan förutom de allt större satsningarna i Storbritannien och Tyskland.

Förvärven är förstås motorn till expansionen och man har gått från att vara en casinoaffiliate till att alltmer satsa på sportspel samt nu senast finansiella tjänster, även om dessa bara står för 5 % av kakan idag. Presentatörerna var också tydliga med att man skulle komma att växa sport och finans mest i framtiden.

Sist men inte minst fick publiken en bra genomgång om hur man finansierar förvärven. Man lånar till köpeskillingen men sedan är tanken att det förvärvade företaget självt skall finansiera tilläggsköpeskillingen. Förra året visade också med all tydlighet att Catena har lärt sig att göra lyckade förvärv. De tidigare förvärven och den nya finansieringen bådar för att expansionstakten kan hålla i sig i flera år till.

Jag tror precis som tidigare att Catenas framtid är mycket ljus och att man kommer att nå sina mål. Bolaget kommer i så fall att vara ungefär tre gånger så stort som idag år 2020 (EBITDA >100M euro).

fredag 16 mars 2018

H&M-aktiens framtid


När jag började följa H&M intensivt för åtta år sedan så ökade försäljningen alltid tvåsiffrigt. Med tiden började det inträffa att enstaka månader kunde ha hög ensiffrig försäljningsökning. Detta blev sen alltmer vanligt och sedan slutade man växa tvåsiffrigt mer eller mindre helt. När man sedan i somras slutade rapportera man månadsvis har bilden inte precis förbättrats och sista kvartalet i fjol redovisade man för första gången ett kvartal med fallande försäljning (-2 % i lokal valuta, -4 % i kronor).Trenden är ganska uppenbar och det hjälper lika uppenbart inte att man flyttar en del (12 %) av den online eller att man startat en mängd olika koncept som tydligen säljer ganska bra. Man har sedan denna förra året ökat antalet butiker med 8 % men hade likväl oförändrad omsättning totalt. H&M:s butiksnät blöder omsättning.

Jag skrev för snart ett år sedan ett blogginlägg med tre huvudscenarier för hur H&M:s aktie skulle utvecklas och trodde att det mest negativa med ett kursmål runt 160 kr på ett år var det mest sannolika. Detta slog förstås in med råge nu när aktien står i 130 kr. Jag ska nu försöka göra en uppdaterad version.


Champagnescenario

H&M lyckas 2018 trots att man nu ska börja bjuda på frakt och returer att höja sina marginaler och försäljningen vänder mot att stadigt växa igen om än måttligt. Butiksstängninganra hålls tack vare det på en låg nivå som inte pressar marginalerna nämnvärt. Investerarna blir glada och handlar upp aktien mot 180 kr.

Detta går förstås helt emot den trend vi sett i flera år nu och jag skulle inte ge det större sannolikhet än max 10 %. 


Mellanmjölk

H&M lyckas stoppa fallet och ligger ganska stilla omsättningsmässigt under 2018. Butiksstängningarna ökar under året men inte till några dramatiska nivåer men leder likväl til fortsatt press på rörelsemarginalen. Kursen pendlar mellan 100 och 130 under året.

Knappast mer än 20 % sannolikhet för detta. 


Ricinolja

H&M:s försäljning fortsätter att falla och 2018 blir ett katastrofår för bolaget. Samtidigt som man måste fortsätta investera i online och IT måste man lägga en hel del pengar på att stänga hundratals butiker. Nettot för butiksstängningar och -öppningar för året blir bara svagt positivt och därmed försvinner hela den dragkraft som butiksöppningarna har givit på resultatet. Vinsten faller kraftigt under året. Detta förvärras även av att lagret måste börja skrivas av när det blir uppenbart att delar av det inte kan säljas. Eftersom H&M trots sin nedgång fortfarande är värderat för tillväxt blir slakten av aktien allt hårdare i och med att tillväxtcaset helt försvinner och PE sjunker under 10 och aktien faller en bra bit under 100-lappen.

Detta scenario täcker förstås in flera möjliga nyanser av elände och allt blir förstås inte skräp. Jag tror dock att sannolikheten för fortsatt rejäl nedgång för resultatet och aktien är  typ 70 %. 

onsdag 14 mars 2018

Bopriser is da shit


Ingenting är ju så viktigt i Sverige som bopriserna förstår man när man läser ekonomijournalistiken likväl som den vanliga pressen. Det finns liksom ingenting som är lika viktigt för de journalister och andra som bor i dessa högbelånade bostadsrätter och villor i och kring de stora städerna. Bopriserna har liksom tagit den plats i deras medvetande som inflationen hade innan den mer eller mindre avskaffades för 10 år sen.

Bopriserna började stiga efter krisen i början av 90-talet och har sedan då gått upp runt 10 % per år i landets mer attraktiva delar men ökningen var inte bara på dessa ställen. Detta berodde på bättre tider, fallande räntor, sänkta skatter på arbete och avskaffad förmögenhetsskatt, hög invandring, lågt byggande m.m. m.m. Nu faller priserna plötsligt istället 10 % på ett år och alla söker efter orsaken när den är rakt framför oss- ändrade regler!


Detta pågick fram till efter Finanskrisen då staten började dra i tyglarna och bankerna blev rädda för att tvingande regler skulle bli för hårda. Staten införde amorteringskrav och maximal belåning och hotade med framförallt skuldkvotstak. Detta var bankerna livrädda för eftersom det skulle göra att de inte kunde låna ut särskilt mycket ens till deras bästa kunder, dvs de kunder som de tjänade pengar på.

Med tiden har allt stramats åt rejält på vad som var en tämligen oreglerad marknad när jag gjorde mina tre bostadsaffärer 2002-06. Då fick man låna enligt principen att man skulle klara femårsräntan plus två-tre procentenheter efter alla nödvändiga utgifter, dvs man kunde få låna mer än vad bostaden kostade om man kunde betala detta tillsammans med eventuella amorteringar varje månad.

Hade dessa regler gällt idag hade bostadspriserna varit mycket högre, något som verkar gå väldigt många debattörer förbi, inte minst dem som häver ur sig absurda påståenden i stil med "folk har inte längre råd att betala de priser som var". Det har de visst, med mycket bred marginal, men de tillåts inte längre låna alls lika mycket, därav trögheten på marknaden sedan i våras och fallande priser.

Skillnaden är massiv mot förr- först drog finansinspektionen 2010 ner belåningsgraden till 85 %, år 2016 infördes det första amorteringskravet. Därefter stramade bankerna upp kalkylräntan för lån till mellan 7 och 8 procent, dvs idag helt orealistiska räntenivåer. Den riktiga knallen kom troligen just i våras när bankerna "frivilligt" började införa skuldkvotstak för de flesta låntagarna på fem till sex gånger bruttoinkomsten för hushållet. Detta tillkom som sagt för att bankerna fruktade Finansinspektionens hot om drakoniska nya regler där man bara skulle få låna dessa gånger nettoinkomsten, vilket troligen hade helt havererat bostadsmarknaden... Även bankernas variant var dock en rejäl åtstramning mot de sju till åtta årsinkomster som man fått låna för tidigare. Bra precis då blev det plötsligt trögt på marknaden.

Naturligtvis påverkar också att man i framförallt Stockholm men även i de övriga storstäderna hade börjat bygga en massa extrema lyxbostäder och denna marknad blev förstås ganska snart mättad av sig själv. Det finns ju trots allt inte hur många välbeställda människor som helst i landet.

Nu verkar priserna åter ha stabiliserats men då inför man till sist en rejäl skärpning av amorteringskravet. Samtidigt har man inte lyckats att förenkla byggandet på något sätt eller infört andra förändringar som skulle kunna skapa bättre balans på marknaden. Finansinspektionen är dock inte nöjda ens med dessa extremt hårda regler utan har börjat lobba för återinförd fastighetsskatt. Liksom Riksbanken på sin tid när de hade ansvar för delar av regelbördan verkar det som de ansvariga med tiden får damp på svenskarnas skuldsättning och det finns inga gränser för vad de kan hitta på.

Som jag ser det är det ett väldigt tydligt tecken på hur stark den underliggande efterfrågan är på bostäder i förhållande till mängden bostäder som finns på marknaden att priserna inte fallit mer än de har gjort. Tio procent efter att priserna mångdubblats sedan 90-talet är verkligen inte mycket. Och detta som sagt trots att en mängd mycket stränga regelskärpningar för hur mycket man får låna har införts. 

Det hör man lustigt nog ingen säga i debatten.


torsdag 1 mars 2018

Storytels 2017


Storytel äger jag sedan i våras men minskade det ganska lilla innehavet i höstas då jag tror att resultatet kan tyngas mer än marknaden skulle vilja pga de stora investeringar i global expansion man nu gör. Rapporten som kom i dagarna påminner lite om Fortnox rapport som jag skrev om igår även om Fortnox ju tjänar pengar. En ibland mindre lyckad sak under tillväxtfasen kan ju tilläggas eftersom man som bekant måste betala skatt på vinster. Men marknaden tycker ju om vinster utan tvekan.

Storytels förlust för streamingverksamheten fortsätter men totalen dras upp till blåa siffror tack vare den rätt stora förlagsverksamhet i fysiska böcker man har genom Norstedts idag. Mycket mer viktigt är dock att man fortsätter att växa antalet prenumeranter väldigt bra och med dem intäkterna (+48 % för båda).Man ökar således från 360 000 till 533 000 abonnenter på nio marknader och lägger målet för 2018 till 800 000 abonnenter (+50 %) på 15 marknader. Minst sagt ett ambitiöst mål.

Jag tror att Storytel är helt rätt ute och håller på att alltmer befästa sin dominans på sina större marknader och deras intåg i potentiella jättemarknader som Ryssland och Indien är minst sagt intressanta. Jag tror också att man kommer att ha låg lönsamhet under en tid. Man talade om att det tog 3-4 år att nå lönsamhet i Holland och något liknande är väl att vänta på andra marknader.

Detta ska dock inte avskräcka den långsikige. Detta är troligen ännu mer skalbart än Fortnox eftersom de senare måste ha mer support hela tiden när man får fler användare och detta knappast är ett lika stort problem för Storytel. Påminner lite om Evolution Gaming tycker jag- man tar kostnader för att bygga upp idag men sedan kan man enkelt addera massor av höglönsamma kunder under en längre tid.

Jag avvaktar dock med att öka eftersom marknaden som sagt är rätt seg på att uppskatta tillväxt som inte omedelbart ger avtryck på sista raden. Följer dock med spänning och är nöjd kund till dem sedan mer än ett år.

Ett tips är att alltid lyssna på deras videointervju/presentation av rapporten: