fredag 23 oktober 2009

Kort svarstid?

'
Ekonomiekot hade för några minuter sedan ett snyftreportage om att "småaktieägare" (hur nu det definieras) hade förlorat en halv miljard genom att vid den senaste tidens nyemissioner ha missat att svara alternativt sälja rätterna. En man som "hade så mycket då" med sin 70-årsdag berättade att han förlorat 13 000 kr på att inte "kunna" ta sig tid att svara på Swedbanks nyemission.

Var det bara när jag var barn som man brukade säga "Den som ger sig in i leken får leken tåla"?

'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar