onsdag 25 april 2012

Kommentarer till Apples rapport

'
Även om Apple är troligen det mest bevakade företaget så är det också ett rätt missförstått företag. Det vanligaste missförståndet som man verkligen stöter på varje dag på nätet är att Apples marginal måste ned till genomsnittet för så är det med alla andra företag. Problemet med detta resonemeng är bara att Apple inte alls är som andra företag. Apple har väldigt få produkter, enorma skalfördelar och en otroligt vältrimmad leveransorganisation som snabbt drar ned och upp produktionen. Till detta kommer det otroligt starka varumärket som gör mycket för att man ska kunna sälja såpass dyrt. Detta blir bara bättre med den över tiden större produktionen, inte minst synligt de två senaste kvartalen med bruttomarginaler som nu nästan är uppe på H&M:s nivåer (47,4 % mot 55,8 % - bisarrt!!). Den som tror att Apples marginal måste ned till konkurrensens måste rimligen också vänta på att Coca-Colas, Starbucks och Mercedes marginaler ska falla ned till konkurrensens. Dumheter!

Mitt favoritmissförstånd är att iphones försäljning styrs direkt av efterfrågan. Så är det inte, utan Apple sluter avtal med alla operatörer som vill föra telefonen där operatören förbinder sig att köpa X miljoner enheter (eller mer förstås) över en viss tidsperiod och Apple anpassar sedan sin produktion (läs: ökar på) till denna nivå plus en del extra förstås. Att tro att Apple det senaste kvartalet skulle gå från att "sälja" 30 miljoner, vilket analytikerna trodde, från att ha sålt 37 miljoner förra kvartalet är bara okunskap eftersom en mycket stor del av försäljningen redan är säkrad.

Av denna modell följer att Apples intäktsguidning är ganska vettig, att man trots totalt försäljningsras i en och en halv månad inför femte generationens introduktion i höstas ändå bara minskade "försäljningen" med runt 15 %. Att marknaden handlade ned Apple brutalt ändå säger allt man vill veta om marknaden.

Viktigast att ta med sig från detta kvartal är att iphoneförsäljningen ökade från julkvartalet! Kvartalsindelningen gjordes om så att skiftet skulle bli vid nyår istälet för veckan innan varför julkvartalet var en vecka länge detta år (14 mot första kvartalets 13). Här är det mycket lätt att räkna på effekten eftersom allt annat är lika. 14/13=1,077. Om man multiplicerar 35 100 000 med 1,077 får man 37,8 miljoner, dvs en ökning med 2 % från förra kvartalets 37,04.

Vinsten per aktie bör förstås också räknas om enligt detta för att det ska bli en bra jämförelse, 12,3*1,077=13,44 vilket är mycket bra med tanke på att julkvartalet (13,8) inte hade någon "transision" av ipod eller förväntad uppgradering av Mac som ju båda höll nere försäljningen.

Riktigt dumt blev det när Apple handlades ned igår på dålig press som skrivit att AT&T:s försäljning av iPhone föll dramatiskt från förra kvartalet. Inte bara är AT&T numera en liten del av Apples försäljning (senast 12 %) och att man de senaste åren alltid haft en brutal minskning av andelen sålda av Apples totala sörsäljning kvartalet efter en ny modell kom ut p.g.a. att Apple introducerar den i stora delar av övriga världen detta kvartal. Kinas iphoneförsäljning femfaldigades detta kvartal.

The biggest surprise, as far as the Street was concerned, was the iPhone unit sales number. After Verizon (VZ) and AT&T (T) reported iPhone activations down more than 4.3 million, analysts spent much of Tuesday predicting that the company would miss its targets (från Fortunes "Apple 2.0")

En vinstökning på fortsatt runt 100 % per år (94 %) är förstås sagolikt. Att PE vid gårdagens stängning var 13,7 på senate 12 månadernas vinst är t.o.m. mer patetiskt än valnigt för Apple. Det kommer förstås inte att hindra appleskeptikerna, även om deras skara minskat betydligt på senare tid. Ipadförsäljningen på nästan 12 miljoner (4,3 miljoner i fjol...) lyftes fram som en "besvikelse" och att man guidade försiktigt för nästa kvartal, om än lite högre än inför detta, var också en källa till oro för många nervöst lagda.

Nästa kvartal kommer med all sannolikhet ipadförsäljningen att slå alla rekord, med introduktion av Trean i Kina och förbättrad produktionskapacitet. Ingenting tyder på att iphone kommer att minska då många tror att den sjätte generationen kommer ut någon gång i höst. Jag har dock varit lite skeptisk till detta och tror att Apple vill släppa den tidigare än i oktober eftersom iphone 4 släpptes på sommaren för två år sedan och många kommer att vilja uppgradera sig till den nya när de löses från sina kontrakt. Vi får se.

.

onsdag 18 april 2012

Apples första kvartal

'
Det börjar bli rapportdags för världens just nu mest bevakade företag och inför tisdagens begivenhet försöker ett femtiotal professionella analytiker liksom hundratals mer eller mindre kända finansbloggare bedöma vilket resultat Apple kommer att presentera och framförallt iphones försäljning under första kvartalet ("fiscal Q2").

När man ser sammanställningen av uppskattningarna för iPhones försäljning är det i vanlig ordning de professionella analytikerna som är försiktiga och bloggarna som vågar vara mer optimistiska, här är en sammanställning av iphones totala försäljning och de genomsnittliga uppskattningarna för det senaste kvartalet, "indie" är bloggarna:


Med mer än hälften av intäkterna kommande från iphone och ännu mer av vinsten är denna produkt som sagt den utan tvekan viktigaste för Apples vinst, därefter iPad (25 %) och i viss mån även Mac-försäljningen. Allt annat (iPod, mjukvara, iTunes och andra "Stores", tillbehör o.s.v.) kan man lita på tuffar på uppåt som vanligt förutom iPod och deras inverkan på resultatet är marginell.

Iphone och nu även Ipad har en årlig uppdatering, vilken föregås av fallande försäljning och följs av ett rejält skutt. Ett vanligt missförstånd är att det första kvartalet att dra nytta av den nya modellen följs av sämre siffror. Så är det ingalunda, när iPhone 4 kom, t.ex., steg försäljningen med 68 % från föregående kvartal, följt av 15 %, 15 % och 9 % de följande kvartalen, varefter den sjönk med 7 % i höstas inför introduktionen av iphone 4S.

Ipads försäljning föll rejält (-36 %) för ett år sedan när man dels gick från julhandeln till mer normal handel, väntade på en uppdatering och den nya modellen som dessutom inte alls kunde tillverkas i tillräckligt stort antal de första månaderna. Därefter ökade försäljningen kvartal för kvartal med 98 %, 19 % och 39 %.

Det finns alltså inget historiskt stöd för att man skulle tappa pga att hypen avtar kvartalet efteråt, utan allting handlar snarare om hur mycket Apple kan producera. Detta är något som de allra flesta inte har förstått om Apple. Framförallt iPhone styrs av just produktionen, man säljer den allra största mängden till operatörer som förbinder sig att köpa X tusen iphones per kvartal, Sprint, t.ex. var tvungna att köpa minst 30,5 miljoner exemplar under ett par år för att få börja sälja iPhone i USA i höstas. Apple ökar sedan sin produktion av iPhones i takt med dessa återförsäljaravtal. Detta kan också visa sig ganska tydligt i att det sällan är slut på iPhones (eller iPad) i butik, men ett par veckors väntetid när man köper från Apple Store på nätet. Ett annat bra exempel är att när försäljningen dog mer eller mindre under slutet av tredje kvartalet i fjol pga att man väntade på den nya modellen var det bara något som märktes i direktförsäljningen (framförallt Apple Store, vars försäljning avspeglas direkt i statistiken då varan inte räknas som såld innan den har gått ut till slutkunden), varför effekten ändå blev såpass begränsad.

Till följd av att produktionen styr försäljningen kan Apple ge ganska bra guidningar av kommande kvartals omsättning, dock är de alltid tokförsiktiga och överträffas i regel med uppåt 20 % (nu senast 25 %). Apples guidning av vinsten per aktie är däremot helt av banan för låg sedan många kvartal och oanvändbar för investerare, senast överträffades den t.ex. med 49 %, dessförinnan med 28 % och 56 % och för ett år sedan med 31 % (detta kvartals guidning var 8,50 dollar, ned från 9,30 för det föregående, vilket alltså överträffades med 49 % eller 4,60 dollar...).

Ett annat aber är att julkvartalet förstås säljer bra i förhållande till andra kvartal, för två år sedan var nedgången -11 %, men för ett år sedan var vinsten för första gången oförändrad, vilket dock fortfarande är en sänkning eftersom Apple normalt ökar sin vinst kvartal för kvartal, men "förbättringen" är uppenbar ändå.

Fundamentala faktorer denna gång är i övrigt att iphone introducerades på China Telecom(tidigare såldes den endast av China Unicom), vilket dubblar antalet potentiella 3G-kunder i Kina till runt 80 miljoner, dock skedde detta först i mars. Mer viktigt kanske är att man skjutit på premiären för 4S lagom till det kinesiska nyåret i januari och att alla rapporter visar på en tumultartad försäljningsstart. Detta sammantaget borde ytterligare medverka till att försäljningen snarare ökar än avtar från i julkvartalet.

En sista effekt kan det faktum vara att detta kvartal var något kortare, 13 istället för 14 veckor, förra kvartalet så man justerade kvartalsindelningen, vilket allt annat lika förstås bara borde ha denna nioprocentiga effekt. Om man tar (13/14)*9,30 (dvs förra kvartalets guidning) får man drygt 8,60, dvs lite drygt guidningen för detta kvartal på 8,50. Apple verkar alltså inte heller tro på något jättetapp detta kvartal, utan tar höjd för att kvartalet är kortare helt enkelt.

Ipad fick som bekant en uppdatering under kvartalet som följdes av en mycket mer aggressiv och lyckad försäljningsstart under mars månad än vad som var fallet förra året. Med en försäljning första helgen inkl. förbeställningar på tre miljoner kan jag inte tänka mig att förra årets fall upprepas. Snarare får man anta att försäljningen faller något pga att julen förstås kommer att inverka starkt positivt på ipadförsäljningen precis som faller är med ipod, men INTE med iphone, vilket gör att man nog inte kommer upp till de 15 miljoner man sålde förra kvartalet.

Sammantaget tyder allting på att förra kvartalets försäljning kommer att slås, vilket kan betyda runt 40 miljoner iPhones. För iPad drar jag ned med 10 % till 13,5 miljoner och Mac kommer nog att falla något pga juleffekten till runt 5 miljoner.

Resultatet då? Om man skulle använda Apples guidning om 32,5 miljarder och lägga på 25 % som var avvikelsen mot utfallet förra kvartalet hamnar vi på 41 miljarder. Skulle man räkna med en vinstmarginal runt 30 % vilket verkar vara där man ligger idag har vi en vinst på  12,3 miljarder eller ung. 13 dollar per aktie.

Om man därtill plussar på något för att jag tror att man kommer att öka antalet iphones, men drar av för att iPad kommer att minska något, liksom effekten av en något kortare period så tror jag på ett resultat på drygt 13 dollar per aktie. Jag blir dock inte förvånad om detta slås, t.o.m. rejält, men detta hänger som sagt helt på iphoneförsäljningen. Våra vänner analytikerna (for lack of a better word) tror  i snitt på 9,98 dollar per aktie...

På tisdag kväll vet vi.
.

fredag 13 april 2012

Stirra ned i avgrunden

'
Kännetecknande för alltför många aktörer på marknaden är den närmast totala oförmågan att fördomslöst förutse vad som håller på att hända innan den händer. Nokia är ett mycket gammalt (1865) företag som sedan 1980-talet har varit oerhört framgångsrikt inom mobiltelefoni, framförallt tillverkning av mobiler. Det har varit Finlands helt dominerande företag och skapat enorma värden för aktieägarna. Framgångssagan är närmast unik, i Finland är det förstås helt unik. Ingen verkar tro att detta företag inte kommer att finnas kvar, åtminstone som "en betydligt mindre spelare" eller liknande.

Detta företag är nu på väg mot konkurs.

Precis så enkelt är det. Nokia verkar inom en extremt snabbrörlig sektor som just nu håller på att genomgå ett systemskifte från enkla mobiler till smartphones. Nokia sov vid ratten och körde i diket. Det får man inte göra i en bransch där det inte tas några fångar.

Lika lite som någon annan mobiltillverkare som börjat gå med förlust har kunnat vända till vinst är det troligt att Nokia lyckas. Faktum är att alla de som var stora bara för några år sedan är borta, varför är det då så svårt för folk att inse vad som håller på att hända med Nokia?

Se bara på de tidigare stora tillverkarna Siemens, Motorola och Ericsson, liksom Sony som nu bl.a. beroende på sina mobila äventyr just tillkännagav den största förlusten i bolagets historia. Siemens och Ericsson (den moderna telefonens uppfinnare!) är borta från marknaden. Motorola är uppköpt av Google som inte verkar kunna hålla i plånboken.

RIM dominerade USA totalt för några år sedan. De sågs som helt ohotade och var ointresserade av att ställa om till moderna smartphones, började tappa för drygt ett år sedan och är snart i konkurs om de inte blir uppköpta. RIM har gått spikrakt in i väggen på mycket kort tid efter ett par decennier av framgångar!

För HTC har det gått ännu snabbare- de tuffade på mycket bra t.o.m. tredje kvartalet förra året men är nu uppenbarligen på väg ned i en dödsspiral liknande ett svårt skadskjutet propellerplan under Första Världskriget.

Apple ändrade spelreglerna när iPhone kom 2007. Alla stod still som ett rådjur som fastnat i helljuset på en landsväg istället för att svara på hotet från en radikalt ny design och otrolig lättanvändlighet. Kom ihåg att detta var på den tiden då 99 % av användarna hade sina telefoner till att ringa och smsa, INGENTING annat gjorde man även om ens telefon på pappret kunde surfa och spela musik. iPhone hade en underbart lättanvänd browser, en inbyggd iPod Touch med iTunes, kartor osv. Man måste nästan se videon från presentationen (börja titta 3 min. in) och höra närvarande teknikjournalisters reaktioner för att förstå hur revolutionerande (även utan minsta hype!) denna produkt var våren 2007 .Nokia sov som sagt, de gjorde fantastiska kameramobiler, köpte ett kartföretag för svindlande sju miljarder dollar, oklart hur man skulle få tillbaka dessa pengar, och satsade en massa på att fösöka sälja "feature phones" till de stora, fattiga massorna i Indien, Kina m.fl. länder (se satsningen "The next Billion" från i höstas) och som jag skrev om för en månad sedan hittade man hos Microsoft den otroligt inkompetente VD:n Stephen Elop som handlöst kastade sig ut från den brinnande oljeplattformen (jo, det är sant, han använde sådana ord!) ut mot Windows Phone som på något sätt skulle rädda företaget. Token trodde t.o.m. att Nokia efter hans sågning av Symbian skulle sälja ytterligare 150 000 000 Symbian-mobiler (jo, det är sant!!!).

Nokias försäljning har tokrasat, nu senast med 39 % på ett kvartal. Det är sånt som VD:ar får sparken för om det sker under ett par års tid, men Elop lyckades på tre månader.

Ingenstans ser man effekten av detta tydligare än i de skenande förlusterna, dvs det som sedan 2011 bränner upp Nokias tidigare så stora kassa. För ett år sedan hade man 6,4 miljarder euro, vid årsskiftet hade man 5,6 miljarder kvar. Detta betyder en förbränningstakt på 133 miljoner i månaden. (Aj, aj, aj!) I slutet av detta kvartal hade man bara 4,9 miljarder kvar, vilket betyder att "burn raten" nu är hisnande 233 miljoner i månaden och alltså ökar hela tiden.

Naturligtvis ökade takten under de tre sista kvartalen 2011 och vi vet inte vad den var i december, men jämfört med snittet för detta år har man nu alltså ökat förbränningstakten med 75 % på tre kvartal. När förlusterna ökar på detta sätt går det aboslut inte att göra det enkelt för sig som många analytiker och extrapolera nuvarande förbrukning för resten av året! En sådan beräkning ger 4,9-(3*0,7)=2,8 miljarder, vilket är vad Goldman och andra nu lägger fram. Man får misstänka att de har bra mycket betalt för att göra denna dumma lågstadieberäkning eller leverera en så här lyckad köprekommendation för Nokia för ett år sedan... Det finns ingen relevans i "at the current burn rate"! Ökar något så ökar det.

Låt oss tänka oss att takten fortsätter att öka med 25 % per kvartal, vilket allraminst måste vara den ökningstakt man har haft det senaste året. Detta betyder att Nokia bränner 291 miljoner per månad i Q2, 364 miljoner i Q3, 455 miljoner i Q4 och har då kvar 1,57 miljarder i slutet av året. Med dåvarande minskningstakt (utan accelleration) har man bara för 2-3 månaders drift kvar i kassan.

Undergången kommer förstås inte först när pengarna sinar, utan när marknaden inte längre tror att man kan vända skutan. Detta kommer långt tidigare. Jag tror att om Nokia fortsätter att blöda i ökande takt bara två kvartal till så kommer marknaden att göra deras obligationsfinansiering alltför dyr, vilket effektivt stänger denna möjlighet att finansiera sig. Då årerstår bara nyemission, vilket man inte kan lyckas med med mindre än att man kan visa att pengarna inte kommer att brännas omedelbart. Man är galen om man lämnar över pengar som bara kommer att förlänga livet några månader för ett företag på väg att gå under. Så galen är inte marknaden.

Visst kommer man att försöka spara överallt det går, problemet är att man redan har sparat och några jättesummor finns knappast att hämta. Drar man ned på personalen alltför kraftigt eller säljer av delar så blir man ett mindre och sämre företag per automatik, det blir som när PanAm började sälja av sina linjerättigheter för att få in pengar, det gick inte så där alldeles lysande.

Går det inte att vända Nokias förluster mycket snabbt nu så går Nokia under. Deras patent kommer att säljas och sedan återstår det bara minnen av Finlands forna stolthet.

When you stare into the abyss, there is nothing looking back at you.

Tidigare inlägg om Nokia finns här, här och här.

'

söndag 8 april 2012

Dum kritik

'
Jag tänkte att jag skulle följa upp på mina tvitter från långfredagen. 


Det är svårt för mig att förstå hur folk kan klaga på företag för att de tjänar pengar. Företag finns ju till av en orsak enbart- att tjäna pengar. Det är som att klaga på kompassen för att den alltid pekar mot norr eller att klaga på krokodilen för att den äter upp andra djur. Det ligger i dess natur och är därför det enda rätta.


Man klagar på bankerna, inte minst Swedbank, för att de tar ut för mycket i avgifter från sina kunder. OK, vad tror man att en bank ska göra då? Säga "Nej, vet ni vad, vi ska inte tjäna så mycket pengar på våra kunder, vi ska sluta dela med oss till våra ägare och istället ge kunderna våra pengar, det är vår nya affärsidé"? Trams, banker ska tjäna pengar och de priser de tar ut ska bestämmas av konkurrensen mellan bankerna och ingenting annat.


Man kritiserar också både H&M och IKEA, inte minst på finanschattsidor för att de säljer "billiga" varor. Det är som att klaga på McDonald's för att de säljer hamburgare eller Mercedes-Benz för att de säljer bilar. Det är det som är H&M:s m.fl. affärsidé och den är OERHÖRT lyckad. Det spelar för investeraren ingen som helst roll om han brukar köpa sina kläder på H&M (det gör f.ö. inte Karl-Johan Persson heller), det som spelar roll är om andra gör det. Tips: det gör de.


Apple och några ytterligare tekniktunga bolag får ibland den dummaste kritik riktad mot sig som man öht kan tänka sig. Man kritiserar iPhone och andra produkter för att deras tekniska specifikationer i vissa fall är lägre än somliga konkurrenters. Vad är det för trams? Vilka andra än tekniknerdar kan tänka så stolligt? Kunderna vill INTE ha det senaste lilla kort, minne, processor etc som kommit ut!!! De vill ha en snygg och mycket väl fungerande produkt som de trivs med att använda och ger dem den image de vill projicera mot andra! Varför ska det vara så svårt att förstå? För Apple är det verkligen inte svårt att begripa detta. Det är också därför de är världens högst värderade företag.


Man kan inte hoppas att lyckas som investerare om man har fördomar mot företag eller tror att ens egna, förmodligen mycket exklusiva, vanor är de som den stora massan har. Det blir som när barnlösa 30-åringar numera bosatta på Söder ska uttala sig om hur "folk lever". Tips: Svensson bryr sig mycket mer om priset på mat än om det senaste brunschstället vid Medborgarplatsen.
.