fredag 30 oktober 2009

SSAB:s rapport

'
SSAB:s rapport är bra. Besparingsprogrammet verkar ha gett önskad effekt och förlusterna och skuldsättningen är hanterbara. Resultatet håller helt enkelt på att återhämta sig. Tråkigt är att försäljningen är så låg och priserna till kund i SEK är låga, men det var ju minst sagt väntat och kommer att ändras till det bättre med tiden.

Precis som för så många andra företag som säljer produkter som kunderna måste (!) ha har SSAB drabbats av att kunderna under lånkonjunkturens första år har dragit ned sina lager till absoluta miniminivåer. Nu måste kunderna köpa på nytt och då återhämtar sig marknaden sakta men säkert, därav ökningen i leveranser (+22 %) från förra kvartalet.

I grunden är det med SSAB som med bankerna och Boliden- har man jättelika vinster större delen av tiden har man råd att ta även ganska stora förluster under en tid. Företagande är ju i slutändan plus och minus och SSAB är över tiden kraftigt "plus".

SSAB:s fundamentala styrka är förstås att världen behöver stål. Väldigt mycket stål! Höghållfasta m.fl. stål behövs ännu mer i framtiden för uppbyggnaden av infrastruktur m.m. i BRIC-länderna. Precis så enkelt är det. Sen gör konjunktursvängningarna att att lönsamheten fluktuerar kraftigt och med den aktiepriset. Företaget är dock väletablerat, välskött och har en utmärkt ledning.

Tror man på stålet så tror man på SSAB. Det är tråkigt att inte äga mer än jag gör, men det beror enbart på att jag har fokuserat mig mot de företag som haft ännu större potential (Boliden och Swedbank) men ökade ändå innehavet med ung. 40 % när aktien stod sanslöst lågt. På sikt är det troligt att jag viktar mer mot SSAB, men det beror förstås på hur "fokusinnehaven" och SSAB-aktien utvecklar sig.