fredag 16 oktober 2009

Extremfundamental analysmetod

'
Det har förmodligen framgått att jag föredrar väldigt avskalade analyser. Man kanske kan kalla det en extremfundamental analysmetod. Det betyder inte att man får slarva med undersökningen, men däremot att man inte ska gå vilse i alla siffror och procenttal som kan ställas upp för alla aktiebolag. Man riskerar då att missa träden för att skogen är i vägen. Alla jättebra företag har ett antal dåliga siffor och tvärtom. Får man för mycket information så kommer man att missa "the big picture".

Forskning har också visat att det är mycket bättre att koncentrera sig på de viktigaste faktorerna. Vana hästspelare som i tester får bara grundläggande data om varje häst har visat sig lyckas mycket bättre än de som får all tillgänglig information.

Exempel: Boliden har stora tillgångar av koppar och zink. Världen kommer att behöva dessa två metaller i mycket stor mängd och uppbyggnaden av framförallt Kina och Indien gör att behovet förmodligen kommer att öka. Detta betyder stigande priser och höjda intäkter (utan några "medföljande" höjda kostnader) för Boliden. Företaget håller dessutom på att fördubbla sin kopparproduktion. Företaget verkar drivas mycket rationellt av en bra ledning. P/e talet är fortfarande lågt i förhållande till troliga framtida vinster. Skuldsättningen är hanterbar.

Slutsats: Boliden är vid dagens kurs mycket köpvärt på 3-5 års sikt (den horisont jag har på mina placeringar), för att inte tala om hur köpvärd den var i höstas/vintras när jag kraftigt ökade mitt innehav.

Försök alltså att hitta de stora, på sikt avgörande faktorerna är mitt råd. Sök efter ledtrådar i de viktigaste sifforna (resultat per aktie, p/e, kassa, försäljningsökning, räntabilitet, soliditet/skuldsättning, utdelning m.m.) men kom ihåg att siffror inte är verkligheten utan bara är ett försök att ur olika synvinklar beskriva verkligheten.


'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar