måndag 14 maj 2012

Med Facebook ända in i kaklet


Denna vecka får en utvald skara återuppleva 1999 genom Facebooks börsintroduktion, eller om man så vill, möjlighet att göra en hacka på dem som är om möjligt än mindre kunniga i företagsvärdering än de själva.

Man kan förstås beundra förmågan att få människor att gladeligen föra över all information om sina liv till ett hemlighetsfullt amerikanskt mörkerföretag drivet av en person som t.o.m. av sina vänner (eller ska vi numera säga "friends") anses vara sociopatiskt lagd. Ingen har lyckats så bra som Mark Zuckerberg på detta (hittills...) och därför är det inte svårt att förstå den otroliga dyrkan av honom, även om det vore klädsamt om någon enda ställde frågan om det inte är något aningen obehagligt över att en person (och dem han delar ut rätten till) har full insyn i en miljard människors liv och t.o.m. äger allting som de lägger upp.


Nu är inte förmågan att dra till sig "users" det förtagande handlar om. Företagande handlar om att tjäna pengar. Pengar som i intäkter som över tiden är mycket större än kostnaderna. För att detta ska lyckas måste ledningen för företaget utveckla det i takt med tiden eller ännu hellre leda utvecklingen. Ledningen måste också ha aktieägarnas intressen före allt annat.

Ingenting i Facebooks historia tyder på att ovanstående skulle gälla för dem. Facebook har inte alls hängt med utvecklingen mot mobila plattformar. Detta är kanske inte så konstigt när Facebooks intäkter precis som för Google kommer från PC-användarna. Annonser gör sig mycket bättre på en stor skärm, en liten banner på en smartphone klickas inte alls lika mycket. PC-användningen som bekant mycket snabbt när världen ställer om sig till mobilt användande. Idag är mer än hälften av facebookanvändandet på mobil plattform. Det kommer inte att sluta öka, vilket gör att Facebooks intäktsökning kommer att dämpas, kanske t.o.m. falla.

Absolut ingenting i Zuckerbergs historia tyder heller på att han skulle vara det minsta intresserad av att sätta aktieägarna före användarna. Tvärtom säger alla källor att han var helt emot börsintroduktionen, men blev tvungen eftersom alla nyckelpersoner i företaget sitter på stora aktieinnehav och inte vill vänta längre på sin förmögenhet.

För att ytterligare förmörka utikterna för dem som är naiva nog att investera i Facebook så kommer Zuckerberg (förstås...) att sitta med oinskränkt makt över företaget. Inte bara genom att kontrollera rösterna i bolaget, utan även genom att ha satt sina "cronies" i styrelsen.Slutligen är Facebook väldigt beroende av några få saker som lätt kan förändras, t.ex. Zuckerbergs världsliga överlevnad, avsaknad av lagändringar på integritetsområdet och, inte minst, att det inte plötsligt kommer någon annan tjänst som tar över en massa användare. Inom social media finns inga "barriers of entry" att tala om.

Med ett PE på 80, som mycket väl kan komma att stiga rejält med aktiekursen, finns enorma förväntningar på framtida kassaflöden. Kanske var första kvartalets minskade vinst en tillfällighet, men oavsett detta finns det inga skäl att tro att vinsten kommer att mångdubblas på kort tid, vilket är precis vad marknaden förutsätter med en värdering i denna härad.


Som investerare i Apple får man inte sällan kritik för att Apple är mycket beroende av några få produkter. Jämför dock lönsamheten i dessa produkter med "användare" (ja, det är användarnas liv som är Facebooks produkt, dessa köps av annonsörerna) på Facebook. Jämför Apples PE på 14 trots en vinsttillväxt uppåt 100 % sedan flera år.

Facebook kommer med säkerhet att göra några få tusen personer rika, vissa mycket rika, de allra flesta kommer att förlora mycket pengar. Det finns ingenting som tyder på att en investering i detta företag kommer att bli bättre än de senaste stora internetbolagens börsintroduktioner.


måndag 7 maj 2012

Apples värdering

.
Asymco har som vanligt utmärkta diagram för att följa Apple. Den som tror att årets kursuppgång gör att Apple är övervärderat borde ta en titt på detta diagram över Apples kurs åskådliggjord tillsammans med kurvor för PE (senaste tolv månaders vinst) 15 och 25.


Som synes har kursen nu återigen slagit in i PE 15 kurvan. Att missa det enkla faktum att kursen för ett företag som ungefär dubblar sin vinst var tolfte månad måste stiga snabbt bara för att hålla jämn takt med sitt PE (oavsett om det är högt eller lågt) är ganska konstigt för mig.

Snarare är det den ständiga skepticismen mot Apples vinstökning som är väldigt slående. Företag som växer ens i närheten av 50 % per år, för att inte tala om ett som vuxit med mer än 65 % per år de senaste fem åren, ska inte vara i närheten av PE 15 annat än om marknaden har skäl att tro att vinstökningen helt kommer att avstanna mycket snart.

Istället för framtida vinster verkar marknaden värdera Apple som en funktion av dess likvida tillgångar (ung. fem gånger "cash and marketable securities"), vilket Asymco åskådliggör i denna graf:


Detta är förstås helt uppåt väggarna. Ett företag är värt (exakt) nuvärdet av summan av samtliga framtida kassaflöden. Eller som Horace Dediu skriver:

I should emphasize that this correlation between cash and price is abnormal. It should not be happening. Share prices for growing companies should be tracking its future potential, not its assets. I’m only presenting this data to highlight this abnormality. There is no fundamental basis for this happening. In fact, there is a basis for this not happening.

: