fredag 31 juli 2009

Förhoppningar och "group think"

Jag investerar nästan uteslutande i fundamentalt motiverade aktier med stark fokusering på dem som jag bedömer ha bäst potential, t.ex. idag mycket mer i Swedbank än i SSAB. Kanske 10 % lägger jag dock i förhoppningsbolag.

Förhoppningsbolag är som jag ser det företag som idag kanske är hyfsat korrekt värderade, men de kan också bli mycket mer värda OM de t.ex. lyckas finna olja eller hitta kunder till sin innovativa produkt. De går oftast, men inte alltid med förlust, i extrema fall saknar de helt intäkter och de drivs i regel av grundarna som är fast förvissade om att de kommer att lyckas.

Intressanta förhoppningsbolag som jag ser det är Diamyd, Obducat, PA Resources, Micro Systemation (som dock är väletablerade och absolut inte kommer att gå i konkurs men har en enorm potential) och ett par till som jag fortfarande tycker är för dyra.

Oerhört viktigt att komma ihåg enligt min erfarenhet är att de allra flesta förhoppningsbolag inte kommer att lyckas och yterligare några kommer att överleva men med mycket lägre vinster och medföljande aktiekurser än vad man hade hoppats på.

Det är livsfarligt för ens ekonomi, framförallt om man är galen nog att belåna sina aktier, att satsa alla sina pengar på ett enda förhoppningsbolag. Det påminner lite om Warren Buffetts analogi med rysk roulette- det spelar ingen roll hur låg sannolikheten är att det skall vara en kula i loppet eller hur mycket pengar jag får om jag trycker av en gång, jag kommer ändå inte att ta en sådan risk. Risk/reward är alltså i grunden fel om man satsar allt man har eller ännu mer på någonting som är osannolikt att inträffa.

Det finns ett intressant fenomen inom psykologin som heter "group think". När en grupp av personer bara talar inbördes om någonting som intresserar dem börjar de att omedvetet övertyga varandra, utesluta information som man inte tycker om och med tiden får gruppen en egen åsikt som gruppmedlemmarna uppfattar som sanningen själv. Ett berömt exempel på detta är president Johnsons regering under upptrappningen av Vietnamkriget.

Group think är tror jag mcyket vanligt bland spekulativt lagda placerare. Titta bara på chattsidorna (Börssnack, Avanza-chatten o.s.v.). Här kan man hitta hur många som helst som uppenbarligen tror alldeles för mycket på sitt företags potential och satsar allt på detta. Bra exempel är de otaliga inläggen i Avanza-chatten av ett fåtal signaturer under åratal för ett hopplöst förhoppningsbolag som Countermine visar hur man även för ett företag som idag för den utomstående helt uppenbart saknar framtid om inte ett mirakel inträffar kan måla upp bilden av potential och gröna skogar.

Även om jag inte hänger på chattsidorna, utan bara läser ibland för att hitta intressant information så har jag sett alldeles för många berätta om hur de har satsat allt bara för att vid nedgången helt sluta att skriva, förmodligen panka och less på allt vad aktier heter.

Ett bra förhoppningsbolag blir du inte övertygad av någon annan att köpa, utan det syns lång väg hur bra det är och vilken enorm potential det har.

Obducat- antingen eller...

För några år sedan läste jag en roman som bl.a. handlade om nanoteknikens fantastiska möjligheter och blev intresserad. Jag läste sedan vidare på nätet och hittade en massa kompendier och fascinerades ännu mera.

Som säkert alla som läser detta vet är nanotekniken mycket enkelt uttryckt möjligheten att konstruera ämnen och strukturer på nanonivå, dvs i princip på atomnivå och därigenom skapa de egenskaper man önskar från grunden. Naturligtvis ger detta fantsieggande möjligheter- färg som aldrig flagnar, bildäck som aldrig behöver bytas under bilens livslängd o.s.v.

Obducat hittade jag när jag för ett par år sedan letade efter lovande svenska företag på nanoteknikområdet, men jag var skeptisk till deras lite väl optimistiska värdering och började inte handla förrän i höstas när man kom ned till runt en krona per aktie.

Obducat har funits i ung. 20 år men fokuserar sig sedan 10 år på NIL-teknik, dvs "nanoimprintlitografi"- mycket enkelt uttryckt att man trycker ut strukturer på nanonivå likt en tryckpress där man är världsledande samt EBR (electron beam recorder). Man säljer framförallt hela, mycket dyra system till industrin, t.ex. bildskärmstillverkare och har idel kända namn bland de kunder som man offentliggör. Fördelen med Obducats teknik är att man kan "pressa" en betydligt större yta med ett tryck jämfört med konkurrenternas system.

Bolaget går fortfarande med förlust även om siffrorna har förbättrats avsevärt de senaste åren och har nyligen kommit med ännu en nyemission där man för åtta aktier erbjuder fyra nya samt två optioner. Enstaka order är mycket betydelsefulla eftersom ett par stora kan fördubbla intäkterna från fjolåret. Detta är förstås mycket gynnsamt för den som bara handlar när priset är attraktivt- frånvaron av goda nyheter eller en inställd order kan halvera priset på aktien/företaget.

Vad som gör att jag tror på just Obducat är framförallt följande:

Man har finansieringen relativt tryggad tack vare starka ägare, t.ex. var nyemissionen nästan helt säkerställd. Man slipper alltså det ständiga tiggandet och för företaget ofördelaktigt billiga nyemissioner.

Man är ett relativt stort företag med imponernade resurser som redan har den infrastruktur som behövs för att kunna vända till vinst. Kostnaden för den stora uppbyggnaden är m.a.o. redan tagen av tidigare köp av nyemissioner till betydligt högre pris än idag.

Obducat verkar på alla sätt redan vara väl etablerat på marknaden med bra kunder, dvs stora företag som kan ta dessa investeringskostnader.

Användningen av tekniken är inom områden som idag och för lång tid framöver kommer att ha mycket stor efterfrågan; t.ex. bildskärmar. Den klassiska faran "vill kunderna verkligen har denna produkt" är alltså avvärjd.

Sist, men inte minst, man verkar inom nanoteknikområdet som verkligen har framtiden för sig, vilket öker sannolikheten för stora intäkter samt att aktien kan komma att rusa i höjden om det blir en nanoboom på marknaden.

Obducat är ett relativt litet innehav för mig eftersom det är ett ret förhoppningsbolag, runt 10 000 aktier, men jag kommer förstås att gå med i nyemissionen och säkert köpa fler när det nu har blivit halva priset på företaget efter offentliggörandet av dels försenade väntade intäkter och dels nyemissionen.

Detta är dock inte en fundamentalt motiverad investering enligt klassisk modell. Man saknar vinster och man kan inte gärna sägas vara undervärderade idag enligt fundamentala aktievärderingsmodeller.

Värdet ligger istället i den enorma potentialen på längre sikt, ty 3-5 år där man har möjlighet att göra miljardvinster om allt går väl. Med kanske en halv miljard aktier efter nyemissionen så skulle det betyda en vinst per aktie som är minst lika stor som priset på aktien idag, kanske många gånger större. Det finns alltså möjlighet att tjäna 100 000-tals kronor på en investering på kanske 10 000 kr idag.

I annat fall blir det konkurs, men så ser det i alla fall inte alls ut idag. Det vore mycket korkat att glömma att detta är en högst reell möjlighet i ett företag som inte tjänar några pengar. Det är i vilket fall minst 50 % risk för detta skulle jag tro. Men eftersom uppsidan är minst flera hundra procent är det en chansning värd att ta.

Långsiktighet är dock ledordet, detta är inte aktien för spekulanten som hoppas på snabba pengar, många har uppenbarligen hoppat av när aktien har sjunkit stadigt och även positiva nyheter som i våras när man sade att man skulle vidareutveckla ett redan beställt system innan leverans till kund och därför leverera senare men till högre pris mottogs av marknaden som vore det en mindre katastrof.

Det blir säkert fler "minusrapporter" innan det blir riktigt goda nyheter och man är förstås mycket påverkad av den nuvarande lågkonjunkturen. Dock tror jag att många av deras kunder både har mycket stora resurser och dessutom inte gärna drar ned på produktutvecklingen för att tiderna är dåliga.

Den kunnige tittar inte bara på resultatet utan betydligt mer på den stadigt ökande orderstocken som mer än femdubblades under fjolåret.

lördag 25 juli 2009

Prisets betydelse

.

Det är omöjligt att överskatta betydelsen för det pris man betalar för en aktie. Detta kan förstås låta självklart- det är ju priset vid köp- och säljtillfället som avgör vad man tjänar eller förlorar på sin affär. Men ändå verkar den stora majoriteten av alla aktieägare inte ägna priset större uppmärksamhet än typ "de sjönk under 50 kr så jag köpte" eller "den fortsatte och stiga idag så jag köpte på mig fler", se bara alla chattinlägg på Börssnack eller Avanza-chatten.

I höstas rådde jag alla aktieägande vänner och kolleger som fortfarande hade sina aktier i en vanlig depå (med 30 % skatt) att sälja allting för att få feta förlustavdrag och sedan köpa tillbaka i en kapitalförsäkring (med endast ung. 1 % skatt på hela kapitalet).

Jag hade gjort samma sak 2007 men för mig var det självklart att också se till att jag köpte tillbaka mina aktier till en bra kurs. Men försöka få mina vänner att inse betydelsen av detta... icke sa Nicke! Sälja snabbt och sen fort över med pengarna till kapitalförsäkringen och handla innan böresen stänger. Detta är förstås amma personer som när de köper någonting annat alltis kollar reorna och är glada för de fynd som de gör.

Det verkar som om "alla" bara blickar framåt och dessutom ganska enögt- jag tror att det går upp och därför köper jag, men jag måste skynda mig för kursen kanske stiger snabbt närsomhelst. Det är förstås inte rationellt eller vinstmaximerande och dessutom verkar "alla" glömma att om du köper billigare så får du fler aktier för pengarna.

Det är vansinne att inte bry sig om det exakta pris man får betala för en aktie, framförallt nu när volatiliteten kan vara 10 %/dag för en massa stabila företag!!!

Vad många verkar missa är att man när man köper billigare kan köpa fler aktier (alt. få pengar över att investera på annat håll). Detta låter självklart men är mycket lätt att glömma. Man tänker varför köpte jag på 20 när jag kunde ha köpt på 10 och istället tjänat 20 kr när jag sålde på 30. Vinsten i detta lite extrema exempel blir förstås inte 20 kr per aktie utan 20 kr på dubbelt så många aktier.

Säg att du är intresserad av att köpa Företaget Acme när de sjunker från 60 till 50 kr. Tänk dig att har 100 000 kr och har att välja två olika alternativ:

A) Köp omedelbart @ 50 kr (2000 aktier)

B) Var istället kall när du vet att aktien ofta fluktuerar starkt i pris och har varit nere långt mycket lägre senaste tiden och lägg istället en köporder på 45 kr (2222 aktier).

Säg att aktien ett år senare står i 100 kr och utdelningen är 2 kr

Säg vidare att den ett år senare står i 120 kr och utdelningen höjs till 3 kr

År 3-5 stiger aktien till 150 kr och utdelningen varje år är 4 kr.

Du anar att konjunkturen håller på att vända och du säljer alla dina aktier efter att du har fått din femte utdelning.

I alternativ A skulle du ha tjänat 60 000 kr på kursuppgången, dvs 60 %, medan du i alternativ B hade tjänat nästan 78 000 kr, dvs 78 %. Förräntningen är alltså 18 procentenheter högre eller annorlunda uttryckt: vinsten är 30 % större.

Sedan tillkommer förstås skillnaden i utdelning mellan att äga 2222 aktier och 2000 st. Detta gör att man i alternativ B tjänar 37 770 kr istället för 34 000 kr.

Den totala vinsten för alternativ B är alltså ung. 116 000 kr mot 94 000 kr för alternativ A.

Det är förstås inte säkert att man lyckas köpa på 45 kr medan man är säker på att få handla på 50 kr. Detta stämmer förstås men börsen är mycket volatil nuförtiden och att inte försöka få en så bra kurs som möjligtär bara korkat, sen får man som alltid stå ut med att det hade gått att handla ännu billigare senare. Sannolikheten är i vilket fall mycket stor att man kan t.ex. få köpa 10 % billigare än det pris som man tycker är en köpvärd nivå och med så stor potentiell vinst skall man försöka.

onsdag 22 juli 2009

"Sverigeportföljen"


Denna portfölj (se vänstermarginalen) skapade jag i november 2009 och administrerar på uppdrag där en klient har givit mig kontrollen över hans portfölj och jag väljer helt fritt vilka företag jag investerar i inom de regler som har satts upp. Dock har han senare bett om att jag skulle investera i Astra Zeneca och SEB, vilket jag inte skulle ha gjort annars.


Reglerna är följande: 1. Placeringarna skall vara strikt fundamentalt motiverade och fokuserade så att den aktie med störst bedömd potential prioriteras framför andra.
 2. Placeringarna skall spridas likt en indexportfölj mellan ett flertal branscher inom det svenska näringslivet och vid köptillfället får maximalt 30 % av fondens värde ligga inom en bransch/företag.
 3. Av placeraren valda branscher är: råvaror, verkstad, finans, läkemedel och IT.
 4. Ingen belåning eller blankning får ske.
 5. Inga warrants eller optioner får köpas.
Klienten satte in 100 000 kr den 18 november 2008,


ytterligare 50 000 kr sattes in den 9 februari 2009,


ytterligare 50 000 kr sattes in den 14 april.

ytterligare 50 000 kr sattes in i höstas men dessa är till allra största delen ännu oinvesterade.


Observera alltså att jämförelsen med börsindex är till min nackdel eftersom jag inte hade samtliga 200 000 kr att investera förrän den 14 april och inte från starten- de första 100 000 kr investerades i november och december -08 och denna invesering är +240 % per den 14 januari 2010. 


Det andra köpet genomföres i sin helhet i mitten av februari och är +125 % den 14/1-2010 oräknat värdet att ha fått delta i Swedbanks nyemission. Det tredje köpet i mitten av april är +51 %.

Den regler som har varit till störst begränsning och därmed problematisk är riskspridningen som enligt mig är något stor. Hade jag haft fria händer i höstas hade jag lagt mer än 50 % i Boliden-aktier och minst 15 % i Pare-warrants. Hade jag haft lika fria händer i mars och april hade jag lagt alla de nya 100 000 kronorna i Swedbank-aktier utan att blinka.

tisdag 21 juli 2009

Pilsnernils är rätt ute

.

Jag uppmärksammades i söndags av författaren ("Pilsnernils") på den eminenta bloggen www.aktievinst.se som jag nu försöker läsa mig igenom steg för steg eftersom han är en flitig bloggare.

Huvudet på spiken är hans analys om bankerna idag (http://aktievinst.wordpress.com/2009/07/21/bankerna/), inte minst ang. att SEB har varit och är en mycket sämre investering än Swedbank.

Sådant ser den som vet vad han håller på med, sådant missar de andra och det är bara att hålla med Gordon Gekko i hans travestering av "A fool and his money are soon parted": A fool and his money are lucky enough to get together in the first place!

Swedbank imponerar (som vanligt)

.

I eftermiddag har jag liggande i hängmattan äntligen hunnit läsa samtliga dokument som Swedbank lämnade vid kvartalsrapporten. Mest intressant var, föga förvånande, utskriften av diskussionen vid telefonkonferensen med analytikerna (http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,808030,00.pdf).

Min som bekant mycket kortfattade analys är att Swedbank står mycket säkert tack vare den enorma intjänandeförmågan i den svenska bankrörelsen och kan ta MYCKET stora kreditförluster utan att behöva fler kapitaltillskott. Vad gäller aktiekursen tror jag att så fort man börjar se slutet på de stora reservationerna, eller framförallt när man börjar ana de verkliga förlusternas, dvs bortskrivningarnas, storlek så kommer aktien att stiga till skyn.

Man beräknar idag reservationerna genom att ta 63 % av de osäkra fordringarna (i snitt, olika förstås mellan länderna) och det känns mycket högt med tanke på att

1) man arbeter tillsammans med dem som fått problem med återbetalningen för att om möjligt slippa ta över panter

2) man ser långsiktigt (BRA!) på de panter som man har tagit över och vägrar att rea ut dem idag när de kan bli mycket mer värda på sikt

Den gamla sanningen gäller förstås än: "Om du är skyldig banken en miljon och inte kan betala tillbaka så har du ett problem, men om du är skyldig banken 100 miljoner och inte kan betala tillbaka så har banken ett problem", men Swedbank visar med all önskvärd tydlighet att de är kapabla att rida ut denna storm.

Vi som inser detta kommer att tjäna stora pengar på deras s.k. kris, de andra förlorar sina pengar.

.

Boliden tidigare än väntat

.

Jag har en ganska stor del av min portfölj i Boliden sedan i höstas av den enkla anledningen att den korkade marknaden lyckades prissätta detta cykliska företag som om det hölle på att gå i konkurs när det i själva verket var och är ett mycket välskött företag som bara drabbats av lågkonjunkturens låga metallpriser igen.

Jag hade tidigare köpt på 106 kr vid raset försommaren 2006 men började sedan tack vare det skarpa kursfallet i höstas att köpa på mig mer, ganska mycket mer. Först på 55 kr och sedan en mycket stor post på 35 kr och lite ytterligare ända nere på 17,10 (för andras räkning handlade jag dessutom en ganska stor post ända nere på 16,50).

Mitt mål är att ha några tusen aktier över den kommande konjunkturcykeln och först tjäna på utdelningarna och sedan på kursvinsten på i alla fall 300 % innan det vänder nedår igen. Det gäller dock som alltid i cykliska företag att inte sälja för sent.

Jag har dock varit lite skeptisk till den snabba uppgången i Boliden eftersom den ligger så toktidigt i konjunkturcykeln och i alla fall till för ett par månader sedan kändes lite osäker. Jag hade räknat med en snabb uppgång till 50 kr men sedan lite mer avvaktande under i alla fall detta år. OK, ingenting är ju säkert på marknaden, men efter att ha läst gårdagens rapport så börjar t.o.m. jag bli lite mer tidigt positiv till utveckligen.

Som vanligt står och faller allting på två saker: 1) att Aitik-investeringen ger utdelning inom överskådlig tid och 2) att zink- och kopparpriserna håller sig uppe över tiden.

1) tror jag med tanke på professionalismen i Boliden att vi kan räkna in utan någon större risktagning, men vad gäller 2) är det förstås alltför tidigt att säga nåt. Jag TROR (!) dock att man inte ska fästa alltför stor vikt vid huruvida kineserna kommer att fortsätta handla dessa metaller i samma takt, utan jag känner mig trygg i att övriga världen kommer att fortsätta behöva basmetaller som tidigare, förmodligen ännu mer. Det går alltså tillbaka till en fundamental sanning: Basmetaller är som olja- världen stannar utan dem.

Boliden har som bekant fått så patetiska analyser det senaste året (se tidigare inlägg på denna blogg ang. analytiker) och nu kan vi --SURPRISE!!!-- se en helomvänding hos den överbetalda analytikerkåren. Det är som vanligt bara att tacka och ta emot de galenskaper dessa opportunister lyckas sprida.

Det finns ännu ingen anledning att tro att Boliden kommer att fortsätta utan problem men det är som det alltid är- har man handlat billigt och inte tänker köpa mer så är det bara att sitta lungt i båten. Med stor sannolikhet kommer vi att få minst en fördubblad utdelning nästa år (från en krona i år), förmodligen mer.

.

Skillnaden mellan marknaden och analytikerna

.

Börsnytt, ursäkta, Dagens Industri är återigen ute och simmar i de grumliga vatten där man inte kan skilja på marknaden och "analytikernas prognoser" idag. Det sker ju nästan varje dag men idag lyckas man verkligen i sin artikel (http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2009%5c07%5c21%5c345672&SectionId=BorsMarknad&menusection=BorsMarknad;BorsMarknadNyheter) om att "botten är nådd".

Denna botten har varit nådd ganska många gånger i år i DI. Om jag inte hade bättre saker för mig skulle jag räkna hur många gånger man lyckas komma med den nyheten.

Problemet är att vi alla alltid vill att det ska vara slut på någonting som är dåligt och dags för någonting bättre, men att använda det faktum att börsen har gått upp sju dagar i rad som skäl för en sån analys och dessutom att som stöd anföra att "tre av fyra" kvartalsrapporter nu talar om att det kommer att bli bättre snart är bara korkat.

FÖRETAGSLEDARE KOMMER ALLTID I EN LÅGKONJUNKUR ATT HÄVDA ATT DET KOMMER ATT GÅ BÄTTRE SNART!

Med all sannolikhet kommer det att komma dåliga nyheter som ger sju dagars nedgång snart också och då kommer andra rubriker. För min del får det gärna gå ned rejält igen så jag kan fortsätta handla rekordbilligt.

För att citera den store Warren Buffett: Om man är i en period i sitt liv då man kommer att huvudsakligen köpa aktier i många år framöver så är det helt ologiskt att hoppas på en börsuppgång, istället för en börsnedgång.

fredag 17 juli 2009

Mycket stark rapport från Swedbank

.

Alla vi som hoppades på lite sämre siffror temporärt för Swedbank för att få handla billigt igen har anledning att vara ledsna idag efter en så bra rapport från Swedbank.

Men om man väl har handlat på sig stora poster tidigare till låga priser så ska man väl inte klaga på att företaget går bra, men mycket vill ju ha mer.

Om man ska försöka göra en mycket kort och verkligen "fundamentalistisk" analys av Swedbanks andra kvartal skulle jag säga att tjänar man fem miljarder före skatt under ett kvartal så har man råd med mycket stora kreditförluster.

Glöm inte heller

 • att bortskrivningarna (dvs de verkliga förlusterna) är mycket låga även om de förstås förmodas öka men det vore ju konstigt annars med tanke på de stora reservationer som görs
 • att primärkapitalrelationen är ännu starkare nu än tidigare
 • att likviditeten är mycket god
 • att man nu har lånat pengar för första gången genom en obligationsemission utan statlig garanti, dvs marknaden litar på banken igen
 • att den stora kassakon- den svenska bankrörelsen är fortsatt urstark
 • att i princip samtliga andra verksamheter (inte minst Swedbank markets) är mycket lönsamma
Min analys är förstås att Swedbank är mycket köpvärd runt 50 kr för den långsiktige (och kortsiktiga borde ju inte läsa denna blogg) och endast den girige (t.ex. jag) försöker handla billigare än idag. Men som vi alla vet... Greed is good!

fredag 10 juli 2009

Lovande kursutveckling Swedbank och MSAB

.

Mycket trevlig kursutveckling idag för Swedbank, preferensaktien nere mot 43 kr, som vanligt för att det kommer tämligen ovidkommande "nyheter" om dels DnB Nor och dels Citis "sågande" av de svenska bankerna. Som vanligt blir man lite pessimistisk när Swedbank återigen rusade upp men med världen och framförallt finansvärlden som den är idag så finns det ingen anledning att ge upp chansen att handla till riktiga "get rich quick-nivåer".

Med lite tur kommer det snart ett antal av dessa pessimistiska rapporter och vi kan se betydande kursfall för Swedbank. Det är klart att vi inte kan hoppas på alltför låga priser numera men under 40 kr kommer vi garanterat att få uppleva igen.

MSAB håller sig kvar vid 11 kr och om Q2-rapporten blir så dålig som den brukar kan vi säkert hamna under 10 kr igen och då kommer jag att öka mitt sedan i början av våren minskade innehav.

onsdag 8 juli 2009

Läs detta (och följ råden) så blir du rik...

.

De som jag känner eller är släkt med som har följt mina råd har tjänat pengar.

Det låter säkert kaxigt men det är sant. Inte så att jag aldrig har gått på en nit (Björn Borg m.fl. m.fl), utan för att de som har följt mina råd och köpt de företag jag har rekommenderat till de priser som jag har påstått vara attraktiva har helt enkelt tjänat väldigt mycket pengar (i alla fall de som har vågat satsa lite. Går många av ens köp väldigt mycket plus så har man som bekant råd att göra de misstag vi alla gör. Detta är också orsaken till att man i längden inte kan tjäna pengar på daytrading- de små vinster man gör innan man säljer täcker inte de plötsliga förluster man gör. Man saknar den "edge against the house" som man får om man lär sig värdera företagen hyfsat korrket även när marknaden får spel.


Grunden för nästan alla mina lönsamma investeringar är fundamentalanalysen. Dess fader hetter Benjamin (Ben) Graham (1894-1976).

Ben Graham skapade ordning i det rådande kaoset inom värdepappersanalysen för mer än ett halvt sekel sedan genom att visa på att det går att 1) värdera företag genom att söka finna deras inneboende, "intristic", värde och, 2), att utnyttja marknadens felprissättningar, t.ex. vid börsras, för att tjäna mycket mer pengar än vad man får genom att t.ex. köpa en indexfond.

Den som vill lära sig hur man gör detta kan köpa hans banbrytande verk "The Intelligent Investor" och läsa den noggrant samt sedan läsa om kapitel 8 om hur man utnyttjar marknadens flukturerande prissättning och kapitel 20 om konceptet "margin of safety" dvs att man bara ska köpa om priset är så pass lågt att det ger en betryggande säkerhetsmarginal i fall ens uträkningar inte stämmer 100 % med den framtida utvecklingen.

Antingen förstår man detta koncept intuitivt eller så gör man det inte. Om man inte alls tror på det eller förstår det så är det tillbaka till indexfonden, om inte så kommer man inte att behöva oroa sig för pengar igen.

"A year later Lt Dan wrote to me and said we didn't have to worry about money any more. I thought, that's good, I mean, one less thing!" /Forrest Gump


http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0060555661

tisdag 7 juli 2009

MSAB det ideala tillväxtföretaget?

.

Vad vore det ideala företaget?

OK, dum fråga, det vore förstås ett företag som skulle göra oändliga vinster, typ ett företag som hade hittat Ungdomens källa och börjat buteljera vattnet.

Vad vore det idela tillväxtföretaget då (i verkligheten eftersom det är där vi befinner oss)? Det skulle uppfylla i alla fall dessa kriterier:

1) Vara ensamma om sin produkt

2) Ha en produkt som löser ett problem som är verkligt och efterefrågas av många

3) Efterfrågan på produkten skulle vara ökande inom den förutsägbara framtiden

4) Hindren för att komma in som ny aktör på marknaden ("barriers of entry") skulle vara mycket höga

5) Företaget skulle verka i en bransch som inte är konjunkturkänslig

6) Kundlojaliteten skulle vara mycket stor

7) Marknaden för perifera produkter skulle vara enorm

8) Varje såld vara skulle fortsätta att generera intäkter

9) Priset på aktien skulle vara så lågt att t.o.m. en fundamentalanalytiker skulle bli intresserad

10) Ledningen för bolaget skulle handla enbart i samtliga aktieägares (små liksom stora) intresse, försiktigt men orädda när så är påkallat i syfte att försäkra att punkt 3 (ovan) kan upprätthållas "för alltid".

Micro Systemation är ett svenskt företag som enligt mig uppfyller åtta av dessa kriterier, dvs samtliga förutom punkt 1 och 10.

OK, det finns uppenbarligen inte många som säljer i detta segment, vilket gör att de väl i alla fall förtjänar ett halvt rätt för punkt 1, men å andra sidan är kanske inte punkt 7 helt uppfylld heller eftersom de perifera produkterna är rätt begrändade (utbildning, id cloner och ett par ytterligare).

Å andra sidan stämmer punkt 8 på ett sätt som i alla fall jag inte har sett i något annat företag- licenserna är i det närmaste gratis att administrera och myndigheter betalar uppenbarligen gladeligen nästan lika mycket som det ursprungliga priset för produkten i licens varje år de fortsätter att använda produkten.

Punkt 10 är en annan femma vad gäller MSAB. Som jag tidigare har skrivit tycker jag att man inte alls borde låta de stora aktieägarna bestämma och slösa sina pengar på utdelningar och aktieåterköp i dag när dessa kunde investeras i framtidatillväxt och ge aktieägarna så mycket mer. Enligt samma logik som den gamla "en krona satsad idag kan ge tio tillbaka i framtiden" kan man idag dela ut 65 öre istället för att få flera kronor en vacker dag när BRIC-ländernas marknader prenetrerats tillfullo.

Men man ska inte klara på åtta av tio... För mig känns följande uppenbart:

att en statlig myndighet som efter att ha äskat penar kunnat investera i en produkt och utbildning, har nöjda interna kunder och som inte har aktiebolagets oerhörda press på sig att ständigt sänka kostnaderna inte kommer att byta produkt i första taget, även om en konkurrerande produkt kommer med en ny och bättre funktion

 • att dessa myndigheters budgetar bara påverkas på marginalen av lågkonjunkturer (dessvärre också högkonjunkturer)
 • att korkade brottslingar liksom alla andra kommer att använda sina mobiltelefoner alltmer i framtiden
 • att licenssystemets underbara pyramidstruktur gör MSAB till ett företag som med all sannolikhet kommer att tjäna massor av pengar.
 • att p/e runt 10 är mycket attraktivt för denna aktie när en tumregel är att p/e ska vara ungefär samma som den årliga vinstökningen (idag över 30 % för MSAB) och när man dessutom får nästan 7 % direktavkastning är det bara att köpa.
Sammantaget ger detta att det är köpläge i MSAB!

.

måndag 6 juli 2009

"Sedan årsskiftet"

.
Mycket forskning ha fått kritik för att undersökningen utgår från ett visst tidsspann som är helt godtyckligt valt. Eftersom t.ex. olika mediciner kan ha olika resultat beroende på hur länge de har använts så kan t.ex. forskning sponsrad av läkemedelsbolag välja att avbyta studien vid en tidpunkt då det egna läkemedlet visar bättre resultat än konkurrenternas. Detta blir fäörstås samma sak som om man skulle avbryta ett travlopp inte vid målet utan på den plats där banans sponsors häst ligger först. Rent fusk alltså.

När man ska jämföra hur olika aktier har gått över en viss period har man samma problem med rättvisan och även om inte incitamenten för fusk är lika stora så blir jämförelserna haltande ändå. I dagens DI finns en av alla dessa ständiga artiklar (http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2009%5c07%5c06%5c343938&SectionId=BorsMarknad&menusection=BorsMarknad;BorsMarknadNyheter) som ska visa att en viss fiktiv portfölj, denna gång "folkaktierna", har gått bättre än börsen. Som vanligt har man valt "sedan årsskiftet", vilket enligt mig är bland de dummaste jämförelser man kan göra.

Sedan årsskiftet är helt galet att jämföra någonting med om det inte startade vid denna tidpunkt. Om man gör jämförelsen i början av året har det gått en löjligt kort tid för att få en relevant jämförelse och inte förrän slutet av året har man en vettig tidsperiod. Det är förstås mycket tilltalande för hjärnan som ju vill ha ordning och reda att välja ut det innevarande året, men nån annan fördel kan inte jag se.

Om man vill veta hur någonting har utvecklats borde man istället välja "det senaste året" (dvs senaste tolvmånadersperioden) eller de senaste två, tre o.s.v. åren. Naturligtvis kan det finnas jämförelseförstörande faktorer i detta också, men det uppvägs av att man alltid jämför med en lika lång tidsperiod.

Att det blir borti tok när man gör dessa korta och godtyckliga jämförelser med tiden sedan senaste årsskiftet visas i dagens artikel t.ex. i påståendet att Boliden (som dock är en av mina favoritaktier) har gått så bra. Visst, men Boliden var också nere på femårslägsta precis vid årsskiftet. Ett annat exempel är påståendet

Oron för växande kreditförluster i Baltikum är huvudförklaringen till att även trean och fyran på Euroclears topplista — bankkoncernerna Swedbank och SEB — har utvecklats klart sämre än genomsnittet.

Ja, det stämmer förstås på årsskiftet, men Swedbank är bara några procent ned från 1 januari nu fastän de har varit nere på en tredjedel av dagens kurs under denna period.

Skulle man jämföra dessa och de andra aktierna med det senaste året så skulle man istället få fram att Swedbank har halverats medan Boliden har stigit med 30 %, betydligt mer relevanta siffror för dessa aktiers utveckling över tiden. Ännu bättre blir det förstås om man t.ex. använder sig av jämförelsen senaste tre åren.

Det är en kortsiktigt värld vi lever i men vi som är långsiktiga tjänar på det.