fredag 29 oktober 2010

SSAB


Det innehav som jag ägnar i särklass minst tid och intresse är SSAB. Detta helt enkelt eftersom jag ägt aktien mycket länge men inte velat satsa mer pengar eftersom jag har sett betydligt större potential på annat håll, inte minst Swedbank och Boliden.

SSAB är dock ett utpräglat långsiktigt innehav för mig och jag bryr mig inte om ifall de får tillfälliga problem med lönsamheten. De har i decennier visat vad de kan- att lönsamt tillverka och sälja stål som klarar extrema krav. Eftersom detta rimligen kommer att vara i stor efterfrågan nu när den gamla u-världen byggs upp till vår standard tycker jag att SSAB är väl värt några procent av ens portfölj. Förr eller senare kommer man att kunna dra full nytta av sitt förvärv för några år sedan och glida med den kommande högkonjunkturen.

-------

Intressant iakttagelse:

Det är inte så dumt för ens perspektiv att ha egna minnen av 80-talet då det fortfarande, i alla fall i den svenska debatten, var helt öppet huruvida socialismen eller kapitalismen skulle ses som framtidens ekonomiska system och fri företagsamhet ett politiskt mål för vissa snarare än verkligheten.

I fredags kväll strax före åtta var jag på det privata apoteket Doc Morris på Uppsala C. När jag kom ut i gången under spåren gick jag förbi en hårig man i 30-årsåldern som sålde Proletären. Talande i sin Iphone.

All egendom är stöld, någon...?

torsdag 28 oktober 2010

SEB:s återvinningar


Det var väldigt trevligt idag att se SEB:s positiva kreditförluster. Massmedia trumpeter ut nettot på 197 miljoner, men bakom siffrorna gömmer sig förstås en högre summa eftersom kvartalets gjorda reservationer och tidigare ej reserverade bortskrivningar har dragits av.

Man reserverar drygt 400 miljoner men dessa "äts upp" av återförda tidigare reservationer och de nu nödvändiga bortskrivningarna täcks nästan helt av tidigare reserveringar.

OK, siffror kan lätt förvirra, men mest talande är väl att nettoreserveringarna nu är positiva (328 miljoner) till skillnad från 3Q 2009 då de låg på -2636 miljoner (2Q 2010 var de -575 miljoner). Bokföringsmässigt är det lika med en intäkt.

När man redan nu kan börja "tjäna pengar" (bokföringstekniskt) på sina tidigare reserveringar, precis som Swedbank är på väg att börja göra och redan gör på den svenska marknaden, så är det lätt att förstå att detta fenomen är någon som kommer att få mycket stor betydelse inom ganska kort tid när det kreditsituationen klarnar ännu mer.

Som jag har sagt många gånger tidigare kommer detta att förbättra Swedbanks resultat under lång tid framöver.

onsdag 27 oktober 2010

"Snart" är ordet för PA Resources

I vanlig ordning levererade PA Resources idag en dålig rapport och meddelandet att snart (minsann!) ska man börja producera 20 000 fat, numera lite klädsmat blygsamt uttryckt "15-20 000 fat".

Sedan 2007 har de troende väntat på dessa mytiska 20 000 faten. Var är de nånstans? Inte i Pares produktion i alla fall.

I vanlig ordning fylls chattsidorna (inte så sällan även mitt kommentarsfält) med dessa troendes kommentarer om att just nu "ser det väldigt bra ut" för Pare. För ett år sedan skulle 20 000 fat uppnås i början av året, sen blev det officiellt i tredje kvartalet och nu är det som sagt 15-20 000 i slutet av året.

Känns det igen? Det kan nog bero på att det alltid har låtit så, se t.ex. dessa telegramrubriker:

PA RESOURCES: MÅL NÅ PROD 20.000 FAT/DAG SLUTET 2009 - VD

PA RESOURCES: SPÅR PROD 16-21.000 FAT/DAG 2 H 2008

eller varför inte den riktiga klassikern:

PA RESOURCES: RÄKNAR MED ATT NÅ PRODUKTIONSMÅL 50.000 FAT 2011

Idag producerar man ung. 10 000 fat, Didonfältet håller på att sina och Azurite-fältet får man aldrig någon riktig ordning på.

Man kan undra vad pare egentligen finns till för i dagsläget. De har aldrig delat ut någon vinst, har trots det ständigt brist på pengar och gör nyemissioner varje år. Mer och mer pengar som förstörs i en olönsam verksamhet.

Eftersom företagets mål inte är att långsamt äta upp allt kapital som lidande aktieägare och andra ställer till deras förfogande så är det mer än troligt att det bästa vore att llikvidera företaget och dela ut försäljningsintäkterna för de tillgångar man faktiskt har till aktieägarna. Det är långt bättre än att offra dem på verksamhet som inte går runt.

Mer om PA Resources på min blogg.

Kurs idag: 5,60 kr

'

måndag 25 oktober 2010

Varför stiger inte aktierna?


Alla verkar just nu undra varför de flesta kanonrapporter möte med fallande kurser. Vissa gör då det klassiska felet att inte skilja mellan analytiker och marknaden själv. Det är förstås marknadne som just nu har otroligt överdrivna förväntningar på resultaten. Visserligen kan man inte vänta annat när den svenska börsen har stigit samtidigt som USA går mycket sämre, men lite larvigt blir det i alla fall.

Min ständiga käpphäst är att folk inte inser hur företag ska värderas, nämligen sett till samtliga framtida vinster (enkelt uttryckt). Marknaden lyckas inte alls med detta förstås och det är där värdeinvestering kommer in i bilden, men det är ändå så som företag ska värderas.

Visst kan man säga att Boliden har stigit mycket, men vad finns det för skäl att Boliden med sin större och ökande kapacitet och de allt högre metallpriserna inte skulle värderas högre än det gjorde när deras kapacitet var mycket lägre. Skillnaden är väl bara att det då var högkonjunktur i västvärlden och alla köpte aktier, nu försöker många hitta skäl till att vi inte ska tro på återhämtningens styrka.

Den som vill göra det enkelt för sig kan titta på olika aktiers kurs 2007 och sedan jämföra om företaget har utvecklats positivt (t.ex. effektiviserat sina processer under lågkonjunkturen, expansion o.s.v.) och sen få en hyfsad uppskattning om var kursen kommer att hamna nästa gång högkonjunkturen är här.

Dagens kurser kommer då att ge oss alla känslan "Varför köpte jag inte?!"

fredag 22 oktober 2010

MSAB och Diamyd


När jag skriver om MSAB får jag generellt väldigt lite gensvar i form av kommentarer jämfört med H&M, Swedbank, Diamyd och Boliden. Uppenbarligen är det inte alltför många som har köpt denna aktie, vilket är synd för nu har man på allvar löst sina produktions-, bemannings- och intäktsproblem och börjar skörda de framgångar som vi entusiaster har trott skulle komma när man är en ledande tillverkare av teknik för att tömma mobiltelefoner i en värld som minst sagt håller på att "go mobile" rakt av.

MSAB:s rapport var som väntat trevlig läsning, men än trevligare tycker jag det är att ledningen pekar ut Asien som en stark expansionsmarknad för företaget eftersom jag utgår från att potentialen där är mycket större än i den gamla världen och USA. Trevligt också att man funderar på listbyte från loserstämplade NGM och att även revisorer nämns som möjlig ny kundgrupp. Företaget och VD visar dessutom lite mer "börsklass" idag jämfört med får några år sedan då det var alldeles för mycket "garageverksamhet" à la Internet startups över alltihopa.

MSAB är fortfarande ett litet företag, men det är också en del av dess styrka och potential. Skulle man på några års sikt kunna upprepa sina framgångar i Europa i övriga världen så är himlen verkligen gränsen. Detta är en marknad som inte kommer att försvinna, utan tvärtom fortatt öka explosionsartat och hittills är man den ledande tillverkaren på denna marknad. Jag utgår från att man i alla fall inte minskar förra årets utdelning på 65 öre + 35 öre extra.

Diamyds verksamhetsår är till ända och det har gått nästan komiskt bra. Det är som det ofta är med företag och deras aktier- saker kan ta evinnerlig tid och ingenting händer med aktien under tiden (utom en trolig nedgång), men när det sen börjar hända så går det mycket snabbare än någon hade kunnat ana. Företaget är lönsamt nu och eftersom intäkten från utlicensieringen periodiseras framåt kommer detta att vara fallet i den överblickbara framtiden om inget mycket oväntat händer.

torsdag 21 oktober 2010

Swedbank och Boliden


Dagens rapporter från Swedbank och Boliden bör inte tolkas som mått på hur mycket de kan tjäna uthålligt eftersom båda företagen dras med tillfälliga problem. I Swedbanks fall är det framförallt att de måste lägga en massa energi på sina dåliga krediter och börja agera både fastighetsvärd och bilhandlare. I Bolidens fall är det framförallt förstås den låga dollarkursen och den trilskande nya kvarnen i Aitik. Därtill är förstås båda påverkade av den ännu ganska svaga konjunkturen.

Vad man däremot absolut ska läsa in är en indikation om hur mycket båda företagen kan komma att tjäna den dag det blir högkonjunktur igen och man dessutom har löst sina mer tekniska problem (dollarkursen är ju svårt att styra över och själv är jag som bekant "bearish" där...). Världen skriker efter råvaror och Swedbank är helt dominerande i det expansiva Baltikum, där man f.ö. nu går med vinst igen samt oerhört starka på den svenska marknaden.

Även om Swedbank just nu tjänar mer på att behålla sitt överskottskapital i företaget eftersom detta sänker deras finansieringskostnader så kommer de i takt med förmodat fortsatt stärkt resultat och troligen ökade återvinningar av tidigare reservationer på sikt absolut inte att kunna hålla emot marknadens krav på rimlig direktavkastning, dvs. 4-5 % samt Gardells och andras krav på att överskottet ska ut till aktieägarna med tiden.

I alla fall för oss som äger preferensaktien bör man kunna räkna med en utdelning för 2010 och troligen måste man i så fall av politiska skäl också dela ut till A-aktien. Dock är som bekant de första 4,80 utdelningskronorna våra! För Boliden skulle allt under 6 kr för året vara mycket svårt att försvara nu när metallpriserna är höga och det nu äntligen är lätt att förutsäga de framtida kostnaderna för Aitik-expansionen (främst avskrivningar förstås).

Om man ska sammanfatta tror jag alltså på både goda utdelningar (inkl. extrautdelningar i båda fallen) och stigande kurser de närmaste åren. Det enda som skulle kunna dämpa detta är nog en total fastighetskrasch i Kina, men det får vi ju hoppas inte sker...

Aktierna är fortsatt köpvärda, med säkerhetsmarginal!

onsdag 20 oktober 2010

Swedbanks tredje kvartal


Även om jag verkligen inte vill tänka kvartalskapitalstiskt är det förstås intressant att se hur Swedbank har gått den senaste tiden, vilket vi får göra i morgon vid sjutiden. Det enda jag kan göra någon vettig analys för och det är också grunden för mitt stora innehav i banken är kreditförlusterna. Jag har sedan ett och ett halvt år trott på långsiktigt kraftigt (!) förbättrade siffror och i alla fall hittills har detta slagit in.

Min tro på den kraftiga och förmodligen accelererande förbättringen är dels för att Baltikum reser sig snabbt och dels för att man har gjort ofantliga reservationer som jag inte alls tror kommer att behöva användas fullt ut och därmed kan återföras. Dessa återvinningar märks nu tydligt i sammanräkningarna av kreditförlusterna i rapporterna, både vid beräkningen av reserveringarna och bortskrivningarna.

Det är förstås inte möjligt att göra en mer exakt uppskattning av hur det har gått med kreditförlusterna under tredje kvartalet i år, men även om vägen är lite krokig så går det som vi alla har kunnat se snabbt åt rätt håll; de första sex månaderna 2009 var kreditförlusterna 13,5 miljarder, de första sex månaderna i år var de 3,2 miljarder. Det var knappast nåt som den hysteriska marknaden räknade med våren 2009 när DI m.fl. trumpetade ut bankens snara undergång, men vi var några som tänkte helt annorlunda (läs här och här om hur jag kom att köpa aktien). 

Vad gäller tradingresultat är det förstås helt omöjligt att bedöma någonting i förväg och ränte och provisionsnettot är också svårbedömt, men SHB:s rapport idag är väl en vägledning så god som någon. SHB:s ökade i båda fallen, deras kreditförluster minskade med 20 % mot förra kvartalet.

Som vanligt får vi se hur det blir. Dock är det som jag tidigare nämnt här min uppfattning att den nya ledningen om inte förstorade upp, så i alla fall inte precis försökte minimera reservationerna och därmed förlusterna under månaderna efter sitt tillträde. Lite konspiratoriskt kan man lätt dra slutsatsen att det förmodligen var för att efter ett par kvartal som alla förstår beror på den tidigare ledningen kunna överraska positivt gång på gång.

måndag 18 oktober 2010

PPM


Jag har skrivit tidigare om tips för PPM och min egen portfölj. Här är en liten uppdatering, inga fondbyten gjora och det har jag inga planer på att göra i framtiden heller om inget oförutsett inträffar. Tanken är förstås att BRIC och råvaror kommer att bli utmärkta placeringar i framtiden och här är det ju ett tjugoårsperspektiv minst.

 Mitt PPM-sparande +7,3 %
 MSCI World Free NR USD -2,1 %
 Avanza PPM Strategi +0,2 %
Baring Hong Kong China Fund USD Inc 25 %
Baring Latin America Fund USD Inc 20 %
BlackRock Global Funds - World Mining A2 USD 30 %
Simplicity Indien 25 %

fredag 15 oktober 2010

H&M förvånar marknaden igen...


Stor förvåning väckte dagens siffror från H&M genom att försäljningen i september ökade med hela 16 % mot samma månad i fjol och 8 % borträknat alla nyetableringar.

Hmmm... Det måste ju vara en enorm överraskning att man når upp till sådana siffror när man i augusti ökade med 24 % (14 %) och i juli med 21 % (10 %) samt överhuvudtaget ligger på en vinstökning i år på runt 30 % och precis allt tyder på att man är på väg mot ett rekordår även med H&M-mått.

H&M förvånar folk bara för att de inte förstår företaget. Under tiden lägger de världen under sina fötter.


torsdag 14 oktober 2010

Veckans Buffett


Jagsåg för en tid sedan ett youtube-klipp där Warren Buffett förklarade att han var född med en likgiltighet inför att andra inte håller med honom och att detta förstås hade hjälpt honom troligt mycket när han blev investerare.

Jag tror att det är bra att gå ännu längre och snarare tycka om att folk inte håller med en. I alla fall känner jag så inför alla dessa tradingslavar på Börssnack, Avanza o.s.v. Att de tycker precis tvärtom är ett nästan säkert tecken på att jag har rätt.

Dessutom... Att ha rätt tillsammans med alla andra ger inga pengar. Att vara en av de få som hade rätt ger en massa pengar.

onsdag 13 oktober 2010

Bearish on the dollar


Ibland går placeringsmöjligheter förbi en trots att man tänkt tanken och borde ha insett möjligheten. En sån missad chans för mig hade varit att gå emot dollarn båda gångerna de senaste två åren då den enbart p.g.a. oron i världen steg till nivåer som är fundamentalt sett totalt omotiverade.


Hur bisarrt var det inte när dollarn under försommaren sköt i höjden p.g.a. oron för PIIGS. Jag minns att jag då, precis som hösten/vintern 2008/09 tänkte att det är fullständigt omöjligt att en kurs på 8-9 kr är långsiktigt hållbar när vi i Sverige till skillnad från tok-USA har positiv bytesbalans och ordning och reda i statsfinanserna (om än med ett begränsat underskott just nu).

Jag antar att jag får skylla på att jag hittills aldrig gått emot någon tillgång. Jag känner heller inte till det bästa sättet att blanka dollar, en möjlighet är förstås certifikat som Bear USD3X, men det finns förstås mer vettiga möjligheter, förmodligen terminshandel i den mån sådan är möjlig för privatpersoner, t.ex. att man lånar USD och säljer den för att köpa tillbaka senare eller helt enkelt köper säljoptioner av nåt slag.

Oavsett detta var en en fantastisk möjlighet som gick mig förbi men trösen är att man lär av sina misstag och att det säkert kommer ny oro en dag då kapitalet söker sig till dollarn igen.

tisdag 12 oktober 2010

BP och belåning


Vän av ordning kanske undrar vart BP har tagit vägen här på bloggen. När jag började intressera mig för BP i våras hade jag helt enkelt sedan mina första inköp av H&M inga kontanter längre att skjuta till. Det var då jag övervann mitt tidigare lite väl stringenta motstånd mot belåning och bestämde mig för att 10-20 % belåning är helt i sin ordning i riskhänseende och kan vara utmärkt för att utnyttja tillfällen och för att ha möjlighet att vid enstaka tillfällen finansiera andra, mindre utlägg. I mitt fall kommande restskatt och LED-TV-apparater (denna t.ex., helt underbar!!!).

Jag köpte då först en hel del H&M och dessutom två mindre warrantposter. Sen var det dags för BP. Jag tyckte då dessvärre att jag inte skulle riskera alltför mycket eftersom jag hade lånat över 10 % av min portfölj och dessutom som sagt hade tänkt att finansiera skatt och TV-apparater. Därför köpte jag bara för mindre än två procent av min portfölj. Detta gjort av en som satsade allt han kunde när först Boliden var i botten och sedan Swedbank...

Detta var förstås helt fel eftersom mitt resonemang ang. BP var korrekt, det var en oerhört undervärderad aktie när den gick under 30 dollar. Det får skyllas på att jag var helt ny på belåning och därmed överdrivet försiktig.

Anledningen att det var fel att inte köpa fler var dock absolut inte att den sedan steg från 29 dollar till nu ung. 42! Efterföljande upp- eller nedgångar får inte användas som facit på huruvida ett köp eller en försäljning av aktier var korrekt. Man har rätt eller fel beroende på om motiveringen bakom handlingen var korrekt, inte efter dess utfall. En huvudlös chansning blir t.ex. inte till en vettig placering för att den råkar slå in.

fredag 8 oktober 2010

Countermine finito


Ilskan är idag stor hos aktieägarna över beskedet att Countermine (f.ö. mitt absoluta favoritsäljcase, se här och här) skall likvideras, dvs i princip konkurs under ordnade former. Det är skulle jag säga ungefär lika synd om dem som om den som skadar sig för att han vägrar att använda säkerhetsbälte.

Countermine har under en lång tid gått från nederlag till nederlag och har dessutom en skum ledning och intresse på sig från rättsvårdande myndigheter. Behöver någon fler skäl än dessa för att sälja en aktie?! Ändå har uppenbarligen en massa småsparare suttit på dessa aktier tills man åkte ända ner i dyn. Helt otroligt!

Förhoppningsbolag är just förhoppningar och den bara lever på hoppet blir för det mesta besviken. Satsar man dessutom en massa pengar på rena förhoppningar är man galen.

Förhoppningsbolag är dock också chansen att tjäna massor av pengar för den som verkligen sätter sig in i ett intressant bolags verksamhet och nyktert och kritiskt granskar dess potential och alla risker som de utsätts för.

Jag valde ut MSAB, Diamyd och Obducat för placeringar för några år sedan för att jag trodde och tror än idag att de alla har otrolig potential. Värdet kommer helt från denna potential, inte från dagens försäljning eller några fysiska tillgångar. 

Även om Obducat mycket väl kan gå under om de inte förbättrar sin försäljning innan finansieringsmöjligheterna inte längre räcker till så kompenseras detta för mig i så fall flerdubbelt av att Diamyd hittills är upp mer än 300 % mot när jag köpte dem. (MSAB köpte jag dessvärre när de redan drivits upp en hel del så där börjar jag först nu närma mig break even, se förresten här en glad nyhet om MSAB idag.)

Båda placeringarna förlustbolagen (Diam och Obdu) var på någon procent eller två av portföljen, tråkigt förstås med tankt på hur bra Diamyd gått, men självklart med tanke på den stora risken. Börsen är inget lotteri så den som håller på och köper lottsedlar hit och dit och hoppas på det bäst blir fattig. 

I always look at the downside!
Warren Buffett


torsdag 7 oktober 2010

Börsen stiger


Om någon undrar hur börsen kommer att gå så kan jag meddela (liksom tidigare härhär och här) att den kommer att stiga. Kanske inte i morgon eller nästa vecka eller månad, men på sikt kommer den att stiga från den nivå den är på idag och med all sannolikhet till nivåer som vi inte ens kan drömma om idag. Förmodligen kommer börsen att stiga rejält under året som kommer i takt med att företagens vinster fortsätter att öka och i takt med att investerare börjar lita på att dessa vinster inte är tillfälliga.

Att våga köpa aktier i lågkonjunktur liksom i mer osäker konjunktur är den linje som skiljer agnarna från vetet. De som lyssnar på olyckskorparna när de skriver att H&M:s senaste rapport var dålig, att de kommande kvartalsrapporterna kommer att "vara avgörande för börsutvecklingen" (jo, det är sant, precis så skriver de) eller att minsta lilla moln på himlen kommer att leda till ruskväder kommer inte att bli rik på sina placeringar.

En vacker dag kommer börsen återigen att stå mycket högt. Vi kan vara helt säkra på att olyckskorparna då har börjat rekommendera köp av allt som rör sig. Lika säkra kommer vi att kunna vara på att de som inte tordes köpa under 2008-2010 kommer att till sist våga handla. De kommer inte att tjäna någonting, snarare tvärtom. Det är vi som köper när det är köptillfälle som blir rika.

...they're sheep and sheep get slaughtered!

Gordon Gekko

OMX SPI just nu: 343

tisdag 5 oktober 2010

TA hela vägen in i kaklet


Som vanligt fylls man med ödmjukhet inför de s.k. tekniska analytikerna när de presenterar sina aktieanalyser. Om ändå vi kunde tänka som de, dra dessa glasklara slutsatser och fatta våra beslut därefter. Vad rik man hade varit.

Så här skrev t.ex. www.tendens.se idag:

Boliden gjorde ett försök att testa motståndet vid 104 kronor fullt ut under måndagen men det räckte bara till 103,50 kronor innan en mindre rekyl tog vid.

De kortsiktiga, dagsbaserade, tekniska indikatorerna har vänt nedåt, vilket ger oss anledning att räkna med en kommande reaktion nedåt men då aktien visat styrka under de senaste fem veckorna ser vi en rekyl som tillfällig i dagsläget. Stöden vi jobbar med ligger vid 99,00 kronor och 94,00 kronor.


Tänk att aktier har en vilja, det var en nyhet för mig. Att den "gjorde ett försök att testa" låter intressant för en utomstående men okunnig i ämnet som jag är undrar jag hur det går till egentligen för är inte försök och test samma sak? Mycket att lära här uppenbarligen.
 
Boliden stängde idag strax under 106 kr efter några "tekniskt" sett ovidkommande prognoser om mycket höga framtida koppar- och zinkpris, även känt som fundamentala faktorer, hade drivit upp aktien.

För den oinsatte kan det lätt verka som om det snarare är råvarupriserna än "tekniska indikatorer" som styr Boliden-aktien på kort såväl som lång sikt...

måndag 4 oktober 2010

Buffett om kapitalism


Efter att ha läst väldigt nära allt man kan om Buffetts investeringsmetodik måste jag säga att det nu är mycket mer berikande (i alla fall andligen) att lyssna på hans allmänna reflexioner om världen. Vad sägs om den här liknelsen som jag nyss fick höra:

Capitalism is all about trying to take the castle.

Logisk följd av denna lysande metafor är att de företag överlever som antingen lyckas ta över någon annans "slott" eller lyckas själva över tiden bevara sitt övertag gentemot andra som försöker ta det ifrån dem. Vinna eller försvinna...

Applicera det på vilket företag som helst, oavsett om det är väletablerat eller ett nystartat. Kommer det att lyckas ta slottet alt. behålla sitt slott? Svara rätt och bli rik.

fredag 1 oktober 2010

Fredagskul på chattsidorna


Säga vad man vill om våra vänner som tradar sig igenom dagarna, ja förutom när de skriver inlägg, f.ö. väldigt många på de olika finanschattarna, men en hel del underhållning bjuder de i alla fall på.

En av min favoriter är när de kommenterar hur olika mäklarhus och banker köper den ena eller andra aktien. Inte sällan klagar man på att något företag som skrivit ned en aktie syns på köpsidan i denna aktie.

"tycker ava verkar handla väldigt konstigt"

"AVA lägger gång på gång in nya köporders de vet nåt"

"Först skriver de ner aktien sen köper de allt de kan få faan vad fult"

OK, en gång för alla: att det framgår av avsluten att en viss mäklare och köpt en viss aktie betyder INTE med någon som helst säkerhet att de har handlat för egen räkning. Det är oftast deras kunder som köper och detta framgår i vissa fall med stor all tydlighet. Bl.a. Avanza och Nordnet har ingen egenhandel och när man ser småposter köpas hit och dit kan man nog vara ganska säker på att det inte är bankerna själva som tradar aktierna.