måndag 25 februari 2019

Intervju med Hernö Gins grundare Jon Hillgren


När jag ringde upp Jon Hillgren, VD och grundare av Hernö Gin var det en mycket belåten man som svarade. Troligen framförallt för att man nu släppt helårsrapporten som visar en fortsatt imponerande utveckling för bolaget men kanske även för att han nyligen varit i Indien och mött distributörer och kunder. Just exporten kom att bli ett återkommande tema under vårt samtal. Föga förvånande kanske med tanke på att Hernö de senaste åren har lyckats etablera sig väldigt väl både på Systembolaget och i bar- och restaurangnäringen i Sverige. Hoppet om fortsatt stark tillväxt står med andra ord främst till exporten där även den lukrativa "travel retail".Jag kunde dock inte låta bli att börja intervjun med ett par svagare punkter jag hittade i rapporten för att få lite balans redan från start. Omsättningen är naturligt starkare på hösten då väldigt mycket säljs i slutet av året samt, förstås, helt enkelt för att bolaget ju ökar sin försäljning snabbt över tid och hösten kommer efter våren. Jag undrade varför ökningen från vårens försäljning "bara" var 32 % denna gång, vilket var mindre än jag hade trott samt klart mindre än fjolårets 70 %.

Jon förklarar detta med två faktorer. Den största var att Systembolaget beställde väldigt mycket förra hösten för att man mer än dubblade antalet butiker från den 1 december 2017 till samtliga i landet för sin huvudprodukt, London Dry. Systemet blev alltså tvunget att bygga ett lager för att kunna hålla produkten i över 400 butiker. Den andra faktorn var att man efter en lyckad start fick en mycket stor order från en varuhuskedja i Australien precis i slutet av 2017. Av dessa skäl blev hösten 2017 onormalt mycket större än våren. En faktor som jag själv tror spelar in här är att vi ju inte kommer att se tidigare års extrema tillväxt för ett bolag som idag är mycket större och mer väletablerat, vilket då måste avspegla sig mellan halvåren.Den andra lite tråkigare punkten i rapporten är att råvaror gått upp 91 % medan försäljningen ökat 59 %. Jon var nog beredd på att den frågan skulle komma och förklarar att förutom att euron har stigit mot kronan och fördyrat de många köp som görs i euro, vilket vi såg effekt av redan i halvårsrapporten, så påverkade sommarens varma väder skördar varför framförallt råspriten har stigit i pris. Just denna viktiga ingrediens som man köper från Italien idag får alltså en dubbel effekt- dyrare euro och högre pris i euro...

Kanske inte det man hoppats på när man vill se skalfördelar man Jon berättade att de fått ned priset på de flesta råvaror och glas i takt med den ökande försäljningen och att även om det faktum att man nu trycker etiketten på flaskan vilket drar upp priset men ger ett mycket elegantare utseende så jag man sparat mycket arbete och pengar för att inte tala om effektivitet på den i slutet av sommaren installerade buteljeringslinan som jag fotograferade vid aktieägarresan i oktober.När jag frågar om vilka händelser under hösten som Jon vill berätta om så är det nya samarbetet med Altia den tveklöst största. Altia tar ju hand om Hernös försäljning och gränshandel i Norden och Baltikum sedan i höstas. Detta har enligt Jon varit väldigt framgångsrikt hittills då Altia förstås har helt andra resurser och kompetens för att effektivt penetrera detaljhandeln, dels Systembolaget och de andra monopolen i Norden, dels och kanske framförallt de olika aktörerna inom gränshandeln. Jag frågar om Jons mål från förra året om att inom tre år nå 100 000 flaskor (dvs lika mycket som man sålde totalt under 2017) i gränshandeln och han bekräftar att han fortfarande tror att man kommer att nå detta.

Jag har tyckt att det varit tråkigt att inte se Hernö på Arlanda än men Jon förklarar att gränshandeln fungerar lite som Systembolaget, dvs med en inbyggd tröghet där man måste delta i rederiers, flygbolags och andra aktörers upphandlingar, inte minst de bolags upphandlingar som har ansvar för försäljningen på flygplatserna. Detta gör precis som med Systemet att det kan ta tid att komma in men sedan bli väldigt stora volymer om det lyckas. Hernö har nu med Altias hjälp kommit in hos alla större rederier som trafikerar Sverige samt på några flygplatser och i handeln i Puttgarden.Senare i år räknar man också med att finnas på Arlanda och övriga större flygplatser, ett väldigt viktigt skyltfönster tack vare den enorma trafik som rör sig igenom butikerna på landets största flygplats.Exporten, alltså travel retail i både Norden och övriga världen, nu senast t.ex. flygplatsen i Bombay, och i vanliga detaljhandeln samt inte minst hotell och restaurang är som sagt ett stort fokus för Hernö nu och man kommer att nyanställa senare i år för att nå ut till fler kunder. Japan och inte minst Indien som Jon alltså precis har besökt har stor potential tror han och Australien som tillkom 2017 går mycket bra liksom Storbritannien som tack vare en ny och duktig distributör har ökat rejält under året.

Viktigt för exporten är även en fortsatt ström av medaljer och utmärkelser. Skörden blev ungefär som 2017. Man vann för andra året World's Best Gin och ett antal andra priser men Jon verkar mest nöjd med att man för förstås gången vann "Best Gin in Asia" för sin mest medaljerade gin, Old Tom.

Den som har hängt med i nyhetsflödet från Hernö har inte missat att Old Tom, för övrigt min egen favorit, har varit i fokus för bolaget. Tack vare att man sålt mycket bra i de få systembutiker som i början av 2018 hade produkten i sortimentet har man sakta men säkert kommit in i fler butiker. När man så i slutet av 2018 nådde ännu en milstolpe i försäljning så fick man beskedet att man från början av detta år kommer att komma in i 15-20 premiumbutiker, alltså de största butikerna där man verkligen vill vara. Man hoppas att till slutet av året finnas i hälften eller runt 200 butiker från de runt 70 som för produkten nu. Allt hänger dock på att man fortsätter att öka försäljning, man kan åka ut lika fort som man kom in om så inte blir fallet.

Den trevligaste posten i resultaträkningens kostnadssida var att Övriga externa kostnader ökat med bara 24 % vilket är resultatet av att Altia nu står för nästan alla transporter och lagerkostnader som man tidigare var tvungen att bära själv. Man betalar genom att marginalen på det man säljer till Altia förstås är lägre än annars men Jon verkar väldigt nöjd med även denna sida av samarbetet med Altia. 

Samarbetet med Altia ger även avtryck i balansräkningen där de tidigare höga kundfordringarna minskar från sex miljoner till 4,3 tack vare att Altia har tagit över många kunder. Posten Övriga skulder som består av alkoholskatt och moms har även den tack vare Altia minskat rejält från 3,4 miljoner till 1,4.Balansräkningen är idag tack vare försäljningsökningen, nyemissionen och bidrag från regionen för nybyggnationerna extremt stark vilket förstås leder till vissa angenäma frågor. Även om utdelningen mer än dubblats från 0,085 (efter hänsyn till split) till 0,19 kr så är ju en utdelningsandel på 25 % rätt lågt när man har så starka kassaflöden och inga(!) räntebärande skulder. 

Jon förklarar sin försiktighet med att ett antal miljoner nu kommer att gå ut för nybyggena. Man är klar med ett litet lager och en ny maskinhall, men har precis satt igång med det stora bygget av ett nytt besökscenter inkl. ett orangeri som kan förlänga säsongen. Besöksnäringen ökade från runt 2000 under 2017 till 3000 besökare i fjol. Man särredovisar inte denna verksamhet ännu, vilket jag dock verkligen hoppas man kommer att börja med, men den är ett stort fokusområde. Jag tror att den kommer att bli klart större när man har öppet café och kan ta emot spontana gäster och inte bara bokade grupper om något år.

Naturligtvis pressar jag på om utdelningen och Jon svarar att han ser goda möjligheter att höja utdelningsandelen på sikt när man har gjort de investeringar man nu är upptagen med. Det är svårt att kritisera detta då det varit väldigt förmånligt för oss ägare att man tagit av vinsten och mindre nyemissioner för att investera istället för att skuldsätta sig. Skulder är ett gissel för unga företag och svårt att ta sig ur när ägare förväntar sig ständigt höjd utdelning och nya investeringar hela tiden bygger på skuldberget.

Som ägare tycker jag alltså man ska tänka att även om utdelningen fortfarande är liten så finns det också en vinst i att Hernö inte får sitt resultat sänkt år efter år av räntekostnader.

Mitt intryck från intervjun är som sagt att exporten och därmed även gränshandeln kommer att vara bolagets största fokus framöver liksom att besöksnäringen kommer att öka rejält när expansionen är klar. Hernö ligger inte så långt från E4:an och intresset för bolaget växer hela tiden. Detta märks inte minst på alla kontakter som tas med mig i olika forum med frågor om allt som rör Hernö Gin men även anekdotiskt när man ser alltfler barer och pubar ta in produkten och från mina många samtal med personal på dessa ställen. Med tanke på hur stor världens ginmarknad är och hur explosionsartat den växer så kan vi troligen räkna med många års fin tillväxt i omsättning och framförallt vinst. 

Min sista fråga till Jon var som tidigare gånger jag intervjuat honom när vi kan se en börsintroduktion. Svaret var som vanligt att det inte finns några planer ännu men att den kommer en dag, oavsett om det är om ett eller flera år.

På fredag kommer jag att publicera en mer ingående analys av bolaget och framförallt årsrapporten på Tradingportalen. Om du inte redan är medlem i vår nystartade Facebookgrupp för aktieägare i Hernö Gin kan du anmäla dig här: https://www.facebook.com/groups/2473523542718460/ …

tisdag 19 februari 2019

Evolution Gaming dundrar på


I torsdags morse var det dags igen för Evolution Gaming att visa korten och de var en vacker syn även denna gång. Hur man än vänder och vrider på siffrorna och utsikterna som presenterades är det svårt att hitta några tecken på svaghet. Intäkterna upp 38 %, EBITDA +40 % och rörelseresultatet +42 %. EBITDA-marginalen var 45 % och EBIT 38,1 %. Resultatet är nästan absurt starkt för ett så stort bolag och borde visa marknaden att man inte tappar vare sig takt eller lönsamhet.Därtill höjer man utdelningen med 33 % till 1,20 euro och ska starta ett återköpsprogram om 10 % av de utestående aktierna.

Vinsten steg med 42 % till 0,71 euro och det operationella kassaflödet var 0,74 vilket visar på kvaliteten i den rapporterade vinsten.

Viktigast är dock att EVO fortsatt dominerar live casinomarknaden och de drar dessutom ifrån sina konkurrenter, inte minst i utveckling av nya spel. Man presenterade häromveckan tio nyheter på den stora ICE-mässan i London. Talande är att på ICE 2017 presenterade man två nyheter och 2018 var det fyra.


Fokus var i år väldigt tydligt på underhållning- det ska vara kul att bara titta på spelen, även om man inte spelar. På ett litet högre plan visar denna utveckling och inte minst de imponerande spelen att det är Evolution som pekar ut framtiden för live casino.EVO:s ledning är försiktiga generaler och ägnar sig inte precis åt överord eller skryt men det märktes under rapportpresentationen att de var både nöjda och hyste tillförsikt inför det kommande kvartalet och året. Man guidade 44-46 % EBITDA-marginal och det finns flera skäl att tro att detta kommer att slås tror jag.

Dels kommer vissa kostnader att flyttas ned till avskrivningarna i linje med nya regler men framförallt nämnde man flera gånger att man ju kommer att kunna expandera i befintliga studior, framförallt den ännu ganska nya jättestudion i Tiblisi. Ett resultat av ledningens försiktighet har uppenbarligen varit att man har byggt nytt och satt upp nya bord snarare än att avvakta varför marginalen har dämpats av kostnader för personal och allting relaterat till nybyggnationerna. Man hade säkert kunnat driva verksamheten längre i de befintliga studiorna och avvaktat med nya bord och låtit de befintliga ta mer trafik men förmodligen mycket klokt har man tagit kostnaderna i tid och därmed undvikit de risker som är förknippade med att driva verksamhet på marginalen.

Det är sånt här jag vill se i bolag. Man ska inte försöka maximera vinsten idag om det är bättre att ta investeringar och tynga resultatet med avskrivningar innan man tvingas att göra det. Marknaden har dock i regel bedömt bolaget som om man hade maxat vinsten redan idag och haft väldigt svårt att inse att massiva investeringar idag för en skalbar verksamhet när man väl har studiorna klara kommer att leda till höjda marginaler på sikt. Det är enkel matematik. Fördelen är dock att marknaden idag inte har någon överdriven förväntan vilket var fallet när marginalen (se ovan) toppade Q3 2017 innan man satte igång byggandet av jätteanläggningen i Tiblisi.

Ledningen är kanske lite väl ödmjuk när de får frågan om utsikterna i USA när de enbart påpekar att det kommer att ta tid men bli en väldigt stor marknad med tiden. Det är alltid bättre med försiktighet i guidning men EVO har ju hittills haft relativt stora framgångar när man tecknat hela marknaden hittills i New Jersey och av allt att döma är på väg att göra samma sak när Pennsylvania i vår öppnar för onlinecasinospel. Marknaden har idag inte på något vis räknat in framtiden i USA för Evolution gamling. Även om det kommer att ta tid och sportspel kommer att legaliseras före casino i de stater som står på tur så kommer man helt säkert att tjäna massor på denna marknad de närmaste åren. Det är bara att titta på utvecklingen i New Jersey som är föregångaren bland staterna att leglaisera casinospel online för att ana ett och annat...Då aktien har rört sig inom spannet 500-700 under en lång tid samtidigt som vinsterna ökat med 40 % per år så känns det nu väldigt sannolikt att kursen kommer att dra iväg på det sätt som vi såg 2017.
torsdag 7 februari 2019

Catena Medias Q4:a


Catena Media är ett bolag vars verksamhet fortfarande på många sätt är under uppbyggnad. Mest av allt stämmer detta förstås på den amerikanska verksamheten som det senaste halvåret har fått en helt annan skala och på många sätt är företagets stora framtidslöfte. Det stämmer dock även på verksamheten i övrigt då många bolag, t.ex. den amerikanska verksamheten, har köpts in och dessa behöver integreras under en lägre tid och vars medföljande anställda i förekommande fall bidrar till att öka på personalkostnaderna på ett mindre trevlig sätt.Resultatet kvartal för kvartal varierar av dessa och andra skäl kraftigt av olika skäl, både omsättning och vinst. Kanske mest extremt för sista raden är den stora effekt som värderingen av bolagets utestående obligation som kan höja och sänka vinsten rejält. 

Dagens rapport var som väntat svagare än höstens, vilken i sin tur var starkare än sommarens osv. Reaktionerna blir varje gång de väntade. CTM är av någon obegriplig anledning kontroversiellt i många förståsigpåares ögon varför dessa gärna ser sig som berättigade i sin kritik mot Catena varje gång man släpper en svag rapport och vi som tror på företaget känner oss stärkta av de fina rapporterna.Omsättningen var alltså av olika skäl lägre än vanligt och dessvärre lägre än under Q3, vilket förstås drog ned marginalerna. Vinsten var dock rekordhög med 0,21 euro per aktie men detta berodde på omvärderingen. Detta är knappast något att oroa sig för utan ledningen förklarade vid presentationen ganska tydligt orsakerna. Likaså ska man inte fästa sig alltför mycket vid att NDC faller då man sedan ett par kvartal har lagt om strategin tydligt mot värde per kund (se nedan) snarare än antalet kunder man skickar vidare.


Jag tror att detta var ett av bolagets vanliga mellankvartal och vi får se om några månader hur man lyckas att åter växa. Ledningen upprepade sina 2020-mål men det är uppenbart att marknaden inte tror på dessa idag.

Mycket att bevisa för Catena med andra. ord. Inget ovanligt dock och med tanke på att man har en stor närvaro på flera marknader samt att man har en helt dominerande ställning på den nya amerikanska marknaden finns det goda skäl att tro att de kommer att lyckas, även om det kräver förvärv liksom att minst en ny stat i USA öppnar för onlinespel. Detta sätter dock även fingret på en svag punkt- beroendet av att USA öppnas ung. enligt de förhoppningar som finns. Jag följer denna utveckling mycket noga och mitt intryck är fortfarande att USA-marknaden kommer att bli väldigt stor på ett par års sikt. Inte minst väldigt mycket större än idag när ännu bara 3 % av landet (befolkningsmässigt) har reglerats. Nackdelen är förstås att mycket beror på amerikanska politiker långt bortom Catenas möjligheter att påverka. 

Jag rekommenderar alla som är intresserade att se presentationen som besvarade väldigt många frågor.