måndag 26 oktober 2009

Bolidens rapport

'
Bolidens kvartalsrapport idag verkar i vanlig ordning detta år ha överraskat marknaden positivt, men det långsiktigt intressanta är förstås att Aitik-projektet löper på och att man, som väntat, lyckas höja lönsamheten. Ledningen verkar som oftast göra allt rätt vad gäller terminssäkringen av metallpriser och dollarn på höga nivåer (kopparn är som tidigare säkrad till 65 % av den bedömda produktionen 2009 till -10 på 7600 USD och dollarn på 8,26 kr under nästa år).

Jag har tidigare skrivit om problemet med att grotta ned sig i för många siffror när man analyserar företag. Knappast för något företag gäller det mer än för Boliden, vilket också de ständiga felbedömningar som den samlade analytikerkåren gör inför företagets rapporter.

Bolidens resultat påverkas av en massa faktorer, framförallt råvarupriserna, dollarkursen, smältlönerna, malmhalten och produktionsnivån. De flesta av dessa kan företaget bara delvis påverka, t.ex. som sagt genom terminssäkring. Att försöka bedöma hur dessa faktorer påverkar resultatet i olika riktning under en kort period som ett kvartal eller ett år är alltså mycket, mycket svårt. Däremot är Boliden lättanalyserat på lång sikt och fundamental basis.

Det långsiktigt avgörande för Boliden är förutom råvarupriserna i svenska kronor företagets produktionshöjning i Aiktikgruvan (koppar). Om (!) råvarupriserna håller sig på denna nivå eller högre och allt går väl i Aitik så är dagens värdering alldeles för låg. Detta eftersom man kommer att få minst 50 % ökning av kopparproduktionen, just nu uppenbarligen företagets viktigaste intäktskälla (Boliden redovisar inte detta separat).

Ökad gruvproduktion, framförallt av den dyra kopparn och fortsatt höga metallpriser, framförallt för zink som inte är terminssäkrat skulle komma att kraftigt öka vinsten per aktie som just nu är 10 kr per år om man "fyrdubblar" detta kvartal. Även om p/e talet för cykliska företag sjunker när vinsterna (tillfälligt) stiger till skyarna är det ju inte orimligt att räkna med 10-15 de närmaste två-tre åren, vilket skulle kunna innebära 200-300 kr för aktien. Detta är f.ö. samma företag som ett antal analytiker nyligen (!) hävdade skulle tvingas till nyemission.

Kvartalsrapporten finns här.


Intressant info om Aitik-projektet och om dess finanser.

'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar