tisdag 20 oktober 2009

Kusten börjar klarna i Swedbank

'
Ny dag i kvartalskapitalismens tidevarv och ny rapport från Swedbank.

När man läser Swedbanks rapporter finns det ingen anledning att fastna i snårskogen av mindre viktiga siffror. Till dessa här deras tradingvinster (mycket lägre nu än i 2Q men VD hade ju då flaggat för att det var en engångshändelse), värderingseffekters kortsiktiga påverkan, några procent i upp eller ned i intäkterna o.s.v. Ränte- och provisionsnettot är förstås mycket viktiga för banken men några procent hit eller dit kvartal för kvartal är helt betydelselöst "in the big picture"

Vad som är viktigt är förstås hur kreditförlusterna utvcklar sig och där ser vi helt klart en förbättring. Vidare lyckas banken nu långa pengar långsiktigt på egen hand, dvs utan statlig garanti och kärnprimärkapitalrelationen är fenomenalt bra, enligt vissa bäst bland alla banker i Europa.

Dessutom, och detta är väldigt viktigt men missas av massor av förståsigpåare, man har inte 19 miljarder i kreditförluster i år, utan har reserverat den summan under detta år och sammanlagt över 23 miljarder totalt. Dock är mindre än två (!) miljarder verkliga förluster, dvs bortskrivningar. Glöm inte bort att om en del av dessa 23 miljarder inte blir verkliga hundraprocentiga förluster så återförs detta senare till resultatet, precis som en intäkt. Detta vet vi inget om i dag men det har varit så tididigare för Swedbank och det finns inget skäl alls som jag ser det att tro att 100 % av reservationerna skulle bli verkliga förluster. Detta tycker jag också att VD antyder.


För aktiekursen är allt detta raketbränsle- banken är toklågt värderad idag och i takt med att vi får en bild av hur stora kreditförlusterna kan tänkas bli och ingen seriös bedömare längre tror på ett statligt övertagande så blir denna "rabatt" helt obefogad.


Som alltid finns det ingen som vet hur det kommer att gå med kursen den närmaste tiden, men detta betyder att Swedbank kommer att stiga rejält på sikt.

'

Inga kommentarer: