fredag 29 januari 2010

Diamyds rapport


Diamyd lämnade rapport i morse med få överraskningar förutom kanske att förlusten är klart större än förra kvartalet, men för Diamyds del med en kassa på långt över 200 miljoner är förstås en kvartalsförlust på 17 miljoner hanterbart och ävetyrar inte målet om att pengarna ska räcka i två år till.

Långt viktigare är förstås meddelandet att alla studier fortsätter utan problem och i högre hastighet för rekryteringen. Mycket viktigt är också att arbetet med att sluta avtal om utlicensiering för världen utanför Norden fortsätter med ett antal intressenter, inte med Astra Zeneca vilket det har spekulerats om, med målet att gå i land med detta under första halvåret 2010. VD nämner också som en indikation på vilken "up front-ersättning" man kan tänkas få ett avtal som en annan diabetes-medicin fick på 40 miljoner dollar.

Det är här det blir lite mer problematiskt med Diamyd. Jag får gång på gång känslan av att man försöker prata upp aktien. Inte för att det är förbjudet så länge man håller sig till sanningen, men det är mycket bättre om marknaden blir övertygad av företagets prestationer istället för VD:s presentationer.

Det är förstås glädjande att arbetet med att få till ett avtal fortgår och att man är positiv till att få klart detta under de närmaste månaderna. Men att gå ut med både en tidsram och en indikation på hur mycket man kommer att få i första betalning är mycket orutinerat! Marknaden ställer nu in sig på att man kommer att få in minst 40 miljoner och att senast den 30 juni skall detta vara klart...

Jag var med när PA Resources under hösten 2006 gång på gång försäkrade att man skulle få igång produktionen på Didon innan årsskiftet och aktien steg och steg för att sedan falla som en sten i januari när meddelandet uteblev.

Visst, det inneboende värdet på företaget påverkas inte av att aktiekursen åker jo-jo, men en VD ska vara försiktig med att lämna några uppgifter som han inte är säker på. Kommer man inte till avslut med ett avtal, och sånt kan alltid dra ut på tiden, framförallt när det finns flera parter att förhandla med, eller ger detta avtal mindre än dessa 40 miljoner dollar i "up front-betalning" så kommer aktiekursen att dyka.

För mig och andra som vill öka är förstås lägre kurs bra, men jag blir lite orolig över VD:s dåliga rutin på att hantera kommunikationen. En inte obetydlig fläck på en annars skinande sol.

Det viktigaste är dock som sagt att absolut allting ser strålande bra ut för Diamyd. Det betyder inte att man får ta för givet, vilket väldigt många gör idag, att företaget snart tjänar miljarder, men just nu kunde det inte gå så mycket bättre.

Dagens nedgång (just nu minus 7 %) är också välkommen eftersom jag som sagt på sikt vill öka mitt innehav rejält. Att en sådan rapport sänker aktien visar med all tydlighet att det finns enormt mycket rent spekulativt intresse i aktien. Inte mig emot. Dessa råttor :-) hoppar av skeppet så snart aktien slutar stiga. Då får vi andra bli rika istället för dem.

torsdag 28 januari 2010

Hybris följd av depression


Ingenting är så lärorikt vad gäller förståelsen av det neurotiska mänskliga psyket som att ibland läsa aktiechattarna. Allra bäst förstår man vad som driver folks kortsiktiga beteende om man går in och tittar när det har varit några dagar av uppgång eller nedgång.

För någon vecka sedan var det hybris överallt. Alla skröt om hur mycket de hade tjänat och den allmänna meningen verkade vara att det var jättelätt att tjäna pengar nu. Sen började världens börser falla några dagar i rad och det var istället katastrof, katastrof! Undergångsstämningen bredde ut sig och den allmänna meningen var istället att nu skulle allting falla och inget hopp var i sikte.

Idag stiger börsen kraftigt igen. Vad ska vi dra för slutsats av det? Att världens undergång har skjutits upp på obestämd tid? Att det nu bara kommer att gå upp och aldrig ned? Att indexet har gjort ett utbrott ur den långa trendkanalen i syfte att pröva ett nytt motstånd?

Dum, dummare, daytrader!

Börsen är fortfarande lågt värderad i förhållande till de vinster som företagen kommer att göra i framtiden. Trenden på några års sikt är alltså mycket sannolikt uppåt och, lika sannolikt, under denna resa kommer det både perioder av rejäla uppgångar och plötsliga fall. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Den som tror att han kan förutse dessa tvära kast lurar bara sig själv.

Hur dåligt det går när man försöker trada upp och ned dag för dag kan man också se på chattarna. Två saker tycker jag är väldigt avslöjande: att många gamla "nicknames" försvinner för alltid när det har varit en plötslig, oväntad nedgång som har raderat ut dem och det faktum att det är väldigt, väldigt få som idag skriver om SHB:s galna Bull/Bear-certifikat jämfört med i somras och höstas när detta var den stora flugan.

Men lika säkra som vi kan vara på att börsen kommer att stiga på sikt kan vi vara på att det kommer nya lamm till slakten och nya galna "get rich quick"-aktier och -instrument.

Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen.

(Predikaren 1:9)

tisdag 26 januari 2010

Allting är relativt...De svenska bankernas kreditförluster är alltid ett populärt ämne för den breda finanspressen, läs: DI. Detta gäller Swedbanks förluster allra mest. Det är dock på sin plats att man sätter dessa i proportion en aning. Detta säljer inga tidningar, men det ger en mer rättvisande bild och en sån är ju alltid bra när man ska analysera företag.

Swedbanks reserveringar för fjärde kvartalet är förstås inte kända ännu, men om vi antar att de blir som kvartalet innan så har vi då sammanalgt ungefär 25 miljarder reserverat och bortskrivet. (Observera att en reservation endast är en uppskattning av kommande förluster, inte riktiga förluster.)

Om vi vidare antar att alla dessa blir verkliga förluster så har vi till dags dato alltså 25 miljarder i förlust. Det är vanligt att man nu begår misstaget och jämställer det med ett resultat för ett eller flera år. Så är det inte. Swedbanks förlust i år blir med ovanstående antagande 11-12 miljarder. År 2008 var vinsten 11 miljarder, år 2007 var den 12 miljarder och år 2006 var den 11 miljarder. naturligtvis har en del av vinsterna delats ut och finns inte längre tillgängliga, men jag vill framförallt visa på proportionerna här.

Swedbanks minusresultat 2009 motsvarar alltså ung. en normal årsvinst. Det säger förstås en del om bankens intjäningsförmåga.

Dessutom har banken tagit in ung. 28 miljarder i nyemissioner för att inte riskera sin kapitalisering. Om man skulle räkna ut ett netto av de år som Swedbank hade en riktigt stor verksamhet i "utlandet", dvs 2006 tills idag så blir det samlade resultatet följande:

11 miljarder + 12 miljarder + 11 miljarder - 12 miljarder = 22 miljarder(!). Den som till äventyrs fortfarande tror att banken står och faller med att kreditförlusterna snart måste stanna upp kan förutom detta gärna bli påmind om att de första 12-13 miljarderna av eventuella förluster 2010 "äts upp" av den höga intjäningsförmågan. Först därefter blir det en eventuell förlust och alltså en påverkan på det egna kapitalet. Man ska dessutom inte glömma att banken nu har tillgång till de 28 miljarderna i nyemission.

Allting är relativt...

måndag 25 januari 2010

Ericsson...


Som jag har skrivit många gånger tidigare, bl.a. i ett av mina första inlägg, tror jag inte på Ericsson. Inget jag har sett på senare år har fått mig att ändra den uppfattningen det minsta. Därmed är inte sagt att Ericsson kommer att gå i konkurs eller ens få sådana problem som de hade i början av seklet, men de har inte en chans att återigen bli en bra placering.

Ericsson har haft sin storhetstid. Mobiltelefonin kom och Ericsson var med på hela det tåget. Nu är man ett stort bolag med mycket små möjligheter att växa i och med att man har så många konkurrenter där man tidigare var ensam eller nästan ensam, men också för att man helt enkelt är så stor. Det finns helt naturligt ingen möjlighet för ett av de riktigt stora företagen på en viss marknad att flerdubbla sin försäljning eller vinst på det sätt som ett mindre företag kan göra. Som f.ö. Ericsson gjorde en gång i tiden. Nokia förstår detta och satsar som jag skrivit om tidigare därför allt på att dominera på tillväxtmarknaderna, dvs framförallt BRIC.

Ericsson kommer säkert att försvara sin position hyfsat, men det blir ändå ett försvars- och inte ett anfallskrig de närmaste åren. Utdelningen kommer säkert, vilket också meddelades idag, att bli god, men den som söker kursvinster får leta på annat håll. Inget sparprogram i världen och ingen ny VD kan ändra på så fundamentala problem och kraftigt öka vinsten långsiktigt.

Aktiekursen hålls som jag ser det i viss utsträckning uppe idag av att alla fonder äger Ericsson och det kommer förstås inte att ändras inom den överskådliga framtiden. Som det gamla uttrycket:

No fund manager ever got fired for buying General Motors!

Well they should...

fredag 22 januari 2010

Swedbanks p/e utan kreditförlusterna


Apropå S&P:s "core earnings" tänkte jag att det kunde vara intressant att räkna på vad Swedbanks p/e är idag om man räknar bort kreditförlusternas inverkan, men också förstås vad det kan tänkas bli i framtiden. Dessutom, vad händer om man räknar idag räknar om kursen med Handelsbankens motsvarande "rensade" p/e-tal?

Att helt bortse från kreditförluster för att få fram "normala" siffror för Swedbank är förstås att sticka ut hakan lite när banken börjar närma sig 25 miljarder i reserveringar sedan förra hösten, men kreditförlusterna var negativa (-205 milj.) år 2006 och bara 0,07 % 2007. Det är alltså det normala för banken och därför ingenting man behöver ta med i en analys eftersom felmarginalen i uträkningarna är mycket större än så.

Som jag skrivit tidigare kommer Swedbank att börja värderas som övriga storbanker så snart intjäningsförmågan verkar på väg att återvända. Vad är då bankens vinst utan kreditförluster och jämförelsestörande poster idag? Om man tittar i senaste kvartalsrapporten ser man att de under de första tre kvartalen tjänade nästan 13 miljarder om man räknar bort förlusterna. Detta är f.ö. 7 % bättre än året innan trots lågkonjunkturen!

Vi gör det enkelt för oss och delar detta med 0,75 för att få till en helårssiffra som blir 17 miljarder kronor (vi har då också en säkerhetsmarginal i att ökningen i nya osäkra fordringar nu avtar).  Motsvarande siffra för boksluten 2006-2008 är (ung.) 11 miljarder; 12,5 miljarder och 15,5 miljarder, vi har alltså en mycket fin trend med årliga ökningar på runt 10 %.

"Rensat p/e-tal"

Om man ska försöka räkna ut vilket p/e-tal Swedbank handlas till idag borträknat kreditförlusterna så blir aktiens "rensade" p/e tal 4,9 (1,2 miljarder aktier * 70 kr / 17 miljarder).

Även om banker normalt inte värderas högt i förhållande till vinsten är det med en sådan vinstökning i mer normal konjunktur i vilket fall motiverat med högre än p/e 10 så jag räknar med tolv. 12*17 000 000 000 / 1,2 miljarder aktier = 170 kr, vilket blir min målkurs.

En bra jämförelse kan göras med Handelsbanken som också har kreditförluster men mycket mindre (2,7 miljarder Q1-Q3). Deras vinst borträknat kreditförluster är 7,7 miljarder - (-2,7 miljarder) = 10,4 miljarder. Omräknat till helår (10,4/0,75) blir det ung. 14 miljarder dvs klart lägre än Swedbank men med mycket färre aktier att dela det på.

Om man delar vinsten med 623 milj. aktier blir det ung. 22 kr/aktie och aktien står i ung. 200 kr idag, vilket ger ett rensat p/e-tal på 9,1. Om Swedbank skulle värderas som SHB idag skulle Swedbank stå i 130 kr.

Om SHB redan idag i lågkonjunkturen handlas över p/e 9 borträknat kreditförlusterna kan det inte vara fel att räkna på 12 för Swedbank när konjunkturen har blivit mer neutral. Det finns förstås fler faktorer här- SHB är solidare än Swedbank idag, men att räkna värdering som en procent av eget kapital etc. är betydligt mindre säkert än att utgå från uppskattad vinst. Det är ju framförallt vinsten som skapar det egna kapitalet, inte tvärtom och det är den framtida vinsten som man betalar för när man köper en aktie.

Ytterligare säkerhetsmarginal får man genom att vinsten garanterat kommer att stiga till mer än 17 miljarder när konjunkturen förbättras. Att nämnas kan ju också att Swedbanks tidigare kursrekord under högkonjunkturen var 233 kr om man räknar om efter nyemissionerna. Detta är nästan 40 % högre än 170 kr så hur man än räknar så har vi med en kurs på 170 kr en betryggande säkerhetsmarginal.

torsdag 21 januari 2010

Core earnings


Ett intressant bokföringsbegrepp som Standard & Poor's har tagit fram är "core earnings". Man skulle om man ville vara snäll kunna säga att det är ett mått på intäkter som är rensat från allt som inte hör till den egentliga verksamheten, ung. vilken vinst man har rensat från diverse "brus".

Om man inte har några ambitioner att vara snäll kan man säga att det är ett sätt att försöka minska möjligheterna för amerikanska företag att fuska så skamlöst med redovisningen som de gör idag.

Amerikanska företag är idag mästare på att prestera bokslut som döljer allt som är mindre trevligt och blåser upp allt som är trevligt. Visst, det gör i någon mån alla företag, men de amerikanska gör det i enormt stor omfattning. Med en förstående revisor kan man alltid skjuta på avskriningar, intäktsföra tidigare än vad som är vettigt och på olika sätt gömma otrevligheter så att varje kvartalsrapport blir lite bättre än snittet för analytikernas prognoser. Förr eller senare kommer förstås sanningen fram, men då kanske VD har hunnit lösa ut sina optioner som under tiden hade blivit enormt värdefulla tack vare den högre aktiekursen.

Jag söker alltid efter företagets "verkliga" intjäningsförmåga. Ett svenskt mått som påminner om core earnigns är när man lägger in vinst rensat från jämförelsestörande poster. Man måste dock gå djupare än så om man ska hitta hur stor den grundläggande förmågan till vinst är. I morgon ska jag skriva mer om hur stor jag tror att Swedbanks intjäningsförmåga är idag.


onsdag 20 januari 2010

Varför stiger aktien?


En sak som jag aldrig slutar att förvånas över är att så många, även (eller kanske framförallt) de som har aktier som yrke, inte förstår vad som styr aktiekursen. Eller snarare styr aktiekursen på lång sikt. Det är INTE dagens vinst eller den närmaste tidens förmodade vinster! Det är vad marknaden tror att företaget kommer att tjäna i framtiden. Eller mer exakt uttryckt: företagets värde är det diskonterade nuvärdet av alla kommande kassaflöden.

Allt handlar om hur man uppfattar att dessa kassaflöden kommer att bli. Rapporterna kan ge vägledning om detta, VD:s kommentarer, marknaden i stort o.s.v. Men det är alltid bedömningar om framtiden det handlar om! Framtiden!

En gammal sanning är att det marknaden vet kommer att hända i morgon kommer att hända på börsen idag. Aktiekursen reagerar (rätt eller fel) omedelbart på det som händer. Lika lite som börsen kommer att vänta med att gå upp tills man verkligen vet 100 % säkert hur stor utdelningen kommer att bli eller någon annan mycket väntad positiv nyhet, lika lite kommer aktiekursen att hållas nere när det finns övertygande indikationer om att företaget håller på att vända till vinst eller omvänt falla när man väntar sig en förlust.

Om en bil att döma av sin riktning verkar vara på väg att köra på en står man inte still och avvaktar bara för att det kommer att dröja ett tag kvar tills bilen är framme och man vet helt säkert. Man reagerar omedelbart. Samma sak alltså om man tror att någonting positivt kommer att hända.

Boliden har ännu inte lämnat sin rapport, men marknaden har inte väntat på den när den förstår av metallpriserna att vinsten är på god väg inom en inte alltför avlägsen framtid att återvända till de normala nivåerna. Aktiekursen stiger därför mycket snabbare än rapporterna "motiverar" (som så många analytiker envisas med att säga).

På samma sätt har det varit och kommer det att vara med Swedbank- så snart marknaden blåste faran över för konkurs i böärjan av mars i fjol steg aktien mycket snabbt med 200 %. Det spelade ingen roll att kreditförlusterna fortfarande var stora, vilket så många analytiker dumt nog trodde skulle hålla nere kursen, marknaden reagerade rationellt på det faktum att det uppenbarligen inte skulle bli nåt statligt övertagande.

Som jag skrev häromdagen kommer marknaden att reagera på samma sätt när den ser att vägen troligen ligger öppen för att Swedbanks vinst återvänder till mer normala nivåer. Jag vet inte när den dagen kommer, men marknaden kommer absolut inte att vänta på att detta verkligen blir fallet utan uppvärdera aktien nästan hela vägen långt innan detta verkligen har skett.

Ett skolexempel på denna snabba reaktion är Diamyds explosiva utveckling de senaste månaderna. En strid ström av goda nyheter gör nu att marknaden nästan (!) utgår från att man inom ett par år kommer att tjäna mycket stora pengar på sina vaccin. Aktien stiger följdaktligen redan nu. (Personligen tror jag dock i detta fall att den kommer att falla tillbaka om det slutar komma nyheter under de c:a två långa år som är kvar tills fas 3-studien är klar. Fortsätter det komma goda nyheter, t.ex. om utlicensering av någon produkt, kommer aktien däremot att fortsätta stiga tror jag.)

tisdag 19 januari 2010

Veckans Buffett


"Börsen är bara någonting man kontrollerar ibland för att se om någon har gjort någonting korkat."

Jag påstår förstås inte att jag kan tillföra nåt till ett så perfekt "regel" som denna, men detta måste vara idealet för att lyckas både med sina investeringar och att leva utan att ständigt tänka på hur mycket pengar man har idag eller (Gud förbjude!) aktierna sjunker i pris.

Tänk efter hur många gånger du har följt massan och köpt eller sålt. Det är bara dumheter. Köper gör man när det är billigt och säljer gör man när det enligt ens egen analys är dyrt. Inte för att andra människor gör någonting. Börsen ska utnyttjas, inte utnyttja en.

Dessutom gör en sån avslappnad inställning till börsen att man mår bra och inte ständigt oroar sig för att man "förlorar" sina pengar. Vid ett av de stora, breda börsfallen sägs det att Buffett gick in och kollade sin aktie (Berkshire Hathaway A) och såg att den senaste tiden hade den sjunkit med 30 % varvid han återgick till arbetet utan en min.

Fast det slås nog av när George Soros på en dag förlorade en halv miljard dollar på en dålig placering utan att visa några synbara reaktioner. Hans medarbetare blev tillfrågad av en journalist hur det kunde vara möjligt att vara så avslappnad inför så enormt mycket pengar. "Om man tillbringar sin barndom med att varje natt byta gömställe för att Gestapo inte skulle finna dem så får man en rätt sund inställning till vad som är viktigt här i livet."

måndag 18 januari 2010

Stålberg äntligen borta


Att Carl Eric Stålberg petas som ordförande för Swedbank får mig att tänka på vad engelska tidningar skrev efter att Kejsar Hirohito sent omsider gick ur tiden- det är bra att det sker, men det dröjde alldeles för länge.

Det var utan tvekan ett misstag att man inte bytte redan i våras. Förmodligen tänkte man att marknaden skulle uppfatta att det blev en bättre kontinuitet när man inte samtidigt bytte VD och ordförande, men Stålberg själv har att döma av sina uttalanden ändå fram till i höstas trott att han hade en chans att få sitta kvar. Hur man nu kan tro nåt sånt med tanke på hur stort ansvar han har framförallt för katastrofen i Ukraina och Ryssland? Med tanke på hur illa det var ställt med kreditförlusterna hade det med all sannolikhet varit mer trovärdigt när man radikalt bytte strategi att byta ut även ordföranden på en gång.

Observera att jag skiljer på alla sätt mellan Baltikum och dessa länder. Baltstaterna är länder där man gör allt för att få ordning på finanaserna och kunna gå med i eurosamarbetet så snart som möjligt. Ukraina är ett land i fritt fall och det är mycket bra att Swedbank nu uppenbarligen avvecklar sitt engagemang där men fortsätter i Baltikum.

Jag har gjort en sökning i DI:s arkiv över artiklar med Stålberg de senaste två åren. Det är många uttalanden m.m. och överhuvudtaget intressant läsning.

Den 7 februari 2007 gick Swedbank ut med att man köpt TAZ Kommerzbank. Så här uttalade sig ordförande Stålberg då:

Det är rätt läge att ta det här steget nu. Ukraina är ett stort land i det nya Europa med en hittills omogen och inte fullt utvecklad bankmarknad. Situationen motsvarar den som rådde i Baltikum för åtta-tio år sedan. Möjligheterna är stora på sikt.

Det gick väl inte riktigt som han hade tänkt sig... När man läser vidare växer bilden fram av en mycket mäktig styrelseordförande jämfört med vad som är det vanliga i svenska börsbolag. Det är t.ex. väldigt ofta ordföranden som uttalar sig i DI, inte VD.

Swedbank har alltså om ett par månader en helt ny ledning- Wolf har bytt ut nästan hela ledningen mot sina egna och det är rimligt att tro att de anställda nu känner att det är nya tider och nya seder. Allt detta tillsammans med en uppstramad utlåningspolicy, bättre marginaler, minskande kreditförluster och fortsatt deltagande i det statliga stödprogrammet kommer att betyda bättre tider för Swedbank. Med stor sannolikhet kommer man att göra vinst 2010 för jag har mycket svårt att se att kreditförlusterna skulle fortsätta att radera ut vinsterna länge till.

När Swedbank återvänder till svarta siffror och marknaden ser slutet för osäkerheten med kreditförlusternas slutliga storlek så kommer den att uppvärdera aktien, förmodligen snabbare än de flesta skulle tro, till för svenska banker mer normala nivåer. Detta för att Swebank i grunden precis som de övriga tre storbankerna har en i grunden mycket god lönsamhet i sin verksamhet. Denna styrka är grunden för hela mitt engagemang i banken och anledningen till att aktien redan har återhämtat sig mycket snabbare än alla välbetalda analytiker trodde i somras.

Läs t.ex. här vad genierna i Citigroup skrev den 10 juli om de svenska bankernas utsikter. Man kan bara undra hur mycket man tjänar som analytiker på Deutsche Bank för att kunna ge Swedbank säljrekommendation och riktkurs 19 kr den 7 juli. Håhåjaja...

fredag 15 januari 2010

Att förstå vad företaget gör


Jag har fått många frågor i kommentarerna om vad jag framförallt tittar på när jag värderar företag och frågorna handlar nästan alltid om "siffror". Som jag har skrivit tidigare tycker jag att siffror är viktiga men man får aldrig glömma att de bara är ett sätt att besrkiva verkligheten, inte verkligheten själv.

Det absolut viktigaste som jag ser det när man för första gången försöker analysera ett företag för att se om man vill köpa aktien är vad företaget håller på med. Förstår jag vad de håller på med och, framförallt, förstår jag hur den marknaden fungerar? Om så inte är fallet så är det bara att lägga ned på en gång. Det finns många andra bolag att undersöka. Det finns inte en chans i världen att hitta fynd om man inte förstår vad hur ett företags vinst skapas och varför man tror att den kommer att växa. Då måste man lita på andra och därmed försvinner ens "edge".

Väldigt många verkar köpa aktier bara för att VD (eller nån analytiker) har sagt att nu minsann kommer vinsterna att stiga. Säger inte alla deras konkurrenter samma sak idag? Vad behövs för att jag ska kunna se igenom retoriken och hitta fyndaktien? Jo, naturligtvis att jag förstår företaget och branschen. Sen får jag förstås läsa en massa mer om vad det nu är, men grunden är förståelsen.

Jag förstår precis vad Boliden, Swedbank, MSAB m.fl. håller på med, men kan alldels för lite om fordons-, IT-, och livsmedelsbranschen m.m. för att med framgång kunna analysera sådana företag så jag håller mig borta från dem.

Kommer ett IT-konsultbolag att vinna markandsandelar? Ingen aning! Sandvik? Ingen aning!

Kommer MSAB att göra det? Ja, deras produkter kommer att efterfrågas av allt fler polismyndigheter i takt med att hela världen går över till mobiltelefoni. Jag förstår vad de gör, förstår tillräckligt hur marknaden ser ut och vad som gör att MSAB sannolikt kommer att öka sin vinst på sikt.

Det är som med allt annat- har man inte kunskap och intresse för nåt så lyckas man dåligt.

torsdag 14 januari 2010

Sluta kolla kursen


Om du redan har en föredömligt avslappnad attityd till dina aktieinnehav och istället för att kolla kursen timme för timme koncentrerar dig på att följa med i nyhetsflödet för dina bolag så behöver du inte läsa detta inlägg. Samma om du kollar kurserna lite väl ofta av gammal vana men inte agerar på eller oroar dig för tillfälliga nedgångar.

Tillhör du majoriteten bland de mycket aktieintresserade som sitter och kollar dina kurser flera gånger om dagen, oroar dig eller blir jätteglad för små förändringar och i värsta fall köper eller säljer på dessa förändringar så har jag ett mycket gott råd: sluta kolla kursen!

Om man vet att ens humör påverkas negativt av att titta på kursen så är det bara att sluta. Det går faktiskt. Håller man på med aktier måste man för att må bra stoiskt acceptera att innehavet fluktuerar mycket i pris. Så har det alltid varit och kommer att förbli. Acceptera att det kommer plötsliga nyheter som sänker värdet på en aktie du har, du hinner inte sälja innan och har du valt bra aktier så kommer det ändå inte att ha någon inverkan alls på din förmögenhet på sikt. Alla aktier som blivit kursraketer har vissa dagar fallit mycket tungt.

Vad man framförallt bör sluta med är att kolla vad ens depå är värd timme för timme. Har man ett större innehav så svänger ju dess värde med tiotusentals kronor varje dag och hur mår man om man räknar dagens nedgång i LED tv-apparater man kunde ha köpt? Man bli galen av att tänka så och istället för att vara en rolig fritidssysselsättning blir aktierna en kvarnsten runt halsen.

Har man problem med sitt "tittande" föreslår jag att man bestämmer sig för att i morgon inte titta alls. Inte ens index. Sen förlänger man perioden. Värdet på depån bestämmer man sig för att bara kolla varje måndag, sen varannan o.s.v.

Att vara shopaholic på aktier är dessutom bra mycket dyrare än att vara det på barnkläder som kvinnan i Lyxfällan på TV igår kväll.

If you cannot accept that a stock you have bought falls in price by at least half you have no business in the stock market!

(Buffett)

tisdag 12 januari 2010

Veckans Buffett


Veckans Buffett är tre råd som han gav förra året som svar på frågan om vilka som är de tre viktigaste reglerna för den som vill bli rik och sedan behålla sina pengar.

1. Om det verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen det

2. Försök alltid lista ut vad den andra parten tjänar på er affär

3. Avstå från att ta lån- ingen som saknar lån har någonsin gått i konkurs

Den första regeln borde läsas om och om igen av alla de som tror att den potentiella uppsidan är en tillräcklig anledning att köpa en aktie. Detta är samma problem som med lotterier- att det finns en fantastisk chans att tjäna pengar gör att folk fattar irrationella beslut. Även om det mycket sällan är rent bedrägeri bakom så finns det massor av VD:ar i Sverige idag som skönmålar verkligheten, framförallt i småbolag som sägs ha nåt helt revolutionerande som alla kommer att köpa. Det kostar alltid noll kr att låta bli.

Det ideala förhoppningsbolaget är för övrigt förmodligen det som har gjort många besvikna tidigare, fått sin aktiekurs rejält nedtryckt och när det sedan till sist börjar leverera är folk sena med att reagera på detta och man får ett bra pris för ett företag vars affärsidé uppenbarligen "fungerar" och vars vinst med mycket stor sannolikhet kommer att explodera.

Den sista reglen borde jag ha haft med i det jag skrev om belåning härom dagen. Det är farligt, farligt, farligt! Som en av mina läsare kommenterade den artikeln med ett annat citat om lån från Buffett:

"Om man är duktig så behöver man inte belåna för att lyckas, och är man inte duktig så är belåning det dummaste man kan göra."

måndag 11 januari 2010

Boliden ännu mycket köpvärd


Att man idag kan köprekommendera en aktie som steg över 400 % under 2009 säger en hel del om hur starkt dagens Boliden står. Boliden var inte särskilt högt värderat när metellpriserna stod som högst för ett par år sedan, runt p/e 10, vilket är ganska normalt i högkonjunktur för cykliska företag eftersom ingen vet hur länge de höga intäkterna kvarstår. Ändå föll aktien som en sten när metallpriserna sjönk. Något som hade varit rationellt om resultatminskningen hade berott på problem med försäljning, produktion eller liknande allvarliga problem och inte på konjunkturen.

Två saker talar för Boliden idag: utbyggnaden av koppargruvan i Aitik (+50 % produktion) som börjar ge resultat i vår och de förmodligen allt högre metallpriserna.

Vad gäller Aitik är det inte så mycket att säga- allt ska ha gått enligt plan och produktionen börjar snart ökas rejält. Det går inte att läsa ut vilken exakt effekt detta kommer att ha på lönsamheten, men kopparn är idag en stor del av Bolidens resultat.

Vad gäller råvarupriserna är det många som avfärdar det senaste årets rally med att de beror på infrastrukturprojekt i framförallt Kina och att Kina också bygger upp lager (Kina ökade från runt 30 till 40 % av totalen av både koppar och zink från 2008 till 2009). Faktum är snarare att Kina behöver enorma mängder zink och koppar för både infrastruktur och industriell expansion- försök t.ex. att årligen fördubbla bilproduktionen utan zink. Faktum är också att råvarulagren i i-världen är historiskt låga idag.

Zinkpriset de senaste tre åren:


Man får inte glömma att vad som hände för ett år sedan var att hela världen slutade köpa och istället använde sina lager. Sedan beställde många företag endast "just in time" hela våren och sommaren och detta kan naturligtvis inte fortsätta hur länge som helst. Kina m.fl. som har tuffat på rätt bra trots lågkonjunkturen stod då för en stor del av råvaruköpen, men nu när resten av världen sätter igång och köper stiger priserna mycket snabbt. Nya gruvor har ju dessutom väldigt långa startsträckor så det finns av naturliga skäl inte någon betydande extraproduktion att sätta in så fort priset stiger, vilket även det talar för långvarigt uthålliga råvaruprisökningar.

Kopparpriset de senaste tre åren:


Boliden terminssäkrar inte zinkpriset, varför det har fullt genomslag i resultatet, men däremot kopparpriset. Detta säkrades till 70 % på ganska höga nivåer men sätts nu (2009-10) om på riktigt fina nivåer i takt med att de löper ut. Prisuppgången är alltså snart säkrad till stor del, även om ett prisras kommer.

Boliden tjänade drygt sex kr de tre första kvartalen och med allt högre metallpriser borde rimligen vinsten för tredje kvartalet (2,50 kr) överskridas i det fjärde. Detta kan då betyda 9-10 kr/aktie, vilket gör att dagens värdering runt 100 kr och p/e 10 är mycket låg i ett läge där intäkterna ökar mycket snabbt. Jag undviker medvetet att göra en djupare analys eftersom Boliden pga de väldigt många faktorerna (valutakurser, metallpriser, smältlöner, produktion och metallhalt m.m.) som påverkar resultatet gör någon exaktare uppskattning omöjlig.

Om vinsten blir så bra kommer förstås inte 2008 års utdelning på bara 1 kr att behållas, utan säkerligen höjas till 3-4 kr. Om vinsterna sedan fortsätter att öka tack vara högre produktion och metallpriser så kommer med all sannolikhet även en extrautdelning inom ett par år. Den senaste var på 12 kr...

Boliden är alltså mycket köpvärd idag. Åtminstone upp till 150 kr handlas aktien med betryggande säkerhetsmarginal.

(Aktiekurs idag: 100 kr.)

fredag 8 januari 2010

Sverigeportföljen uppdaterad


"Sverigeportföljen" har nu uppdaterats igen, se vänstermarginalen. Utvecklingen är fortsatt mycket stark och de 250 000 kr (varav endast 200 000 har investerats ännu) är nu värda 588 000 kr.

Utvecklingen hämmas dock historiskt av att det från början, dvs när börsen stod riktigt lågt, bara fanns 100 000 kr, men framförallt har den hämmats av att diversifieringen har varit för stor. men så är det ju när an måste anpassa sig till vad ens klient begär.

Nåja, Bolidens +527 % sedan köp är ju rätt bra trots att "bara" 2200 aktier kunde köpas då...

De likvida medlen ska förstås investeras så snart nåt bra tillfälle visar sig. Detta eftersom det är för mycket likviditet just nu när börsen fortfarande är på en historiskt sett relativt låg nivå.


torsdag 7 januari 2010

Mer om fokusering


Häromdagen skrev jag om fokusering och jag tänkte att det skulle vara på sin plats att också berätta om hur jag har använt denna strategi i praktiken. Ett bra exempel på detta är när jag började intressera mig för de svenska bankerna på allvar för ett år sedan, något jag har beskrivit ingående tidigare (del 1 och del 2).

När frossan kom över de svenska bankerna blev alla fyra storbanker genast köpvärda ur ett fundamentalt perspektiv, dvs nuvärdet av deras långsiktiga intjänandeförmåga blev uppenbart högre än deras dåvarande aktiekurs.

Frågan var då vilken eller vilka banker jag skulle välja att köpa. Den viktigaste parametern jag använder vid all värdering är den uppenbara (OK, kanske inte uppenbara för alla välbetalda professionella analytiker), nämligen vad man kan anta är den "normala" vinsten för företaget, räknat per aktie förstås. Swedbank stod här ut på ett lysande sätt ingen var ens i närheten av att då ha en så låg kurs i förhållande till detta. När Swedbanks aktie stod som lägst var man nästan nere på den nivå som Swedbank normalt tjänade in netto ett bra år. P/e 1 m.a.o.

Swedbank stod också ut vid en jämförelse mellan dagskurs och eget kapital per aktie. Swedbanks EK var då ung. 110 kr och kursen rasade ned under 20 kr, dvs under 20 % av EK! Ingen av de andra bankerna var i närheten av detta. Det är förstås också svårt att vid en sån här jämförelse inte titta på tidigare kurs och hur långt de respektive aktierna har upp till denna nivå, men detta bör ju vara ung. samma förhållande som vid de tidigare jämförelserna. (Jag undviker här att gå in på problematiken med de dåliga krediter o.s.v. som var grunden för den låga värderingen, eftersom jag skrivit så mycket tidigare, t.ex. här, om varför jag ansåg att detta inte motiverade så här låga kuser.)

Jag är övertygad om att många som hoppade på banktåget det senaste året gjorde det genom att köpa i värsta fall den säkraste banken (SHB), tillika den med lägst potential, eller genom att köpa flera av dem.

Det är enligt mitt sätt att se det helt irrationellt att satsa på aktier med mindre potential än de med mer potential, förutom vad som behövs för en rimlig diversifiering. Att köpa fler aktier i samma bransch är dock inte någon diversifiering alls så det hade inte varit någon vettig strategi här.

Swedbank var den aktie med i särklass störst potential under bankfrossan och är f.ö. det idag också. Därför satsade jag endast på denna bank.onsdag 6 januari 2010

PPM-dags


Just nu är det många PPM-rådgivare som gör reklam för sina tjänster i media för att det är dags att välja fonder. Dags att kolla hur det går för mina egna PPM-fonder som jag skrivit om tidigare.

Min strategi är alltså att även här utnyttja BRIC-ländernas fantastiska utvecklingspotential till att få min pension att stiga långt över det svenska indexet. Visserligen är det ju inte några stora slantar jag har idag inom PPM jämfört med min depå, men alla bäckar små... Dessutom köper jag inga fonder annars och fonder är ju det enda realistiska sättet att få tag på t.ex. kinesiska aktier.

Mina PPM-fonder är som jag skrev tidigare följande:

Baring Hong Kong China Fund USD
Baring Latin America Fund USD
Nordea Rysslandsfond
Simplicity Indien

Under den senaste 12-månadersperioden har mitt PPM-sparande gått upp med 65 %. I grafen nedan från Avanza som förvaltar åt mig jämförs mitt PPM med Premiesparfonden (grå kurva, 30%) och "Avanza PPM Strategi" (orange kurva, 15%):

  


(Jag antar att det blev nåt fel på uträkningen i början av december, därav det konstiga jacket i kurvan.)

Jag kan bara rekommendera dessa och liknande fonder från BRIC-länderna. Dessa länder har en enormt lång väg att vandra tills de ens närmar sig vår nivå på levnadsstandard och de har alla enorma råvarutillgångar (särskilt om man räknar människor som ytterligare en råvara...).

Den påbörjade uppgången är med all sannolikhet bara början på en mycket lång resa under de närmaste decennierna, dvs när mångas pensioner ska tjänas in och växa. Även om det blir en skakig resa coh bubblor längs vägen så kommer detta att tas ut över den för många så långa tidsperioden tills man kan börja ta ut pengarna (tidigast vid 61 års ålder).

Så här gick PPM-fonderna enligt DI.

måndag 4 januari 2010

Om belåning


Någonting jag alltid har undvikit är att belåna aktier. Jag har börjat tänka om lite på marginalen, men lån med aktier som säkerhet är väldigt, väldigt farligt.

Att låna på t.ex. sin bostad och köpa aktier har jag gjort, vilket jag är glad för eftersom det var en förutsättning för den större delen av min senaste Boliden-satsning, men skillnaden mot att låna på aktier är som natt och dag. Pengar är visserligen pengar, men den stora skillnaden är helt enkelt att ingen kommer och kräver tillbaka det du lånat extra på ditt hus för att aktierna du köpte för pengarna har sjunkit i värde. Ingen bryr sig så länge du betalar ränta och amorteringar.

För att man obelånad ska förlora allt krävs förstås att ens aktier sjunker till noll kronor, dvs det eller de företag som man har köpt aktier i måste gå i konkurs. Om man däremot har lånat med sin depå som säkerhet räcker det med att aktierna sjunker en viss procent (beoende på hur tungt belånad man är) för att man ska bli helt utraderad.

Ett förenklat exempel:

Jag har 100 000 kr i Volvo-aktier och får med dessa som säkerhet låna 100 000 kr som jag köper fler Volvo med. Jag har då 200 000 kr i aktier. Om Volvo skulle sjunka med 50 % är värdet förstås bara 100 000 kr, dvs det lån jag har tagit och min mäklare kommer då att tvångsförsälja mina aktier för att täcka sin fordran på 100 000 kr. Jag har alltså förlorat allting på att aktien sjönk med bara 50 %.

Om man är riktigt galen belånar man sig flera gånger om, på Avanza kan man t.ex. belåna sig fem gånger om enligt följande:

Den aktie man äger * belåningsgrad (t.ex. 80 %) + de aktier man köper för de lånade pengarna * deras belåningsgrad (o.s.v.) fem gånger totalt.

Om belåningsgraden är 80 % och man köper samma aktie (inget ovanligt bland galna daytraders) fem gånger enligt ovan räcker det med att aktien sjunker med 27 % för att man ska bli tvångsinlöst eftersom man p.g.a. att när man har mycket mer i lån än i eget kapital så försvinner snabbt det egna kapitalet när aktien sjunker. Om man t.ex. har 100 000 kr i en viss aktie får man låna 269 000 kr och har då totalt 369 000 kr och när detta kapital sjunker med 27 % är alla ens egna 100 000 kr borta och banken säljer ens aktier med automatik.

Givetvis finns det stora fördelar med belåning också. Man man ju mångdubbla sin vinst vid en uppgång och jag har på senare tid tyckt att jag varit väl försiktig. När börsen stod väldigt lågt för ett år sedan var det ingen större risk för ytterligare kraftiga nedgångar och som jag skrivit om tidigare hade jag bort låna lite pengar när jag ville köpa så mycket Swedbank respektive Boliden.

Detta betyder dock absolut inte att jag skulle utsätta mig för de risker som har raderat ut så många daytraders på senare år. Men att i vissa, mycket gynnsamma lägen låna t.ex. 20 %, framförallt för kortare perioder och för att kunna utnyttja fantastiska chanser (dvs mycket låga priser) är helt rationellt. Att låna, även lite, oavsett hur marknaden står historiskt är dock ingenting jag kommer att göra.


söndag 3 januari 2010

Om fokusering


Att fokusera sina placeringar är ett utmärkt sätt att öka sitt resultat.

Fokusering har två sidor som jag ser det. Den ena är att man fokuserar sina placeringar så att man bara satsar på de företag som man tror mest på och den andra att man bland dessa företag satsar mer respektive mindre på de företag som man bedömer ha mest respektive minst potential.

Att inte sprida sina pengar på en massa "intressanta" aktier är förstås så mycket Buffett det kan bli. Hans rekommendation är att privatpersoner borde hålla sig till runt fem, men aldrig fler än tio aktier, dels eftersom man inte rimligen kan hålla koll på vad som händer i fler företag om man inte har det som yrke, men också förstås för att man bara ska satsa på dem man tror mest på, inte lägga pengar på den tionde eller femtonde bästa aktie man kan hitta.

Ett enkelt och högst teoretiskt exempel på fokusering inom dessa utvalda aktier:

Aktie A bedöms ha potential att stiga med 50 %
Aktie B bedöms ha potential att stiga med 100 %
Aktie C bedöms ha potential att stiga med 200 %

Om man satsar 300 000 kr fördelat med 1/3 per aktie (och potentialen är korrekt beräknad förstås) blir resultatet

Aktie A: +50 000 kr
Aktie B: +100 000 kr
Aktie C: +200 000 kr

Summa: +350 000 kr eller 117 % förräntning

Om man istället fokuserar ung. i förhållande till den bedömda potentialen:

Aktie A: 10 % av kapitalet
Aktie B: 30 % av kapitalet
Aktie C: 60 % av kapitalet

Så ger detta följande resultat:

Aktie A: +15 000 kr, (300 000*10%)*50%
Aktie B: +90 000 kr, (300 000*30%)*100%
Aktie C: +360 000 kr, (300 000*60%)*200%

Summa: +465 000 kr eller 155 % förräntning, dvs 115 000 kr mer än ovan. Detta är 38 % ytterligare förräntning av de 300 000 kr vi utgick från.

Säkert kan någon invända: varför inte bara satsa på det man tror mest på? Helt enkelt därför att man aldrig kan veta om man har gjort korrekta bedömningar och vanligt sunt förnuft säger att man inte ska lägga alla äggen i samma korg.

Detta handlar alltså om att alltid försöka minimera onödiga risker och t.ex. vara mycket försiktig med belåning, något jag kommer att skriva om i morgon.