tisdag 8 september 2009

Swedbanks nyemission.

'
Det börjar dra ihop sig till avslöjandet av villkoren för nyemissionen i Swedbank. För en gångs skull är jag glad för den sett till de senaste månaderna förhållandevis höga kursen eftersom denna gör att banken kan ta in pengar till en bra kurs, vilket minskar utspädningen. Eftersom jag har svårt nog att på kort tid få i pengar nog att täcka min ganska stora "emissionskostnad" utan att sälja aktier skulle jag inte ha kunnat utnyttja en tillfälligt lägre kurs p.g.a. att man inte hade kunnat eller vågat sätta en hög teckningskurs just nu utan hade bara blivit utspädd i onödan.

Som bekant ska man ta in 15 miljarder vilket ju ger mellan 19 och 20 kr per nuvarande a-/preferensaktie. Detta kan man förstås göra på många sätt- t.ex. en ny aktie för varje befintlig för 19,50 kr (knappast troligt). Vad kan man då anta att villkoren blir?

Som alltid måste man ju locka sina aktieägare att delta med en attraktiv kurs och har lovat de investmentbanker som garanterar nyemissionen någonting annars skulle de ju inte ha garanterat (en nu aktie för 70 kr skulle ju inte dra till sig garantier). Å andra sidan är ju emissionen redan garanterad och kursen ganska hög så antingen två aktier ger 1 ny ("1:2") eller tre aktier ger 1 (1:3) är ju mer trolig om man inte ger sig in på nån bökig version likt SEB:s där elva aktier gav fem nya.

Min gissning är att man väljer en medelväg och ger en ny aktie för två befintliga, vilket skulle betyda en teckningskurs runt 39 kr. Detta skulle ge en bra rabatt samtidigt som man utnyttjade att kursen är förhållandevis hög.

Vid en kurs runt 70 kr innan avskiljning skulle aktien (teoretiskt) falla till ung. 60 kr. (Man får fram detta värde genom att räkna ut summan av värdet av alla utestående aktier före NE och det man får in för nyemissionen, dvs antalet nya aktier multiplicerat med teckningskursen och dela denna summa med det totala antalet aktier efter NE.)

Ja, ja snart vet vi hur det blir. Nyemissionen kommer hursomhelst att ytterligare öka våra möjligheter att tjäna pengar på Swedbank- en ännu starkare kassa i en i övrigt likadan bank som tidigare kommer att ge utdelning även om resan tid blir skakig. Denna skakighet är dock inte som många tror någonting dåligt, utan ger oss ytterligare möjligheter att köpa billiga aktier och tjäna väldigt mycket på några års sikt.

'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar