onsdag 2 september 2009

Kommentarer till månadsrapport och fundamentaportföljen

'
Den snabba börsutvecklingen samt mina omviktningar under våren har givit en mycket mer fokuserad portfölj mot för ett halvår sedan då inget innehav var mer än 20 % av portföljen. Detta är inte ett problem, dels eftersom man ska fokusera på de aktier man bedömer ha bäst potential, utan denna taktik hade t.ex. Warren Buffett aldrig nått så bra resultat, och dels för att mina anskaffningsvärden är så låga för dessa aktier, klart mindre än 50 % av dagens aktiekurs, något som förstås skyddar min ursprungliga investering.

Boliden är idag en tredjedel av portföljen. Den var till i oktober -08 ganska liten och har varit i min ägo sedan 2004, men efter ett stort köp när aktien föll ned till 35 kr (obs att detta var efter början på finanskrisen och sett till situationen då ett väldigt lågt pris, men innan luften helt gick ur råvarupriserna) ökade viktningen uppemot 40 % bara för att ung. halveras som andel av portföljen när koppar- och framförallt zinkpriserna föll tungt.

Så här i efterhand kan jag ju säga att det var lite jobbigt men samtidigt karaktärsdanande att stå och se på hur denna stora, nya post föll med som mest 60 %. Är man säker på att man kommer att få rätt på sikt så orkar man försås med det och jag ökade också med en lite mindre post på 17,10 kr, jag undrar hur alla de som sålde på de nivåerna, bl.a. till mig, känner sig idag.

Det var också vid denna tidpunkt med extremt låga värderingar som jag började handla tungt för min klients räkning, den portfölj jag kallar Sverigeportföljen p.g.a. sin stora spridning inom svenskt näringsliv.

När Boliden sedan som väntat har följt med metallpriserna upp under våren har aktien ökat rejält i vikt i portföljen, något dämpat dock av en ökad viktning mot Swedbank i sommar.

Redan i höstas kom bankerna av de skäl jag har angivit skrivit om i mitt fokus. Jag avvaktade i det längsta eftersom min analys (som också visade sig vara riktig) var att fallet skulle bli väldigt stort och ned till nivåer långt, långt under det egna kapitalet så länge marknaden inte visste någonting hur stora kreditförlusterna skulle kunna bli och man hade hunnit byta ledning.

Jag har sedan jag började köpa gjort allt, förutom att sälja aktier som jag tror mycket på, för att kunna handla så mycket Swedbank som möjligt. Detta gjordes för nyinsatta medel, utdelningarna i Boliden och SSAB och med hjälp av minskningar av Boliden, MSAB och några ytterligare. aktier. Att jag valde enbart Swedbank bland bankerna var förstås att dess värdering var tveklöst mest attraktiv, vilket den f.ö. fortfarande är.

Swedbank kom därför in i portföljen först när aktien hade sjunkit till 27 kr. Sedan sjönk den trevligt nog ytterligare. Detta gav köp på först 24 kr, sedan på 21 kr och därefter har jag följt med upp med nya köp under och över 30 kr. När aktien sedan toksteg ända upp till 60 kr avvaktade jag för att sedan dra nytta av de två rasen då jag köpte först på 44 kr och nästa gång på 42 kr.

Först köpte jag A-aktien som sades komma att ge full utdelning (till skillnad från preferensaktiens halva) för år 2008, men när utdelningen stoppades ändrade jag till att enbart köpa preferensaktier. Swedbank har p.g.a. de stora inköpen, men framförallt aktiens starka utveckling gått från 5 % första köpet i februari till nu över 40 % av portföljen.

Obducat ökade jag som tidgiare nämnts p.g.a. den fina överdrivna nedgången i aktien och tack vare nyemissionen som dessutom ger bonusen att man kan äga optionerna i sin kapitalförsäkring, vilket annars inte går med optioner.

Lästips: en till som trott på Boliden på senare tid.

'

3 kommentarer:

 1. Anton Christiansen2 september 2009 kl. 23:08

  du skriver om att du redan köpt teckningsrätter och fulltecknat nyemissionen i Swed-bank har jag missat något som inte sett hur det går till. Förra gången så fick jag hem ett prospekt och visste hur många teckningsrätter jag kunde utnyttja.

  SvaraRadera
 2. Hej Anton och tack för ditt inlägg.

  Jag vet inte var jag har skrivit nåt som kunde uppfattas så. Vad jag har menat är att jag nu måste tillföra pengar för att kunna delta i nyemissionen fullt ut. Avskiljningen sker ju först vid stämman den 15 september, inte ens villkoren är ju kända än.

  SvaraRadera
 3. Anton Christiansen3 september 2009 kl. 21:22

  Tack då har jag inte missat något ,har nämligen själv tänkt köpa så mycket jag får i N-E .annars tycker jag att du skriver mycket tänkvärt och jag läser med intresse dina texter och tycker också att affärsvärldens artiklar har varit givande .(om Swed alltså)

  SvaraRadera