måndag 25 februari 2019

Intervju med Hernö Gins grundare Jon Hillgren


När jag ringde upp Jon Hillgren, VD och grundare av Hernö Gin var det en mycket belåten man som svarade. Troligen framförallt för att man nu släppt helårsrapporten som visar en fortsatt imponerande utveckling för bolaget men kanske även för att han nyligen varit i Indien och mött distributörer och kunder. Just exporten kom att bli ett återkommande tema under vårt samtal. Föga förvånande kanske med tanke på att Hernö de senaste åren har lyckats etablera sig väldigt väl både på Systembolaget och i bar- och restaurangnäringen i Sverige. Hoppet om fortsatt stark tillväxt står med andra ord främst till exporten där även den lukrativa "travel retail".Jag kunde dock inte låta bli att börja intervjun med ett par svagare punkter jag hittade i rapporten för att få lite balans redan från start. Omsättningen är naturligt starkare på hösten då väldigt mycket säljs i slutet av året samt, förstås, helt enkelt för att bolaget ju ökar sin försäljning snabbt över tid och hösten kommer efter våren. Jag undrade varför ökningen från vårens försäljning "bara" var 32 % denna gång, vilket var mindre än jag hade trott samt klart mindre än fjolårets 70 %.

Jon förklarar detta med två faktorer. Den största var att Systembolaget beställde väldigt mycket förra hösten för att man mer än dubblade antalet butiker från den 1 december 2017 till samtliga i landet för sin huvudprodukt, London Dry. Systemet blev alltså tvunget att bygga ett lager för att kunna hålla produkten i över 400 butiker. Den andra faktorn var att man efter en lyckad start fick en mycket stor order från en varuhuskedja i Australien precis i slutet av 2017. Av dessa skäl blev hösten 2017 onormalt mycket större än våren. En faktor som jag själv tror spelar in här är att vi ju inte kommer att se tidigare års extrema tillväxt för ett bolag som idag är mycket större och mer väletablerat, vilket då måste avspegla sig mellan halvåren.Den andra lite tråkigare punkten i rapporten är att råvaror gått upp 91 % medan försäljningen ökat 59 %. Jon var nog beredd på att den frågan skulle komma och förklarar att förutom att euron har stigit mot kronan och fördyrat de många köp som görs i euro, vilket vi såg effekt av redan i halvårsrapporten, så påverkade sommarens varma väder skördar varför framförallt råspriten har stigit i pris. Just denna viktiga ingrediens som man köper från Italien idag får alltså en dubbel effekt- dyrare euro och högre pris i euro...

Kanske inte det man hoppats på när man vill se skalfördelar man Jon berättade att de fått ned priset på de flesta råvaror och glas i takt med den ökande försäljningen och att även om det faktum att man nu trycker etiketten på flaskan vilket drar upp priset men ger ett mycket elegantare utseende så jag man sparat mycket arbete och pengar för att inte tala om effektivitet på den i slutet av sommaren installerade buteljeringslinan som jag fotograferade vid aktieägarresan i oktober.När jag frågar om vilka händelser under hösten som Jon vill berätta om så är det nya samarbetet med Altia den tveklöst största. Altia tar ju hand om Hernös försäljning och gränshandel i Norden och Baltikum sedan i höstas. Detta har enligt Jon varit väldigt framgångsrikt hittills då Altia förstås har helt andra resurser och kompetens för att effektivt penetrera detaljhandeln, dels Systembolaget och de andra monopolen i Norden, dels och kanske framförallt de olika aktörerna inom gränshandeln. Jag frågar om Jons mål från förra året om att inom tre år nå 100 000 flaskor (dvs lika mycket som man sålde totalt under 2017) i gränshandeln och han bekräftar att han fortfarande tror att man kommer att nå detta.

Jag har tyckt att det varit tråkigt att inte se Hernö på Arlanda än men Jon förklarar att gränshandeln fungerar lite som Systembolaget, dvs med en inbyggd tröghet där man måste delta i rederiers, flygbolags och andra aktörers upphandlingar, inte minst de bolags upphandlingar som har ansvar för försäljningen på flygplatserna. Detta gör precis som med Systemet att det kan ta tid att komma in men sedan bli väldigt stora volymer om det lyckas. Hernö har nu med Altias hjälp kommit in hos alla större rederier som trafikerar Sverige samt på några flygplatser och i handeln i Puttgarden.Senare i år räknar man också med att finnas på Arlanda och övriga större flygplatser, ett väldigt viktigt skyltfönster tack vare den enorma trafik som rör sig igenom butikerna på landets största flygplats.Exporten, alltså travel retail i både Norden och övriga världen, nu senast t.ex. flygplatsen i Bombay, och i vanliga detaljhandeln samt inte minst hotell och restaurang är som sagt ett stort fokus för Hernö nu och man kommer att nyanställa senare i år för att nå ut till fler kunder. Japan och inte minst Indien som Jon alltså precis har besökt har stor potential tror han och Australien som tillkom 2017 går mycket bra liksom Storbritannien som tack vare en ny och duktig distributör har ökat rejält under året.

Viktigt för exporten är även en fortsatt ström av medaljer och utmärkelser. Skörden blev ungefär som 2017. Man vann för andra året World's Best Gin och ett antal andra priser men Jon verkar mest nöjd med att man för förstås gången vann "Best Gin in Asia" för sin mest medaljerade gin, Old Tom.

Den som har hängt med i nyhetsflödet från Hernö har inte missat att Old Tom, för övrigt min egen favorit, har varit i fokus för bolaget. Tack vare att man sålt mycket bra i de få systembutiker som i början av 2018 hade produkten i sortimentet har man sakta men säkert kommit in i fler butiker. När man så i slutet av 2018 nådde ännu en milstolpe i försäljning så fick man beskedet att man från början av detta år kommer att komma in i 15-20 premiumbutiker, alltså de största butikerna där man verkligen vill vara. Man hoppas att till slutet av året finnas i hälften eller runt 200 butiker från de runt 70 som för produkten nu. Allt hänger dock på att man fortsätter att öka försäljning, man kan åka ut lika fort som man kom in om så inte blir fallet.

Den trevligaste posten i resultaträkningens kostnadssida var att Övriga externa kostnader ökat med bara 24 % vilket är resultatet av att Altia nu står för nästan alla transporter och lagerkostnader som man tidigare var tvungen att bära själv. Man betalar genom att marginalen på det man säljer till Altia förstås är lägre än annars men Jon verkar väldigt nöjd med även denna sida av samarbetet med Altia. 

Samarbetet med Altia ger även avtryck i balansräkningen där de tidigare höga kundfordringarna minskar från sex miljoner till 4,3 tack vare att Altia har tagit över många kunder. Posten Övriga skulder som består av alkoholskatt och moms har även den tack vare Altia minskat rejält från 3,4 miljoner till 1,4.Balansräkningen är idag tack vare försäljningsökningen, nyemissionen och bidrag från regionen för nybyggnationerna extremt stark vilket förstås leder till vissa angenäma frågor. Även om utdelningen mer än dubblats från 0,085 (efter hänsyn till split) till 0,19 kr så är ju en utdelningsandel på 25 % rätt lågt när man har så starka kassaflöden och inga(!) räntebärande skulder. 

Jon förklarar sin försiktighet med att ett antal miljoner nu kommer att gå ut för nybyggena. Man är klar med ett litet lager och en ny maskinhall, men har precis satt igång med det stora bygget av ett nytt besökscenter inkl. ett orangeri som kan förlänga säsongen. Besöksnäringen ökade från runt 2000 under 2017 till 3000 besökare i fjol. Man särredovisar inte denna verksamhet ännu, vilket jag dock verkligen hoppas man kommer att börja med, men den är ett stort fokusområde. Jag tror att den kommer att bli klart större när man har öppet café och kan ta emot spontana gäster och inte bara bokade grupper om något år.

Naturligtvis pressar jag på om utdelningen och Jon svarar att han ser goda möjligheter att höja utdelningsandelen på sikt när man har gjort de investeringar man nu är upptagen med. Det är svårt att kritisera detta då det varit väldigt förmånligt för oss ägare att man tagit av vinsten och mindre nyemissioner för att investera istället för att skuldsätta sig. Skulder är ett gissel för unga företag och svårt att ta sig ur när ägare förväntar sig ständigt höjd utdelning och nya investeringar hela tiden bygger på skuldberget.

Som ägare tycker jag alltså man ska tänka att även om utdelningen fortfarande är liten så finns det också en vinst i att Hernö inte får sitt resultat sänkt år efter år av räntekostnader.

Mitt intryck från intervjun är som sagt att exporten och därmed även gränshandeln kommer att vara bolagets största fokus framöver liksom att besöksnäringen kommer att öka rejält när expansionen är klar. Hernö ligger inte så långt från E4:an och intresset för bolaget växer hela tiden. Detta märks inte minst på alla kontakter som tas med mig i olika forum med frågor om allt som rör Hernö Gin men även anekdotiskt när man ser alltfler barer och pubar ta in produkten och från mina många samtal med personal på dessa ställen. Med tanke på hur stor världens ginmarknad är och hur explosionsartat den växer så kan vi troligen räkna med många års fin tillväxt i omsättning och framförallt vinst. 

Min sista fråga till Jon var som tidigare gånger jag intervjuat honom när vi kan se en börsintroduktion. Svaret var som vanligt att det inte finns några planer ännu men att den kommer en dag, oavsett om det är om ett eller flera år.

På fredag kommer jag att publicera en mer ingående analys av bolaget och framförallt årsrapporten på Tradingportalen. Om du inte redan är medlem i vår nystartade Facebookgrupp för aktieägare i Hernö Gin kan du anmäla dig här: https://www.facebook.com/groups/2473523542718460/ …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar