måndag 27 september 2010

The end of the world as we know it


Jag fick en fråga igår om vad som skulle hända om USA en dag skulle ställa in sina betalningar. Svaret på frågan kan tror jag sammanfattas med den gamla refrängen i rubriken. Ordet katastrof skulle få en ny innebörd och efter det skulle inte mycket vara sig likt.

Den kortfristiga finansieringen är blodomloppet all affärsverksamhet. Alla företag har krediter som man utnyttjar för att t.ex. betala löner och löpande räkningar, detta för att det är mycket mer effektivt än att sitta och vänta på att pengar ska komma in och lägga dessa på hög tills man behöver dem. Att finansieringen fungerar är alltså helt nödvändigt för företag och detsamma gäller stater och städer. Stater sitter inte och väntar på att årets skattepengar ska komma in innan man gör investeringar, betalar löner och bidrag o.s.v. Man ställer ut obligationer och liknande och fungerar därför på ett effektivt sätt.

USA har i kraft av att vara den dominerande ekonomin inte bara finansierat sig löpande utan dessutom tagit sig friheten att låta resten av världen finansiera dem till allt större del varför deras statsskuld och budgetunderskott som bekant har stigit till skyarna och börjar nu bli riktigt otrevliga. Det är inte många plusår i diagrammet nedan:


Köpare av deras skulder är idag framförallt den kinesiska staten eftersom Kina är precis motsatsen till USA. Detta kan på ett enkelt sätt uttryckas så att USA genom sitt underskott i handelsbalansen och budgeten har sålt egendomarna i landet till Kina och resten av världen och betalat med en skuldsedel, även känd som Treasury bonds.

Om USA inte skulle kunna betala (det räcker med att marknaden tror att så kommer att bli fallet) skulle all kredit stoppas i världen, precis som när Lehman gick i konkurs. Problemet är då att det inte skulle finnas någon amerikansk stat som med sina låntagare i ryggen finansierade en omstart av systemet genom att garantera likviditeten, även känt som att trycka dollar.

Summan är då kanske att enorma värden (amerikanska statspapper) går upp i rök, eftersom dessa värden garanterar en massa lån hit och dit slutar folk att lita på varandra och krediten stryps och massor av företag och stater går i konkurs. En katastrof som skulle får 30-talsdepressionen att likna en regnskur.

Fördelen är förstås att ingen vill att detta ska ske så kineserna m.fl. fortsätter lydigt att köpa amerikanska statspapper och eftersom USA tar lånen i dollar kan de ju helt enkelt trycka fler om de behöver, vilket de ju har gjort på senare tid. Dock kan Kina nu pressa USA till eftergifter om de skulle vilja och förr eller senare måste USA förstås få ordning på sina finanser för de har snart helt enkelt inte råd att skjuta på betalningen.

Amerikaner måste därför med tiden betala betydligt högre skatter och dra ned på den service och den stora statsapparaten ffa militären. Detta följer matematiskt så vi kan vara rätt säkra på att det blir så. Följden blir förstås en ytterligare nedgång för USA relativt EU och BRIC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar