fredag 6 november 2009

Swedbanks framtida utdelning

'
Det har börjat spekuleras en del om en möjlig utdelning i Swedbank till våren. Jag tror absolut inte på det eftersom det inte alls är klart vilka kreditförluster man kommer att behöva ta i Öst och sen är det förstås fortfarande i vår så nära den andra nyemissionen. Att ta in och några månader sedan ge tillbaka är ju knappast ett logiskt beteende.

På lång sikt, dvs det som räknas, kommer alla vinster ägarna till del, antingen som utdelning eller aktieuppgång. På lång sikt tror jag dessutom att Swedbank kan komma att bli en mycket bra utdelare.

När kreditförlusterna är tagna (och därmed troligen också stora återföringar av tidigare reserveringar har skett) och bättre tider kommer så kommer den enorma lönsamheten tillbaka. Då återkommer förmågan att tjäna uppemot 20 miljarder på sin verksamhet i Sverige och därutöver kommer Baltikum att åter vara lönsamt. Båda dessa marknader kan på sikt generera enorma vinster.

Man kommer i framtiden också att skynda långsamt med sin expansion efter att ha bränt sig så illa de senaste åren, vilket kommer att hålla tillbaka kapitalbehovet och förbättre möjligheterna till utdelning.

Även med det nya, betydligt större antalet aktier tror jag att man kommer att komma upp i liknande utdelningar som tidigare. 1,2 miljarder aktier skulle med en utdelning på 10 kr kosta 12 miljarder per år, dvs kanske hälften av vad man i framtiden kan tänkas tjäna. Om man inte har lika storslagna planer för expansionen kan det inte gärna var för mycket med en utdelning på halva vinsten.

Ja, ja vi får se. Som jag skrivit om tidigare är det hursomhelst preferensaktien man ska äga eftersom den aldrig ger mindre utdelning, men kan ge mer än A-aktien. Dessvärre har marknaden nu upptäckt sitt misstag och den är numera något dyrare än A-aktien. Inte så bra eftersom jag ännu inte har växlat över (alltså snabbt sålt och sedan köpt pref) samtliga A-aktier jag har till preferensaktier, men det är ju ingen brådska än och marknaden kommer säkert att värdera fel igen, inte minst när det blir mycket handel är sånt möjligt tack vare den mycket lägre omsättningen i preferensaktien.

'6 kommentarer:

 1. Tjena, jag tror som du att utdelningen för 2010, slopas, men definitivt kommer den tillbaka 2011.

  Man får anta att reglerna för pref vs a ligger kvar oavsett att det blivit fler a-aktier sedan preffen introducerades, då infaller följande intressanta fenomen:

  Om vi ponerar att endast preffen får utdelning, hela 4.80 kr/aktie, så kommer det att åtgå 1.1 miljarder kr för att dela ut detta. Om detta skall motsvara 40% av vinsterna behöver banken tjäna 2.6 miljarder/år, vilket är högst troligt.

  Givet detta kan det bli mycket lönande att äga preffen framför a-aktien.

  Hittills är min observation att preffen handlas högre i nedgång, men lägre i uppgång, för att den helt enkelt inte hänger med det värdebestämmande underliggande instrumentet.

  Det är i alla fall min erfarenhet hittills. Men snart kommer det nog att skilja mer än några ören mellan de båda.

  SvaraRadera
 2. Girigheten är stark och det skulle inte förvåna mig om Swedbanken ger en mindre utdelning till preferensaktien. Men eftersom läget i Baltikum vid detta läge inte helt har klarnat så vore naturligtvis en utdelning helt fel. Men Wolf verkar köra sitt eget race så kanske blir det ingen utdelning trots allt.

  SvaraRadera
 3. Jag tror det kommer ta flera år innan man kommer upp i 20 mdr i vinst då kreditförlusterna kommer fortsätta, även om det bli i minskande trend. Det kommer även ta flera år innan BNP i t.ex. Sverige kommer vara tillbaka på samma nivå som före krisen. Att se 10kr i utdelning med tanke på det ökade antalet aktier tror jag alltså kommer ta åtskilliga år.

  Däremot så finns ett guldägg i Swedbank som inte omnämns så ofta märkligt nog. Det är Ektornet, dit man flyttar mycket av problemkrediterna. Här hamnar förlusterna, eller rättare sagt reserveringarna vilket betyder att Ektornet samlar på sig enorma tillgångar i form av de panter (bilar, fastigheter, företag mm) som krävs in. Dessa kan sedan säljas när ekonomin stärkts vilket kommer generera stora resultatförbättringar och kassaflöden. Dock kommer man vänta tills man kan få vettigt pris på panterna, vilket kommer ta ett tag. Att sälja en bostad i Baltikum idag är nog inte så lönsamt... Men med tiden så kommer pengar alltså att trilla in. Om vi lite grovt räknar med att årets krediförluster (som ju alltså till största delen är reserveringar och inte realiserade förluster) kommer uppgå till 25 mdr och att ca 75% av dessa reserveringar blir realiserade förluster så kommer 6-7 miljarder tillbaka som "extra vinst" till banken då panterna säljs om några år. Om de realiserade förlusterna blir mindre och/eller panternas värde ökar vilket inte är osannolikt så kan bara årets "förluster" generera extra vinst på 10 miljarder om bara några år, mycket lågt räknat! Det fina med detta är att de just är extra vinster, så för att banken inte ska få för stort eget kapital så kommer i princip allt detta att delas ut till aktieägarna. Utöver eventuell vanlig utdelning alltså.

  SvaraRadera
 4. Aktievinst/Nils:

  Det är ju ingen som vet dels vad det lir för resultat i år eller framtida bokslut och vilken policy som kommer att bestämmas av stämmorna. Därför är det svårt att bedöma hur mycket mer den borde vara värd. Men som du säger är preferensaktien förmodligen en stor procentuell vinnare om utdelningen blir liten.

  Hursomhelst är korrekt värdering alltid "mer än a-aktien" eftersom bara möjligheten till större utdelning men aldrig mindre utdelning är värd "något".

  SvaraRadera
 5. Christian:

  Jag tror inte att det är möjligt att ändra utdelningsreglerna för pref eftersom de var en del av prospektet när de emitterades. Prospekt regostreras ju och godkäns av myndigheten. Ska kontrollera detta. Själva tanken med en preferensaktie är ju förstås att den har förtur (preferens).

  SvaraRadera
 6. Jonas:

  Håller med dig helt ang. panternas värde och att media har missat detta (se tidigare inlägg på min blogg om sånt).

  Glöm inte heller att det finns en hel del bilar (okänt hur mycket) bland panterna. Dessas värde är förmodligen betydlgit mer bestående eftersom bilarna nu säljs på en internationell marknad till skillnad från fastigheterna.

  Jag håller dock som du förstår av vad jag skrivit tidigare inte rikgit med dig om vinstutskterna. Jag tror att man medvetet har tagit i ordentligt i reserveringarna och att återföringarna från dem (dvs det som inte visade sig bli förfallna lån och sålda panter) inom en överskådlig tid kommer att s.a.s. mötas dvs "intäkterna" från återföringarna kommer att öka och komma i kapp reserveringarna.

  Då och därefter kommer man att tjäna pengar mer eller mindre som vanligt igen. Vi får inte glömma att vore det inte för kreditförlusterna så vore resultatet idag ungefär som förut.

  /LM

  SvaraRadera