tisdag 3 november 2009

Har det vänt?

'
Har det vänt? Hur många gånger har vi hört den frågan?

Många ställer den frågan kopplad till börsutvecklingen och gör det helt felaktiga antagandet att det faktum att börsen har stigit mer än ekonomin i övrigt betyder att någonting är fel och att börsen därför kommer att falla ned till den tidigare nivån tills ekonomin verkligen har vänt upp igen.

Man kan inte påminna sig för ofta att aktier handlas till förväntade framtida vinster, inte dagens vinster! Enkelt uttryckt: det man vet kommer att hända imorgon händer redan idag på börsen. Inte i morgon!

Börsfall kommer därför alltid före nedgången i ekonomin (ett historiskt undantag finns då börsen sjönk samtidigt som man i efterhand räknade ut att ekonomin började gå ned). Börsuppgången börjar alltid innan ekonomin har vänt uppåt. Forskningen visar att börsfallet respektive börsuppgången börjar mellan fem och sex månader innan ekonomin vänder.


Forskningen visar naturligtvis också att man missar en stor del av uppgången om man går in på börsen först när ekonomin har vänt upp. I snitt har NY-börsen stigit 23 % innan botten i ekonomin till sist var nådd de senaste 100 åren. Dessutom kan man ju heller inte se precis när vändningen kommer. Detta kan man bara räkna ut i efterhand så förmodligen missar många ännu mer för att de väntar tills de är helt säkra på att det verkligen har vänt.

Detta betyder förstås inte att börsen alltid följer konjunkturen. Nedgångar kommer ofta utan att det kommer en lågkonjunktur efter. Det finns massor av exempel på detta, mest känt är förstås "kraschen" 1987. Detta beror förstås på att börsen hade spekulerats upp på en nivå som inte var hållbar och plötsligt kom Fundamenta och knackade på dörren och alla försökte hoppa ut samtidigt genom det trånga fönstret.

The market has successfully predicted nine of the six latest recessions. /Paul Samuelson
Det betyder heller inte att en uppgång efter en krasch alltid är jämn och det inte kommer nya dippar. Uppgången har nu varit mycket snabb och det kan komma korrigeringar nedåt, men börsen kommer inte att falla tillbaka på den sjunde inseglet-nivå den hamnade på för ett år sedan. För att det ska ske måste ekonomin krascha på nytt.

'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar