onsdag 11 november 2009

Hur jag hittade Swedbank (del 1 av 2)

'
Flera har frågat om vilka företag jag tror på och hur jag värderar företag. Jag tycker själv att den mest intressanta delen av företagsvärderingar är att försöka logiskt bedöma potential och värde, inte att räkna, men utan noggranna genomgångar av rapporter, bokslut, analyser m.m. kan man förstås varken hitta guldkornen eller våra satsa stora pengar på dem. Historien som följer visar hela processen, både det jag tycker är mindre roligt och tankeprocessen.


Här är som nån form av vägledning berättelsen om hur jag hittade Swedbank, vilket började i januari i år, alltså innan jag började blogga, men egentligen långt tidigare.

Jag sedan längre vetat att den svenska banksektorn är ett
oligopol
där de "fyra stora" har nästan hela marknaden för banktjänster och lån till företag och privatpersoner. en oerhört lönsam marknad och det är uppenbart hur säker deras intjänandeförmåga är.

Att ha en "säker" intjänandeförmåga över tiden är den viktigaste delen av ett företags inneboende ("intristic") värde, inte minst för en bank är det näst viktigaste det egna kapitalet och hur stor del av detta som är realiserbart. Långvarigt säker intjänandeförmåga är vad Buffett alltid har letat efter hos företag.

Jag började läsa på allt om alla fyra bankerna. Först gick jag igenom det senaste bolkslutet/kvartalsrapporten. Därefter de senaste årens rapporter, presskonferenser och mer uppmärksammade nyheter. Jag jämförde bankernas vinst per aktie under de senaste fem åren. Jag jämförde eget kapital per aktie och p/e talen räknat på 2008 års vinst samt historiskt. Snabbt började SEB och Swedbank utmärka sig som lågt värderade och deras kurser fortsatte under januari att sjunka snabbt.


Jag fann t.ex. att Swedbank brukat tjäna runt 12 miljarder efter skatt, vilket 2007 och 2008 (dvs före nyemissionerna) inneburit 22 kr per aktie. Det här var redan i januari med en kurs (före NE) som sjönk ned mot 45 kr (mot 200 kr bara 12 mån. tidigare) nästan för bra för att vara sant. Ingen annan bank kom ens i närheten av p/e 2! Inget bolag som inte står under akut konkurshot ska sjunka ens i närheten så låga p/e-tal.

Aktien fortsatte att sjunka...

Allmänt lärde jag mig hur högt bankerna brukar värderas, både p/e (runt 10) och mot det egna kapitalet (150-200%), allt om kapitalationskrav och utomståendes (framförallt KI) bedömningar av de baltiska ekonomierna och vilka kreditförluster som skulle kunna uppstå i olika scenarier.


Med ett eget kapital runt 75 miljarder och ett aktievärde på mindre än 25 miljarder passerade Swedbank 33 % värdering mot eget kapital. Detta är vansinne tänkte jag.

Jag läste på absolut allt om Swedbanks första nyemission och kom på så sätt i kontakt med preferensaktien, vilket ytterligare gav fördel Swedbank mot övriga banker, även SEB.


Nu (mitten/slutet av januari) valde jag också bort SEB. De satt ju också fast med en hel del (dock klart mindre) lån i Baltikum men värderades mycket högre. Jag utgick från att de skulle göra nyemission och dessutom få mindre betalt för sina aktier eftersom man valt att vänta så länge. Jag fick rätt den 5 februari när SEB plötsligt meddelade sin nyemission.

Nu började massmedia på allvar få upp ögonen för Swedbanks, SEB: och Nordeas "baltsmäll" (nytt ord som Di myntade).

Om detta och mina köp berättar jag i morgon.

1 kommentar: