måndag 16 november 2009

336 %...

'
Historien berättar ju inte framtiden, i alla fall inte på aktiemarknaden. Men det var ändå en intressant jämförelse i DI idag av hur mycket de olika "folkaktierna" har kvar att stiga tills de når all time high.

Swedbank behöver stiga 336 % till kursrekordet 227 kr (omräknat efter nyemissionerna naturligtvis).

'

10 kommentarer:

 1. Är det sant verkligen? Enligt mina beräkningar gör DI.se åter en mycket grov miss. Att säga att det är 336% kvar till ATH är att jämföra äpplen och päron, och problemet här blir det tillförda kapitalet. NE1 ställer också till det eftersom det i praktiken inte blev någon utspädning. Min poäng är att Swedbank når ATH sett till börsvärde redan vid 128 kr. Sen kan man förstås bara spekulera i vad det tillförda kapitalet kan innebära för framtida vinster och rimliga framtida värderingar. Men i detta fall bör man nog korellera till börsvärdet snarare än ett absout tal, och detta i synnerhet orsakat av NE1.

  SvaraRadera
 2. Jag förstår inte riktigt hur du räknar i detta fall, Nils. Även den första nyemissionen medförde ju en utspädning. Man ökade ju antalet aktier, att kursen sjönk till ung. denna nivå ändrar ju inte att aktiekapitalet späddes ut, om än mindre än vid en split eftersom man betalade 48 kr för preferensaktien.

  Avanzas grafer verkar ha omräknats på samma sätt som DI:s all time high för Swedbank.

  SvaraRadera
 3. En utspädning sett till vinst/aktie men inte i EK/aktie då man tillförde mer pengar. I och med att kursen just innan avslutad emission faktiskt var lägre än 48 kr/aktie så blev NE ett tillskott snarare än utspädning sett till EK/aktie. Det är ju detta som gör att grafen för ATH blir insignifikant i och med att den endast är intressant om du korrellerar den till börsvärdet för företaget. ATH för ett bolags värdering är ju vad företaget är värt vid en given tidpunkt. Om du sätter dagens antal aktier, som är dubbelt så många till en kurs om 226 kr, vilket du verkar vilja göra gladeligen, då får du också ett börsvärde som är markant högre än vad det någonsin varit i Swedbank, även med hälften så många aktier och en toppkurs på 270 kr.

  Problemet som orskar detta fenomen kommer sig av NE1 där grafen inte kunde korrigeras eftersom det inte blev en utspädning av EK, däremot utspädning av vinst/aktie. Som du själv kan se så tar Avanzas graf hänsyn till detta genom att inte korrigera för NE1, men medan man gör det för NE2.

  Det är ju inget av alternativen som är mer rätt, därför skrev jag att man jämför äpplen och päron med varandra. Avslutnigsvis skrev jag också att det än-dock kan vara fullt motiverat att jämföra tidigare ATH med den notering du får om du adderar 336% till dagens kurs, men då krävs det att du på något sätt motiverar att banken är värd mer genom det ytterligare kapitaltillskott man gjort. Utan dessa pengar kan du bara göra din jämförelse mellan de olika tidpunkternas börsvärde, och då inser ju alla genast att börsvärdet enlig 270*1 < 226*2.

  Samma börsvärde får du istället om du tar 135 kr/aktie. Och det jag då menar är att det kanske inte heller är relevant efter som banken, på den nivån, måste vara mer värd då de ha mer pengar nu än senast (förutsatt att inte alla kreditförluster realiseras och att inte allt tillskjutet kapital går för att täcka mer kreditförluster).

  Och åter, Avanzas graf är en kompromiss, knappast rätt, men inte heller fel då det finns två alternativ medan bara ett kan visas...

  Idag handlas Swedbank i närheten av eget kapital rensat för allt Goodwill (13 miljarder, tar man hälften av detta i avskrivningar så landar kursen på ca 73-75 kr/aktie vilket känns minst sagt motiverat, tycker jag), vilket jag tycker är väl konservativt, men så är det och det förklarar ocskå den något stillastående utvecklingen på sistone. Att hoppas på ATH vid 226 kr/aktie känns mycket avlägset i dagsläget.

  Tack annars för mycket bra blogg!

  Hälsningar
  /Nils

  SvaraRadera
 4. Jag kan förstå din argumentation till en del, men det är inte på det sättet som "man" räknar.

  Din terminologi är inte 100 % korrekt- eget kapital per aktie har ingenting med aktiekursen att göra.

  Omräkningen vid nyemissionen är däremot förstås påverkad i allra högsta grad av aktiekursen. Det är väl det du menar? För att det inte skulle bli någon utspädning av eget kapital per aktie vid en nyemission måste man tillföra lika mycket, dvs sätta samma pris, på de nya aktierna som det egna kapitalet per aktie. De nya såldes för bara 48 resp. 39 kr, dvs långt under EK/aktie.

  Ja, börsvärdet blir vid samma kurs idag högre, men man har också tillförts typ 30 miljarder kr sedan ATH, vilket skall påverka kursen uppåt om den är korrekt satt.

  Man kan absolut lite förenklat uppskatta värdet hos en bank efter en procentsats av eget kapital, men korrekt värdering är som för alla framtida kassaflöden diskonterat till nuvärde.

  Swedbank har en såpass hög intjänandeförmåga att värdet är betydligt högre än dagens kurs, om aktien når upp till tidigare rekord återstår att se, men på lång sikt är det absolut sannolikt.

  /LM

  SvaraRadera
 5. Hej Lou, Jag inser att jag kanske använt felaktig terminologi, vilket i grunden beror på att jag inte till fullo behärskar området ;o)

  När allt tuffade på som bäst och expansionen i öst var som mest lovande betalade man 270 kr/aktie. Efter att det nu blivit dubbelt så många aktier är således ATH 135 kr.

  Man kan inte sätta ett historiskt värde som något baserat på framtida möjligheter. Med dagens antal aktier har kursen aldrig varit över 135 kr, därmed är grafen på Avanza fel, och det var min poäng. Det är därmed fel att säga att det är 336% kvar till ATH också. Det blir ju som att handla med äpplen först och sedan päron.

  Sen är jag förstås dig helt enig om att det tillförda kapitalet kommer att ge banken många goda möjligheter framöver att generera större inkomster än tidigare. Men innan marknaden kan börja prisa in sådant tror jag man vill veta vad notan för öst och hemmaplan till slut hamnar på. Att vi ska nå 135 kr igen tvivlar jag inte en sekund på. Hur lång tid det tar att nå 225 kr har jag ingen aning om. Men när väl krisen ebbat ut och banken slutar ta dessa förebannade reserveringar i 6-miljarder-nivå per kvartal så blir sikten också mindre grumlig. Jag tror att den första noll-resultat-kvartalsrappoten kan bli en fin trigger för aktien. Då tror jag inte det är omöjligt att vi ser värderingar direkt på 1.5ggr eget kapital, vilket skulle motsvara ca 100 kr/akite idag.

  Den springande punkten, för den slutgiltiga värderingen, blir således hur mycket kapital som finns kvar efter alla förluster och hur väl banken kan omsätta detta kapital.

  På lång sikt är det förbaskat fint att kunna köpa en Svensk bank på dessa nivåer, även om jag redan gjort mina sista inköp. Svenska banker ser jag som några av de mest riskaverta placeringar man kan göra.

  SvaraRadera
 6. Hej igen.

  Det du skriver hade varit sant vid en split 2:1, men inte vid en nyemission. Anledningen till det är att det genom emissionen tillkom 30 miljarder kr. Dessa måste räknas in matematiskt vid kursjämförelser, men kreditförluster kan förstås minska sannolikheten för att man når upp dit igen.

  Sen är det som du skriver mycket annat som påverkar vad det kan bli för kurs i framtiden men vid en NE är formeln: summan av värdet av alla utestående aktier före NE och det man får in för nyemissionen, dvs antalet nya aktier multiplicerat med teckningskursen och dela denna summa med det totala antalet aktier efter NE. Detta ("TERP") är korrekt för omräkning vid en nyemission.

  /LM

  SvaraRadera
 7. Hej LM, jag är ledsen att jag inte hunnit kommentera detta. Jag uppskattar att du tar dig tiden. Ser också att det är många nötter som kommenterar dig på bloggen.

  Vad jag inte förstår är att du kan räkna med det "teoretiska" värdet trots att det ju inte stämmer. Aktierna kunde köpas för billigare än emissionskursen och då borde "formeln" inte stämma i praktiken.

  Nästa problem är ju att sätta ett värde på det extra kapitaltillskottet. I många branscher där ledningen uttryckligen bett om pengar för olika satsningar har man kanske möjlighet att sätta ett framtida avkastningvärde. Men i Swedbanks fall kan det ju rent av bli så att banken blir överkapitaliserad utan möjlighet till expansion varför överflödet helt sonika delas ut till aktieägarna igen. I sådant fall kan du inte motivera att banken ska ha ett högre börsvärde än det någonsin haft?

  Jag förstår att formeln ger ett teoretiskt värde som kan beräknas, men i praktiken kommer det inte stämma.

  Jag tror själv att banken blir överkapitaliserad och kommer att dela ut pengar till aktieägarna. Vart skulle de expandera? Till baltikum och Ukraina finns det väl ingen aktieägare som vill höra ordet expansion. Ett alternativ kan ju vara att köpa upp någon mindre bank på en ny marknad. Nu när jag tänker på det vore kanske det ett mycket bra scenario i händelse av överkapitalisering...

  Nåja, tack för en bra blogg!!

  SvaraRadera
 8. Hej igen Nils och god fortsättning.

  Vad du behöver tänka på är att man INTE kan räkna som vid en split eftersom pengarna tillkommer. Som du är inne på at det bara när NE-kursen är lägre (!) än dageskursen när TR skiljs av som formeln gäller.

  Även om banken är överkapitaliserad och kommer att dela ut slantarna så är detta ett värde som måste räknas med. På sikt ska ju alla värden i företaget delas ut till aktieägarna.

  Såvitt jag vet räknar man allid om enligt denna formel när man får en rabatt mot dagskursen vid en nyemission, helt enkelt för att man annars ju skulle få ett felaktigt (!) ras i aktiekursen vid NE och sedan förstås en felaktigt billigare aktie när man jämför med tidigare värden.

  SvaraRadera
 9. Hej igen, jag uppskattar att du tar dig tiden. Jag inser att detta är något jag måste fundera lite mer grundligt på. Det kluriga är ju bara att motivera att de tillförda pengarna som är markant mindre än 100 kr/aktie, ska kunna motivera en jämförelse med dito. Avanzas graf säger ju att maxvärdet för en aktie varit dryga 220 kr.

  Mitt resonemang bygger på två delar, 1. Börsvärdet och 2. Framtida värden:

  I första fallet ska tidigare börsvärde jämföras med nuvarande börsvärde, det ger ca 135 kr/aktie. Därutöver ska man ta hänsyn till de framtida värdena som i och med nyemissionerna förmodligen har ökat. Men har de/kommer de öka med 90 kr/aktie? Jag är skeptisk. Åtminstone inom rimlig tid. För det första kommer banken inte att kunna växa så mycket österut. Istället skulle de då växa på annat håll. Jag tror inte expansion kommer att vara trolig inom de närmaste åren. Därmed, i mina ögon, är det mest troliga att banken blir överkapitaliserad. I och med överkapitaliseringen kommer banken dela ut pengar, i och med att det blir en direkt utdelning så motsvaras värdet exakt av de pengar som delas ut. Inte kan väl banken dela ut 90 kr/aktie de närmaste åren? Det är endast med bakgrund av detta resonemang som jag inte får ihop att Avanza kan sätta 226 kr som tidigare ATH för Swedbank.Känns lite väl tillhöftat på något sätt... och speglar kanske inte det mest sannolika scenariot i närtid. Eftersom många småsparare tittar på tidigare ATH, räknar ut potentialen och därefter bestämmer sig för att investera eller inte så tycker jag det blir lite missvisande. Kanske i ett proffs-trader-program... men på Avanza kunde de ha en mer konservativ beräkning.

  Så mitt resonemang gäller även om det finns en mer korrekt formel som är allmänt vedertagen att använda. Kursen i Swedbank har aldrig stått i 225 kr/aktie, så enkelt är det. Däremot kan nya förutsättningar motivera att vi ska till den nivån inom kort, men det förtar inte det faktum att ingen aktie någonsin har handlats till den kursen, vilket måga nog tror när de tittar på grafen.

  På sikt tvivlar jag inte ett dugg på att kursen kommer stå i 225 kr och inte heller att vi når 10 kr/aktie i utdelning per år, men det känns ändå som om det är ganska långt dit.

  Åter, tack för att du tar dig tiden att förklara. Jag jobbar vidare med att förstå din modell. En fråga, TERP, som formeln hette, är det något som är bransch-specifikt eller använder man samma formel för alla bolag? Jag tänkte att just bank är en intressant form eftersom EK har en ganska direkt inverkan på värderingen där. Dessutom beror det ju väldigt mycket på vad NE-pengarna ska användas till... Finns det i så fall andra modeller också?

  Sist, men inte minst, skulle du inte kunna skriva lite mer om hur du värderar bolagen så att vi andra kan lära oss att se på bolag, balans- och resultaträkningar och själva försöka bilda oss en uppfattning om något är under- eller övervärderat?

  Hälsningar /Nils

  SvaraRadera
 10. Hej igen.

  TERP (theoretical ex-rights price) är den allmänt vedertagna formeln för dessa beräkningar, den används alltså för alla aktier. Du kan läsa en bra artikel här http://www.iii.co.uk/articles/articledisplay.jsp?article_id=10010330&section=Planning&catEnforce=YourStories om du vill veta mer.

  Avanzas och all annan aktiehistorik, även företagens egen räknas om enligt denna. Du minns kanske hur stängningskursen vid senaste NE på 79 kr motsvarade (!) 67 kr efter avskiljningen. Detta är alltså exakt samma kurs som innan och all historik måste räknas om på detta sätt annars blir de historiska kurserna missvisande. Det betydde förstås också att rätten var värd 13 kr. Detta är alltså vad Avanza m.fl. grafer visar, ingenting annat.

  Du kan se hela historiken för A-aktien på Swedbank.se.

  Detta har alltså ingenting med potential i aktien m.m. att göra utan är ren matematik, precis som man halverar alla tidigare noteringer innan en split "två för en aktie". Aktien har ju inte gått ned i värde, den har blivit två.

  SvaraRadera