fredag 26 mars 2010

Swedbanks stämma


Dessvärre hade jag inte möjlighet att närvara på Swedbanks stämma idag, men man kan ju få bra information via Swedbanks IR-sida som alltid innehåller det mesta man vill veta så det är ju ingen jätteförlust, men nästa år ska jag vara där.

Som med alla företag som går med förlust är det intressant att höra vad VD vågar säga om framtiden. Att vara ens det minsta överoptimistisk på en stämma straffar sig som bekant väldigt den dag man inte levererar. Michael Wolf har ju redan flaggat för att han tror att man går med vinst i år och detta upprepades på stämman: "Fortsätter den globala ekonomin att utvecklas utan några överraskningar räknar jag med svarta siffror för helåret 2010 för vår bankkoncern".

Precis som tidigare upprepas att Estland går bra och det är förstås av stor vikt när 40 % av den baltiska utlåningen finns där.

Det är förstås alltid svårt att dra långtgående slutsatser av ett anförande som till stor del innehåller allmänna fraser, men som jag skrivit tidigare är mitt tydliga intryck att man försökte samla så mycket elände som möjligt i bokslutet för 2009. Detta intryck har bara förstärkts av VD:s tal idag då han flera gånger talade om det "historiska" 2009.

Wolf skulle som sagt aldirg våga tala om plussiffror för 2010 utan att vara så säker som han någonsin kan vara att så kommer att ske. Om man därtill lägger att konjunkturen i Baltikum uppenbarligen utvecklas mycket bra just nu liksom Sverige går förvånandsvärt bra, se bara till de nedjusterade arbetslöshetsprognoserna, så tror jag att marknaden kommer att överraskas positivt av kvartalsrapporterna hela 2010.

Två år utan utdelning och ett troligt plusresultat på flera kronor per aktie bäddar för en utdelning nästa vår. Vi närmar oss ljuset i tunneln och den uppvärdering som kommer att ske så snart det blir synligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar