onsdag 1 december 2010

Bankernas återtåg


Den som vill ha en liten hint om var de tre svenska banker som drabbades av stora kreditförluster står i förhållande till framtida värderingar (om vi förutsätter att de och världen i övrigt fortsätter att återgå till normala förhållanden) kan nog få en liten "hint" om man jämför deras historik med SHB som ju hade mycket begränsade kreditförluster.

Det är förstås ingen vetenskap i detta, bara en fingervisning om kurspotential när intjäningsförmågan har återställts.

SHB är sedan ung. tidigare tillbaka på den gamla nivån:Nordea som hade näst minst kreditförluster ligger fortfarande något under:
SEB som hade näst störst kreditförluster ligger långt under:


Och slutligen Swedbank som var värst drabbat av kreditförluster:Som jag har sagt många gånger: när marknaden en dag är övertygad om att Swedbank har alla problem bakom sig och alltså uthålligt tjänar som tidigare så kommer den att uppvärderas betydligt mer än hittills har skett.

38 kommentarer:

 1. SEB och Swed-graferna tar väl inte hänsyn till nyemissionerna? Även om Swed på 200kr naturligtvis är möjligt så skulle det innebära en mycket högre värdering idag än 2007.

  SvaraRadera
 2. Tänk på att historisk kursutveckling är ganska ointressant. Den bästa banken är SHB och är det finanskris, är det trevligare att kunna sova tryggt om natten och få 100 % avkastning på två år än att sova dåligt och kanske få 200 % under samma tid. SHB kommer inte heller och ber sina aktieägare om mer pengar så fort det blir litet snålblåst.

  SvaraRadera
 3. När man tittar på Swedbank måste man vara medvetet om att bolaget för mindre än två år sedan rejält var på hängrepet pga uppenbar inkompetens vad gäller själva kärnversamheten för en bank, dvs. vad gäller kreditgivning. Änni idag lider Swedbank av detta med en bl.a. ansträngd likvidtet som följd. Utan likviditetsstöd från staten/riksbanken hade Swedbank gått omkull. Blir det en ny kris har Swedbank idag ingen säkerställd likviditet för mer än 1 år. Det kan jämföras med SHB som har egna pengar som räcker för tre år framöver!! Där kan man snacka om skillnad i kvalitét!.

  SvaraRadera
 4. Graham /Finanstankar: Är rätt säker på att graferna över SEB och Swedbank ska vara justerade för nyemissionerna. Jobbade nämligen på SEB när nyemissionen genomfördes, och vill minnas att jag noterade att aktien hade handlats till strax över 250 kr på toppen.

  SvaraRadera
 5. Graham/Finanstankar har rätt, kurserna tar inte hänsyn till nyemissioner, det går inte att matematiskt korrigera för emissioner (som man kan för split eller sammanläggningar) eftersom det tillförda kapitalet i sin tur marknadsvärderas.

  Alltså bör alla banker utom SHB (som inte emitterade) värderas lägre än sitt tidigare läge för att vara jämförbara i värdering.

  SvaraRadera
 6. Så kort sagt spekulerar du på att Swedbank ska omvärderas av marknaden när denna har glömt deras enorma kreditförluster? Det var väl där i kurvan aktien var år 2007... "Uthålligt tjänar pengar som tidigare" är ju dessutom ett helt felaktigt påstående, då de aldrig har tjänat pengar uthålligt.

  SvaraRadera
 7. Anonym nr2 ljuger.

  Från Swedbank årsredovisning 2009 sid 54.

  "Vid utgången av 2009 var Swedbanks likviditetsreserv tillräckligt stor för att i en akut situation, utan tillgång till finansiering från de finansiella marknaderna, klara två års nettokassaflöde."

  SvaraRadera
 8. Graham: de är från Avanza och de räknar alltid fram den korrekta kursen, dvs efter nyemissionerna, en graf som inte tar hänsyn till detta är lätt att känna igen då det finns ett brant fall i grafen efter en nyemission.

  Du kan hitta Swedbanks historiska kurser på deras hemsida.

  SvaraRadera
 9. Anonym 1: vilken banks som är "bäst" är inte den relevanta frågan, utan vilken som är mest undervärderad sett till sin långsiktiga intjäningsförmåga. Man gör sällan de bästa placeringarna i företag som är mycket stabila, däremot är de placeringarna säkert de säkraste över långa tidsperioder.

  SvaraRadera
 10. Anonym 2: Alla banker går under om de inte får låna pengar på marknaden. Den här bloggen handlar om värdeinvestering, dvs köp av undervärderade bolag, det är svårt att tycka att SHB är det idag, framförallt om man jämför med andra svenska bankaktier. Sabilast kanske, men Swedbank har en utmärkt kärnprimärkapitalrelation idag.

  SvaraRadera
 11. Nej, det stämmer inte, alla kurser räknas alltid om efter split och nyemissioner, annars blir de ju meningslösa för jämförelser. Vid nyemissioner används en formel för omräkning av den kurs som är korrekt om inget annat förändras som du t.ex. hittar här (en bit ned på sidan): http://sv.wikipedia.org/wiki/Teckningsr%C3%A4tt

  SvaraRadera
 12. gilmour och övriga: Jag säger INTE att aktierna kommer att få exakt samma kurs igen, de kan mycket väl ha varit uppblåsta då, men man kan ha nytta av att se hur aktierna står i förhållande till tidigare och inte minst om man jämför med liknande företag.

  Det är inte historiska händelser som kreditförluster som styr framtida kurser, utan marknadens uppfattning (rätt eller fel) om hur mycket pengar företaget kommer att tjäna i framtiden. Ingenting tyder idag på att Swedbank inte skulle komma tillbaka till tidigare vinstnivåer.

  SvaraRadera
 13. till gilmour: har inte Swedbank tjänat pengar uthålligt? Förutom 2009 har de varit ganska stabila. Lou, håller med dig, Swedbank är fortfarande undervärderad och när de tjänar runt 10 miljarder igen så kommer aktien att stå högre, kanske till och med 2x eget kapital som har varit vanligt för svenska banker. SEB säljs liksom Swedbank till lite mer än eget kapital.

  SvaraRadera
 14. Information till moderata väljare!

  http://www.youtube.com/watch?v=Ql7YXVWD684&feature=player_embedded

  SvaraRadera
 15. Självklart är graferna korrigerade, men problemet är delvis den som Lundaluppen nämner, nämligen att det tillförda kapitalet marknadsvärderas, dvs hur mycket nytta kommer detta kapital göra för bolaget.

  Ser man till Swedbanks NE1 och NE2 så är skillnaden total. I NE1 var det ingen som trodde att det tillförda kapitalet skulle räcka, kursen sjönk så småningom under NE-kursen och det blev därför i det närmaste frågan om enbart tillskott av kapital, inte utspädning. I NE2 var det däremot en mer traditionell utspädning, samtidigt värderade marknaden då det tillförda kapitalet som "räddningen" och kursen steg snabbt därefter.

  @Lou: Jag är helt inne på ditt spår. Ser man till graferna så är tidigare ATH 235 kr (då ej korr. för NE1 som inte innebar utspädning). Men ändå är det för mig självklart att kursen en dag kommer att stå i 235 kr. Frågan är ju bara hur lång tid det tar.

  Som det ser ut nu har banken goda möjligheter att dra in samma resultat från Baltikum som före krisen. Det kommer att ta lite tid i och med att man dragit ner utlåningen med 45 miljarder från de ca 220 miljarder man hade före krisen, samtidigt kommer räntorna stiga och kreditkvaliteten i framtida utlåning att förbättras. Ränteläget är inte att jämföra med i Sverige varför räntenettot kan stiga betydligt snabbare i den baltiska verksamheten än i den Svenska. På sikt ser jag det också troligt att man börjar expandera ytterligare igen. Mycket beror ju på makro i dessa regioner.

  Självklart innebär expansion österut risker, men det är samtidigt ända sättet för banken att växa med måttlig konkurrens från andra banker. Nu är "vi" där och då tror jag man förlorar mer på att dra sig ur.

  Det är trots allt så att Baltikum levererar vinster redan nu och det lär fortsätta på samma sätt ett tag framöver.

  När vi ändå pratar värdering av svenska banker vill jag bara nämna att jag knappt ser något bidrag i värderingen från Ektornet AB. Här ligger en liten pengapåse åt aktieägarna en vacker dag. Just nu är inte Ektornet en vinstverksamhet, men på sikt och med eventuell uppvärdering av fastigheter i Baltikum kan det bli några miljarder i bolaget som kanske kan delas ut i sin helhet till aktieägarna.

  Avslutningsvis, Lou, jag håller helt med dig om att det är skillnad på att söka "stabilitet" och "avkastning" i sina investeringar. Ibland ser man extremt fina tillfällen till avkastning på bekostnad av viss "stabilitet" och då får man ta beslut på om det är något man är beredd att göra eller inte. Vi som gjorde det är förstås tacksamma med facit i hand. Eller vad säger du?

  Moahahahahaaaaaa ......

  SvaraRadera
 16. Ber om ursäkt för att jag råkade posta samma kommentar två gånger. Det går aldrig smidigt när man använder sin wordpress-signatur.

  @Lennart, såvida inget extremt turbulent händer i makro skulle jag påstå att Swedbank redan tjänar 10 miljarder per år. Senaste rapporten, som traditionellt är Swedbanks svagaste tjänade man 2.5 miljarder. Inget får mig i dagsläget att tro att kvartalsresultatet framöver kommer att understiga detta. Lägg därtill att man har ytterligare ca 24 miljarder att realisera på redan reserverade kreditförluster. Skulle baltikum reda ut krisen utan ytterligare förluster från idag kommer banken kunna tjäna betydligt mer än 10 miljarder/år, inte bara på netto-intjäning, utan också genom att återföra tidigare reserverade medel. Med de extremt konservativa nivåer som Swedbank använde sig av finns alltså betydande kapital dolda i dessa reserveringar.

  SvaraRadera
 17. Som du vet, Nils "The future doesn't belong to the faint-hearted, it belongs to the brave".

  SvaraRadera
 18. Det blir inte mer politik på bloggen förrän det är dags att välja om regeringen 2014!

  SvaraRadera
 19. Grävde lite i arkiven och visst har du rätt, det har gjorts en korrektion av börskurserna.

  Men jag tycker inte att korrektionen verkar fullt ut ta hänsyn till ägandeutspädningen, antagligen på grund av den teoretiska hanteringen av tillfört kapital.

  Men som sagt, jag har lärt mig något nytt idag och det är ju alltid trevligt :-)

  SvaraRadera
 20. Även jag tackar och bugar för lektionen! Dock vidhåller jag att swed har EK/aktie på drygt 80kr idag jämfört med 132 år 2007. En kurs på 200kr skulle innebära en väldigt ansträngd värdering på 2.5ggr eget kapital. Som sagt tror även jag att man når dessa nivåer en vacker dag i takt med att man bygger upp EK med vinster, men det finns alltid en fara i att basera sin värdering på vinster som kan ligga en bra bit in i framtiden eller att hoppas på att marknaden sätter en väldigt hög värdering innan dess.

  SvaraRadera
 21. Hej! Tack för en grym blogg. Jag undrar vad du har för akademisk utbildning. Läser själv för närvarande vid sthlms universitet med inrikting finansiering. Hur ser du på akademisk utbildingen? Vad är det viktigaste för att bli en bra investerare?

  SvaraRadera
 22. Se http://www.lundaluppen.se/2010/12/historiska-kurser-efter-swedbanks.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Lundaluppen+%28Lundaluppen%29

  Svar till Lundaluppen: Givetvis så är ATH korrigerat utifrån 2 NE samt den utspädning som skett, inte minst marknaden har sett till det blivit så (i samband med NE). Ser ingen anledning till att Swedbank så småningom kommer passera den justerade ATH.

  Se även http://bors.www.dn.se/dn/site/stock/stockdetail.page?magic=(cc (detail (TSID 4515)) (graph1 (period 5Y)))

  SvaraRadera
 23. Korrigering:
  Ska givetvis vara "Ser ingen anledning till att Swedbank inte så småningom kommer passera den justerade ATH."

  SvaraRadera
 24. gilmour: bast att du haller dig till rantebarande papper da, om du tanker jamfora Swedbank med Lehmans.
  Det finns alltid en risk, men fragan har var ju om Swedbank hade stabila vinster, du sa ju att de ALDRIG hade det. Kanske dags att lasa lite rapporter, eller?

  SvaraRadera
 25. @ Lou:

  Det skulle vara mkt intressant att se en fortsättning på ditt inlägg om bostadspriser/bostadsbubbla. Speciellt nu när amorteringskrav, slopande av ränteavdrag m.m är på tapeten.

  Tack för en bra blogg! //Pelle

  SvaraRadera
 26. Vad tror du händer om något europeiskt land bestämmer sig för att de vill omstrukturera sina skulder? Då faller banksystemet som dominos återigen. Eller om vi går mot deflation som det ser ut på riktningen för långa räntan..

  SvaraRadera
 27. "gilmour: bast att du haller dig till rantebarande papper da, om du tanker jamfora Swedbank med Lehmans.
  Det finns alltid en risk, men fragan har var ju om Swedbank hade stabila vinster, du sa ju att de ALDRIG hade det. Kanske dags att lasa lite rapporter, eller?"
  I och med att de hade gått i konkurs utan statlig hjälp så hade de aldrig stabila vinster, nej. Det är en sak med volatila vinster, men EN HELT ANNAN med vinster som är bloatade på grund av överdrivet risktagande. Kanske dags att du börjar tänka innan du uttalar dig om saker som du uppenbarligen inte förstår.

  Det är faktiskt helt sanslöst hur kort människors minne är. Att ni redan har glömt vad som hände med de flesta bankerna under 90-talet må vara hänt. Men inga läxor lärda från vad som hände för två ynkliga år sedan? Och så tror vissa att det är omöjligt att ha edge på marknaden...

  SvaraRadera
 28. I fallet swedbank och säkert även SEB är graferna felaktiga. Swedbank har en bit kvar till ATH men inte alls som graferna visar. Jag har räknat om totalt börsvärde vid förra ATH och kommit fram till att, med beaktande av nyemissionerna, Swedbank når sitt förra sitt ATH i kursen 120kr i dag. Alltså finns viss uppsida, men över 120 inom närmsta åren är osannolikt utan fusioner eller liknande.

  SvaraRadera
 29. Kan man verkligen förutsätta att bankaktierna ska "återgå till normala förhållanden"? Är det ingen som tror att Basel III kommer att pressa ner värderingarna av bankaktier?

  SvaraRadera
 30. GILMOUR: Swedbank hade INTE gått i konkurs, de använde aldrig pengarna som var garanterade av staten. Det var IFALL det skulle gå illa.
  Verkar som du kanske blev bränd och nu är arg på alla banker, se det som en lärdom istället. lycka till.

  SvaraRadera
 31. "GILMOUR: Swedbank hade INTE gått i konkurs, de använde aldrig pengarna som var garanterade av staten. Det var IFALL det skulle gå illa.
  Verkar som du kanske blev bränd och nu är arg på alla banker, se det som en lärdom istället. lycka till."

  Någon jäkla hejd får det vara på arrogansen. Nu får vi nog ta det lite lugnt med efterkonstruktionerna. Slå er för bröstet allt ni vill, men håll er gärna till sanningen.

  Swedbank HADE konkat om inte staten garanterat ALLA insatta pengar och den fortsatta funktionen av finansmarknaden under den här tiden.

  De hade blivit utsatta för en bank run om detta inte skett, eftersom folk och institutioner inte hade litat på deras förmåga att vara solventa vilket därmed gjort likviditeten ohållbar, i.e konkurs.

  Du har inte heller funderat på varför Swedbank snabbt som ögat hoppade in i det frivilliga _STATLIGA_ garantiprogrammet före alla andra? Utan den garantin var förtroendet för Swedbank totalt eroderat, de lutade sig på staten för att deras löften skulle vara mer än vatten värda.

  Den enda svenska storbank som hade pengar att klara sig av egen kraft under en tid var SHB, vilka jag också köpte mycket aktier i när de låg runt 90-100 kr, så jag blev överhuvudtaget inte bränd, då jag inte heller för några år sedan skulle ha rört Swedbank/SEB "with a ten foot pole".

  Sedan ska det inte heller glömmas hur oerhört nära de baltiska länderna (du vet de där länderna som man galenexpanderade i med hjälp av lån utan säkerheter) var att devalvera, vilket hade varit "smådystra" nyheter för Swedbank och SEB.

  SvaraRadera
 32. Gilmour:
  Hela världen var beroende av förtroende för systemet att fungera, det gäller även värdet av pengar. Säger sig självt att de tar garantin men som det var så behövde de inte den och det är ju det som räknas i slutändan. Varför tror du stimulus programmen togs fram och pumpade in pengar i systemet i USA under krisen. Betyder det att man aldrig mer ska sätta pengar i amerikanska börsen? Din logik faller på att du låter känslor styra, inte hjärnan.
  God Jul på dig nu och lycka till, ta det inte så personligt grabben. :D

  SvaraRadera
 33. Kan hålla med föregående talare. Förtroendet dalade ju även för SHB annars hade ju inte den handlats till 90kr. Eller kan det vara att marknaden i rådande finanskris bedömde en investering diversifierat skulle ge bättre avkastning på sikt än SHB över 100kr?

  Jag menar köpa 10st olika aktier med stor förtroenderabatt (om man nu vill uttrycka sig på det viset) i stället för SHB.

  Med facit i hand ex: Volvo, Scania, SEB, SWED, Boliden, Lumi, New Wave, Hexagon, Billerud bara för att nämna några.

  Väg då risken SHB kontra en portfölj med dessa bolag.

  Jag vet vad jag väljer 10 ggr av 10!

  SvaraRadera
 34. "Gilmour:
  Hela världen var beroende av förtroende för systemet att fungera, det gäller även värdet av pengar. Säger sig självt att de tar garantin men som det var så behövde de inte den och det är ju det som räknas i slutändan. Varför tror du stimulus programmen togs fram och pumpade in pengar i systemet i USA under krisen. Betyder det att man aldrig mer ska sätta pengar i amerikanska börsen? Din logik faller på att du låter känslor styra, inte hjärnan.
  God Jul på dig nu och lycka till, ta det inte så personligt grabben. :D"

  Men herregud, så svårt är det inte. De behövde akut LÖFTET om garantin för fortsatt överlevnad, de banker som inte hoppade in omedelbart gjorde inte det (SEB behövde den också under våren -09). Om det nu säger sig själv att de skulle gå med i garantiprogrammet VARFÖR var de under ett halvårs tid de enda som deltog? Det är frågan du måste besvara. Det är inte att det aldrig betalades ut pengar från programmet som är det viktigaste; löftet från staten var ovärderligt för Swedbanks del vad det gällde att stilla finansmarknaden.

  Detta är väldigt talande för vilka banker som hade en acceptabel riskprofil och vilka som inte hade det. Vi bör trots allt inte glömma att ett förstatligande (helt eller delvis) var väldigt nära och något det talades öppet om. Då hade inte ägarna varit lika lyckliga idag.

  Min logik är helt korrekt, dels eftersom logik per definition innebär avsaknad av känslor och dels för att stimulanserna är en totalt annan fråga. Även i USA fanns det banker, med Buffetts favoritbank Wells Fargo som starkast lysande stjärna, som in i det sista försökte vägra TARP (som precis som den svenska bankgarantin i sin essens är en omfördelning från det finansiellt sunda till det finansiellt osunda; det är i ljuset av det faktumet vi bör tolka Swedbanks omedelbara beslut att gå med) men slutligen tvingades att delta av staten.

  Stimulanserna är en totalt annan fråga eftersom det finns ett par olika statliga åtgärder som i slutändan har precis samma effekt, som till exempel räntesänkningar (vilket som ni kanske minns användes flitigt här i Sverige också) och budgetunderskott.

  Vad ni tycker och tänker om saker i efterhand är föga intressant eftersom ni både är resultatorienterade samt inte verkar minnas skeendena korrekt eller ens kunna tolka implikationerna av de saker jag har påmint er om.

  Tills nästa gång är ett förslag att läsa på. Tack för mig.

  SvaraRadera
 35. Trevlig diskussion ni har. Men glöm inte bort att ni inte kan vinna/tjäna 1 öre på den. Morgondagen är den som räknas.

  Skall sticka ut näsan lite här med påståendet:
  Swedbank kommer att redovisa en vinst på 18-20 Miljarder för 2011. Tro det den som vill.

  SvaraRadera
 36. gilmour: Vi får väl "agree to disagree" då. Jag värderar företag baserat på framtida vinster, och Swedbank kommer troligen inte minska vinsterna framöver.
  good luck.

  SvaraRadera
 37. Vilken påverkan tror du Wikileaks kan ha på bankvärlden om de släpper skadliga dokument om amerikanska storbanker? På så sätt så känns det ju som en smärre risk att lägga sina pengar i banksektorn just nu. Om någon skandal skulle avslöjas dvs.

  SvaraRadera
 38. Hej Akademikern (lägger mig inte i övriga diskusionen, håller dock med om att det är helt fel att bara för att Swedbank m.fl. var i behov av en fungerande marknad påstå att de skulle ha räddats av staten såsom banker räddades av bankakuten 92/93).

  De svenska bankerna tjänar massor på sitt oligopol och så kommer det helt säkert att fortsätta. Vad än töntarna i Wikileaks som uppenbarligen inte bryr sig ett dugg om vad de ställer till med när de sprider sina spionierialser kommer att publicera om diverse amerikanska banker kan knappast påverka svenska banker, framförallt inte i grunden och på sikt.

  SvaraRadera