tisdag 18 augusti 2009

Fundamenta talar för Boliden

'

Boliden är mycket lättanalyserat- man tjänar sina pengar på att sälja zink och koppar. Vad man får för sin koppar är till största delen bundet i terminer, vilket ha rvarit mycket bra det senaste året, medan man är helt exponerad mot zinkpriset, vilket inte har varit så lyckat det senaste året men var mycket bra så länge zinkpriset var uppe i stratosfären.

Eftersom företaget är välskött och man är på väg att kraftigt öka sin kopparproduktion i Aitikgruvan är den enda fråga man behöver ställa sig "Tror jag att zink- och kopparpriserna kommer att vara höga i framtiden?".

Man kan ingenting veta om framtien, men det som skulle vilja lägga fram tesen att så enormt viktiga metaller som zink och koppar kommer att efterfrågas mindre i framtiden har mycket svårt att hitta övertygande argument. Kina och övriga u-länder (för ett u-land är de verkligen fortfarande, tro inget annat bara för att Shanghai är en del av i-världen) har ännu bara börjat byggas upp till den infrastrukturstandard som vi i västerlandet tar för given. Försök att bygga den infrastrukturen och en mer avancerad verkstadsindustri utan koppar och zink.

Man beräknar att av världens totala tillväxt 2009-2011 kommer Kina att stå för ofattbara 80 %. Detta förklaras bara delvis av att vi i väst är mycket hårdare drabbade av lågkonjunkturen och mycket mer av Kinas enorma investeringsprogram, framförallt statliga men även privata.

Hur länge har Kina råd att investera då? Tja, till skillnad från USA har Kina råd, enorma valutareserver som byggs upp tack vare deras enorma handelsöverskott mot USA sedan många, många år. Ser denna ekvation ut att förändras? Knappast, USA lånar och lånar för att de inte försörja sig själv.

Det har varit populärt att säga att Kinas expansion är beroende av USA:s konsumtion. Det ligger förstås en hel del i det, men Kina har också en enorm inhemsk efterfrågan som helt klart kommer att fortsätta öka i och med att allt fler får det bättre och i takt med att deras industri mognar kommer man att lära sig att tillverka mer avancerade produkter som kan säljas till hela världen, även om detta förstås kommer att ta tid för man ska inte överskatta deras nuvarande förmåga så länge som de huvudsakligen tillverkar det som vi i väst tillverkade för 50 år sedan- enkla bilar, leksaker, textiler o.s.v.

Ökade behov -> högre råvarupriser -> spekulation -> ännu högre priser -> Bolidens intäkter ökar -> kursen stiger exponentiellt

Som med alla cykliska företag stiger inte p/e lika högt som för mer stabila företag som får ökade intäkter- man vet ju att intäkterna en dag kommer att sjunka med råvarupriserna. För den som sitter still i båten och är med på den här Boliden-resan men hoppar av när fundamenta inte längre kan försvara kursen, kommer det att bli en mycket berikande resa 2009-2011 eller ännu längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar