lördag 29 augusti 2009

Dow Jones är ett värdelöst index

'
Överallt finns referenser till det mer än hundraåriga Dow Jones-index, se bara Dagens Industri. Detta är ju rätt intressant för ett index som består av endast 30, inte särskilt representativa storföretag där man tar bort och lägger till företag utan rationella kriterier.

Indexet är vägt inte efter företagens värde utan den enskilda aktiens dollarvärde (sant!)
det har inte med utdelningarna, varför det inte talar om vilken "return" man hade fått
och slutligen, eftersom det inte är det minsta rättvisande, inte används överhuvudtaget för att bedöma placerares yrkesskicklighet

Dow Jones är inget index värt namnet, utan en exklusiv klubb av företag, vissa förtjänta av att räknas in, andra t.ex. GM sedan länge ett föredettingföretag (redan 2006 föll det utanför de 200 största amerikanske företagen).

Eftersom indexet inte tar någon hänsyn till företagens relativa storlek får den minsta företagets uppgång på en dollar exakt samma effekt som om det största skulle ha gått upp med en dollar.

Att man väljer att ha dollarvärdet på aktien som vikt, vilket man väl måste vara mentalt handikappad för att komma på, gör t.ex. att ett företag som splittar sin aktie minskar i vikt i indexet (vilket man dock försöker kompensera för genom att göra ett snitt av dollarvärdet av de ingående aktierna, men det löser ju inte hela problemet). Allra mest galet är kanske att riktigt stora företag som t.ex. ett av världens största och företag, GE, som har en aktie som idag handlas runt 15 dollar pga den "billiga" aktien har minimal påverkan på aktien medan ett mcyket mindre företag som IBM som idag handlas runt 120 dollar har enorm påverkan.

Eftersom börshandeln i praktiken inte är samtidig för de ingående företagen blir indexets öppningskurs fel, vilket inte är ett problem i ett brett index där enstaka aktier som råkar öppna tidigt inte har något genomslag att tala om.

En ytterligare felkälla är att man inte har tagit in de företag som har vuxit sig stora, t.ex. Microsoft och Intel kom in först 1999. Hade Microsoft kommit med i början av 90-talet hade indexet stigit över 10 000 nästan 10 år tidigare än vad som skedde.

Glöm Dow Jones om du vill veta hur de amerikanska börserna går och titta enbart på S&P 500! Glöm samtidigt OMXS30 som bara är en efterapning av Dow Jones, i och för sig bätte konstruerat, men p.g.a. att det bara ingår 30 storföretag så är det inte representativt för marknaden.

'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar