tisdag 6 april 2010

Overreaction bias


Om man förstår vad man gör för fel så är det förstås lättare att undvika felen. Ett av de mest förödande fel som de flesta investerare (och samtliga som spekulerar) gör har att göra med vad man på engelska kallar "overreaction bias", ung. förutfattad överreaktion.

Det betyder att man fäster helt olika vikt vid olika information utan att de är olika betydelsefulla. Man är alltså förprogrammerad att hantera information fördomsfullt och därmed fel.

En del av detta är att människor lägger betydligt mer vikt vid den allra senaste informationen, t.ex. en kvartalsrapport, än tidigare information. Man tror att man ser mönster i några få händelser (tyda grafer, någon?) som andra inte ser och drar slutsatser av detta. Till sist slår man spiken i kistan genom att man reagerar mycket snabbare på dålig information än på bra.

Lyckas man inte frigöra sig från dessa tankebanor så har man ingen chans att klara sig på marknaden. Nyheter (och s.k. nyheter) kommer utan uppehåll, många av dem dåliga för det ena eller andra företaget och säljknappen är inte långt borta.

2 kommentarer: