onsdag 3 juni 2009

Skilj på marknaden och analytikernas prognoser!


I affärspressen och därmed framförallt Dagens Industri jämförs alltid kvartalsrapporterna med "analytikernas förväntningar". Så länge det är en jämförelse av hur väl analytierna har kunnat uppskatta resultatet är det ju intressant att höra. Dessvärre sammanblandar man i pressen väldigt ofta analytikernas förväntningar med marknadens förväntningar, vilket förstås är något helt annat. Det är inte analytikerna som sitter och handlar och skapar de priser som gäller just nu så varför skulle analytikernas uppfattning om resultatet, sammanställt i ett snitt över godtyckligt utvalda storbankers analyser, kunna vara detsamma som marknadens förväntningar?


Naturligtivs är det ibland så att marknaden förväntar sig ungefär samma resultat eller andra nyheter från ett visst företag, men det är absolut inte alltid fallet och de två måste hållas isär. I princip varje dag kan man hitta detta missförstånd i DI, om inte uttalat så i alla fall underförstått, klippet nedan är aktietips och handlar om vad ett företag "får" göra enligt analytikerna och att inte göra det skulle alltså innebära att aktien inte stiger:


För det första ska de visa en högre försäljning 2011 än 2008, och vinstmarginalen får under samma period maximalt backa med 3 procentenheter enligt analytikernas genomsnittsprognoser. (DI den 2 juni)


Varje rapportsäsong fylls sedan tidningarna med nyheter som de nedan. Analytikernas prognoser är inte ens i närheten av sanningen, men marknaden hade uppenbarligen en helt annan inställning. T.ex. underskrider företag regelbundet analytikernas förväntningar men marknaden är mer än nöjd:


Det var strax under analytikernas genomsnittsestimat vid 1,09 dollar, enligt Zacks. Nettoomsättningen minskade med 17 procent till 6,7 miljarder dollar, vilket var sämre än väntade 7,2 miljarder dollar. Aktien stiger med 5,6 procent på rapporten. (Di den 20 maj)


Eller så lyckas analytikerna bra med sin analys men marknaden blir nöjd eller missnöjd utifrån vad den hade för samlade förväntningar:


Microsoft prickade förväntningarna någorlunda med sin rapport som innehöll ett vinsttapp på 32 procent. Försäljningen sjönk för första gången i bolagets börsnoterade historia och nu väntar större besparingar för bolaget. Aktien steg med 8,5 procent. (DI den 24 april)


Jag tycker inte att det är nåt fel med att läsa analytikers prognoser om man nu vill det, men alla de som inte ser skillnad på dem och marknaden kan begå stora misstag. Tänk t.ex. på alla dem som sålde sina Swedbank i panik vid senaste kvartalsrapporten för att man hade gjort betydligt större reserveringar för förluster än vad som analytikerna hade förväntat sig (eller "vad som var väntat" som Di brukar skriva) och aktien dök 17 % omedelbart för att sen vända upp igen och inom ett par veckor stiga med ytterligare 30 %.


Jag tycker och det är utan tvekan min erfarenhet att man bör göra sina egna prognoser om tillväxt, marginaler, omsättnin o.s.v. och utifrån dessa fatta sina beslut om ett företag är under- eller övervärderat eller, som oftast är fallet, är ungefär korrekt värderat av marknaden och handla därefter.


Bara genom att lita mer på sig själv än andra kan man lyckas slå marknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar