tisdag 23 juni 2009

Bra analys av MSAB

'

Patrik Blomström gör på Redeye en bra analys som är långt ifrån de sanslöst optimistiska "analyser" som ofta skrivits om MSAB.

Både hans resonemang om affärsmodellen och den låga kapitalbindningen är mitt i prick!

Dock tycker jag att han som många andra ger rörelsemarginalen väl stor betydelse. Den är som i alla företag mycket viktig, men ännu viktigare är möjligheten, eller snarare företagets förmåga, att expandera till nya marknader där den stora potentialen finns.

Marginalen kommer säkert att fortsätta sjunka, men i lägre takt nu när företaget har anställt personal för att klara expansionen och överhuvudtaget kommit i kapp sin tidigare explosionsartade tillväxt. Den är dock fortfarande mycket hög och fundamenta (affärsmodell, låg kapitalbindning, enorm marginal på licenserna, kundlojaliteten) talar för att den fortsätter att vara det.

En stark satsning på de stora marknaderna (USA och BRIC) sänker förvisso marginalen, men kan ge enorm avkastning på lång sikt och det är vad som händer på lång sikt som är intressant, bara det!

Det är en enorm skillnad på vinsten per aktie för ett företag som säljer för 50 miljoner med 35 % marginal och samma företag om det säljer för 500 miljoner med 25 % marginal.

http://www.redeye.se/medlemsanalys/29335

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar