onsdag 24 juni 2009

Fel pris för Swedbank pref/Swedbank A

'

Ett av marknadens små felsteg finns att beskåda i prissättningen av Swedbanks preferensaktie jämfört med A-aktien. Sedan några månader, egentligen sedan marknaden blev mer positiv till Swedbank betalas mer för A-aktien än för preferensaktien, inte sällan så mycket som 2 % mer.

Varför då? Förmodligen eftersom A-aktien har mycket större omsättning och prissättningen reflekterar detta.

Helt galet är det hursomhelst. Preferensaktien är ju bättre än A-aktien! Den ger företräde till framtida utdelning och kunde endast om det hade blivit någon utdelning för 2008 ha fått lägre utdelning. Nu är man garanterad att få som lägst samma utdelning som för A-aktien. Dessutom skall samtliga preferensaktier omvandlas till A-aktier senast 2013.

Bisarrt nog kan du idag köpa en preferensaktie billigare än en A-aktie och låta omvandla ditt innehav till A-aktier i augusti i år, helt gratis. Dock skulle jag av naturliga skäl inte göra det eftersom företrädet til utdelningar förstås då försvinner.

Ytterligare ett lass mull på den effektiva marknadsteorins grav!

Preferensaktierna har företräde till en årlig, icke-kumulativ, utdelning om upp till 4,80 kronor per preferensaktie, om inte högre utdelning har beslutats för stamaktier, då ska sådan högre utdelning betalas lika för alla aktier (med undantag för utdelning 2009 avseende verksamhetsåret 2008, då preferensaktierna endast har företräde till en utdelning om upp till 2,40 kronor per preferensaktie). (Saxat från Swedbank, www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,2700_m109_m44_672371,00.html)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar