tisdag 9 juni 2009

Deutsche Bank värderar Swedbank till 19 kr

Deutsche Bahn, ursäkta, Deutsche Bank vill att vi ska sälja Swedbank som enligt dem bara är värt 19 kr. Dessvärre gör de som så många andra idag ett kardinalfel när de uppenbarligen inte kan se skillnad på sina stresstester och vad som är den sannolika utvecklingen. I sin analys från i går målar de i sin stresstest (som brukligt är) upp katastrofscenarier men verkar sedan tro att detta är framtiden, inte absolut "worst case". Detta föranleder att de sänker sin riktkurs för Swedbank från 23 till 19 kr... Att jämföra med vinsten per aktie i fjol på 15 kr.

Som om inte detta vore tillräckligt drar man paralleller mellan det kapital man TROR att banken kan komma att behöva och värdet på banken idag (dryga 30 miljarder). Vore man en fjortis skulle man skrika: MEN HALLÅ! Till och med DB inser att deras katastrofscenarier inte gör att Swedbank hamnar under de lagstadgade kraven på kapitalation... Larvigt är inte ens förnamnet på en "analys" som utgår från det allra värsta och sedan spinner vidare utifrån detta antagande. Det blir ALDRIG så illa som man befarat och heller aldrig så bra som man hoppats.

Tillåt mig att lägga in ett annat perspektiv. Ett väldigt grundläggande värde på ett företag är förstås det egna kapitalet, som jag också tycker är det mest rättvisande när ett företags vinst (förhoppningsvis) tillfälligt är mycket låg eller om företaget går med förlust och p/e-talet blir meningslöst. Anledningen till att jag tycker det är grundläggande är förstås att man förmodligen kan likvidera rörelsen med ungefär den behållningen för aktieägarna. Ett sunt företag är förtås värt mycket mer än sitt kapital som en ”going concern”, men kan förstås också vara värt mindre, t.ex. om det har en massa skuldförpliktelser eller förmodas göra jättelika kreditförluster.

Swedbanks egna kapital är idag ung. 120 kr per aktie. Det finns idag ingenting som tyder på att banken inte skulle kunna tjäna ungefär som tidigare på sin övriga (alltså "icke-baltiska") rörelse, dvs ung. 12 miljarder per år, m.a.o. resultatet före kreditförluster. Detta visar ju också senaste kvartalsrapporten.

Om så är fallet kan alltså rörelsen svälja kreditförluster på uppemot 12 miljarder per år utan att göra förlust, dvs utan att det egna kapitalet påverkas.

Låt oss sen anta att Swedbank gör den en enorma kreditförlust i Baltikum på 50 miljarder kr (Deutsche Bank räknar med 30 miljarder sammanlagt 2009-10) som vissa olyckskorpar har förutspått under 2009-2011, dvs ung. 17 miljarder per år. Förlusten blir då ung. fem miljarder vardera de tre åren (12’’’-17’’’=-5’’’). Det egna kapitalet sjunker då till drygt 100 kr per aktie när alla dessa förluster är tagna (en miljard i vinst eller förlust ger +/- ung. 1,20 kr per aktie).

Hur kan man värdera aktien till en femtedel av det egna kapitalet?! Och hur kan man som analytiker (om de är värda att kallas det) inte se skillnad på en stresstest och en analys? Och då komma fram till ett värde på Swedbank på 19 kr? Ingen vet förutom dessa överbetalda personer, men ett är säkert, de kommer att ändra sin värdering uppåt så småningom. Synd om dem som lyssnar på sånt trams.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar