måndag 29 juni 2009

Divsersifiering ger inte säkerhet


En av de mest orubbliga reglerna inom placeringsteorin är att man ska diversifiera sina innehav. Med diversifiering menar man vanligen att man skall sprida sitt kapital mellan olika företag i olika branscher (spridning endast mellan företag i samma bransch är inte diversifiering). Egentligen samma sak som att köpa en indexfond. Detta sägs ge säkerhet, med vilket man menar att minimera risken för att förlora en stor del eller rent av hela sitt kapital.


För fundamentalanalysen är ett sånt synsätt på säkerhet helt otillräckligt för att inte säga felaktigt. Om man köper företag i olika branscher blir man förstås mindre känslig för konjunkturen men två saker slår hål på säkerheten:


1) En bred nedgång slår mot alla branscher, även om vissa drabbas hårdare. Börsindex föll t.ex. med ung. 50 % under 2008.


2) Att man äger aktier i många företag och branscher är ingen hjälp alls om man inte har köpt dem till rätt pris; dvs till ett pris som väsentligt understiger dess inneboende värde.


Exempel: Säg att du har 100 000 kr som du vill investera i tio olika branscher. Börsen är för tillfället värderad till p/e 25 efter en mycket lång uppgång. Du köper 10 000 kr vardera av företag inom råvaror, verkstad, IT, finans o.s.v.


När lågkonjunkturen kommer kanske någon bransch drabbas lindrigt, men samtliga andra dras ned och om du har köpt dyrt så är dina olika innehav troligen plötsligt värda hälften så mycket, sannolikt ännu mindre, och diversifieringen har bara hjälpt dig lite på marginalen.


Om man istället fokuserar sitt sparande mot det fåtal företag man kan hitta som för tillfället är undervärderade får man en betydligt bättre säkerhet.


Vad är risken (förutom konkurs, men den finns ju alltid) om man under det senaste året lyckats köpa Boliden för runt 15 kr, SSAB för 47, Swedbank för 18, PA Resources för 10 kr? Hur ska man någonsin kunna förlora ens hälften av sitt kapital om man i samma exempel spridit sina 100 000 kr på bara dessa fyra företag?


Jag menar inte att diversifiering i den klassiska betydelsen av ordet alltid är fel. Det är naturligtvis rätt att inte köpa bara ett bolag och att köpa allting inom en enda bransch är också en ökad risk, oavsett inköpspris. Vilket företag som helst kan gå i konkurs, trots att ingen trodde det- se bara på GM och Lehmann Brothers.


Många har dock det senaste året har fått lära sig att de INTE är skyddade mot enorma förmögenhetsras bara genom att diversifiera sina tillgångar. De hade haft större nytta av att lära sig värdera företag fundamentalt. "Visst, men det är ingenting som personer som inte är intresserade tänker lära sig eller ens kan lära sig" tänker kanske du. Nej, det stämmer säkert, men i så fall borde de köpa en indexfond istället för aktier i företag de inte begriper sig på. Helst förstås köpa fonden när börsen står lågt, DET kan i alla fall alla måttligt intresserade lyckas med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar