lördag 13 juni 2009

Seriösare stresstester ger Swedbank grönt ljus

Det är ju alltid farligt att välja och vraka mellan analyserna och bara tro på dem man tycker om, men jämfört med Riksbankens som vanligt ganska förvirrade uttalanden om sina stresstester (vilka marknaden missförstod som väldigt dåliga nyheter för bankerna för ett par veckor sedan) har Finansinspektionen och Merrild Lynch/Bank of America båda i veckan publicerat stresstester i flera nivåer.

Jag anser att båda stresstesterna är betydligt mer sansade och framförallt lägger de, till skillnad från de flesta andra analyser i år, tillräcklig vikt vid de fyra stora banernas mycket goda intjänandeförmåga.

Det kan inte upprepas nog ofta: bankernas enorma intjänandeförmåga på den svenska oligopolmarknaden är grunden för hela deras lönsamhet, Baltikum och Östeuropa är "sideshows", även om man under ett par år gör tvåsiffriga miljardförluster på vidlyftiga lån.

Finansinspektionens stresstest (http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/06/10/340996&SWDate=&SWFileName=&SWSubType=) är glasklar i sin analys att de fyra bankerna inte kommer att behöva göra någon nyemmission trots att deras mest troliga scenario ränkar med hela 203 miljarder i total kreditförlust.

ML/BoA:s stresstest http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/06/11/341184&SWDate=&SWFileName=&SWSubType=) visar att ingen av bankerna kommer att få betalningsproblem och ligga över gränsen för primärkapitalrelation.

Det är aldrig fel att hålla huvudet kallt när man är analytiker...

Köp Swedbank innan det är för sent. Med lite tur går den ned mot 30 kr igen, men den är mycket (!) köpvärd hela vägen upp till åtminstone sitt egna kapital per aktie, dvs över 100 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar