onsdag 20 januari 2010

Varför stiger aktien?


En sak som jag aldrig slutar att förvånas över är att så många, även (eller kanske framförallt) de som har aktier som yrke, inte förstår vad som styr aktiekursen. Eller snarare styr aktiekursen på lång sikt. Det är INTE dagens vinst eller den närmaste tidens förmodade vinster! Det är vad marknaden tror att företaget kommer att tjäna i framtiden. Eller mer exakt uttryckt: företagets värde är det diskonterade nuvärdet av alla kommande kassaflöden.

Allt handlar om hur man uppfattar att dessa kassaflöden kommer att bli. Rapporterna kan ge vägledning om detta, VD:s kommentarer, marknaden i stort o.s.v. Men det är alltid bedömningar om framtiden det handlar om! Framtiden!

En gammal sanning är att det marknaden vet kommer att hända i morgon kommer att hända på börsen idag. Aktiekursen reagerar (rätt eller fel) omedelbart på det som händer. Lika lite som börsen kommer att vänta med att gå upp tills man verkligen vet 100 % säkert hur stor utdelningen kommer att bli eller någon annan mycket väntad positiv nyhet, lika lite kommer aktiekursen att hållas nere när det finns övertygande indikationer om att företaget håller på att vända till vinst eller omvänt falla när man väntar sig en förlust.

Om en bil att döma av sin riktning verkar vara på väg att köra på en står man inte still och avvaktar bara för att det kommer att dröja ett tag kvar tills bilen är framme och man vet helt säkert. Man reagerar omedelbart. Samma sak alltså om man tror att någonting positivt kommer att hända.

Boliden har ännu inte lämnat sin rapport, men marknaden har inte väntat på den när den förstår av metallpriserna att vinsten är på god väg inom en inte alltför avlägsen framtid att återvända till de normala nivåerna. Aktiekursen stiger därför mycket snabbare än rapporterna "motiverar" (som så många analytiker envisas med att säga).

På samma sätt har det varit och kommer det att vara med Swedbank- så snart marknaden blåste faran över för konkurs i böärjan av mars i fjol steg aktien mycket snabbt med 200 %. Det spelade ingen roll att kreditförlusterna fortfarande var stora, vilket så många analytiker dumt nog trodde skulle hålla nere kursen, marknaden reagerade rationellt på det faktum att det uppenbarligen inte skulle bli nåt statligt övertagande.

Som jag skrev häromdagen kommer marknaden att reagera på samma sätt när den ser att vägen troligen ligger öppen för att Swedbanks vinst återvänder till mer normala nivåer. Jag vet inte när den dagen kommer, men marknaden kommer absolut inte att vänta på att detta verkligen blir fallet utan uppvärdera aktien nästan hela vägen långt innan detta verkligen har skett.

Ett skolexempel på denna snabba reaktion är Diamyds explosiva utveckling de senaste månaderna. En strid ström av goda nyheter gör nu att marknaden nästan (!) utgår från att man inom ett par år kommer att tjäna mycket stora pengar på sina vaccin. Aktien stiger följdaktligen redan nu. (Personligen tror jag dock i detta fall att den kommer att falla tillbaka om det slutar komma nyheter under de c:a två långa år som är kvar tills fas 3-studien är klar. Fortsätter det komma goda nyheter, t.ex. om utlicensering av någon produkt, kommer aktien däremot att fortsätta stiga tror jag.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar