måndag 11 januari 2010

Boliden ännu mycket köpvärd


Att man idag kan köprekommendera en aktie som steg över 400 % under 2009 säger en hel del om hur starkt dagens Boliden står. Boliden var inte särskilt högt värderat när metellpriserna stod som högst för ett par år sedan, runt p/e 10, vilket är ganska normalt i högkonjunktur för cykliska företag eftersom ingen vet hur länge de höga intäkterna kvarstår. Ändå föll aktien som en sten när metallpriserna sjönk. Något som hade varit rationellt om resultatminskningen hade berott på problem med försäljning, produktion eller liknande allvarliga problem och inte på konjunkturen.

Två saker talar för Boliden idag: utbyggnaden av koppargruvan i Aitik (+50 % produktion) som börjar ge resultat i vår och de förmodligen allt högre metallpriserna.

Vad gäller Aitik är det inte så mycket att säga- allt ska ha gått enligt plan och produktionen börjar snart ökas rejält. Det går inte att läsa ut vilken exakt effekt detta kommer att ha på lönsamheten, men kopparn är idag en stor del av Bolidens resultat.

Vad gäller råvarupriserna är det många som avfärdar det senaste årets rally med att de beror på infrastrukturprojekt i framförallt Kina och att Kina också bygger upp lager (Kina ökade från runt 30 till 40 % av totalen av både koppar och zink från 2008 till 2009). Faktum är snarare att Kina behöver enorma mängder zink och koppar för både infrastruktur och industriell expansion- försök t.ex. att årligen fördubbla bilproduktionen utan zink. Faktum är också att råvarulagren i i-världen är historiskt låga idag.

Zinkpriset de senaste tre åren:


Man får inte glömma att vad som hände för ett år sedan var att hela världen slutade köpa och istället använde sina lager. Sedan beställde många företag endast "just in time" hela våren och sommaren och detta kan naturligtvis inte fortsätta hur länge som helst. Kina m.fl. som har tuffat på rätt bra trots lågkonjunkturen stod då för en stor del av råvaruköpen, men nu när resten av världen sätter igång och köper stiger priserna mycket snabbt. Nya gruvor har ju dessutom väldigt långa startsträckor så det finns av naturliga skäl inte någon betydande extraproduktion att sätta in så fort priset stiger, vilket även det talar för långvarigt uthålliga råvaruprisökningar.

Kopparpriset de senaste tre åren:


Boliden terminssäkrar inte zinkpriset, varför det har fullt genomslag i resultatet, men däremot kopparpriset. Detta säkrades till 70 % på ganska höga nivåer men sätts nu (2009-10) om på riktigt fina nivåer i takt med att de löper ut. Prisuppgången är alltså snart säkrad till stor del, även om ett prisras kommer.

Boliden tjänade drygt sex kr de tre första kvartalen och med allt högre metallpriser borde rimligen vinsten för tredje kvartalet (2,50 kr) överskridas i det fjärde. Detta kan då betyda 9-10 kr/aktie, vilket gör att dagens värdering runt 100 kr och p/e 10 är mycket låg i ett läge där intäkterna ökar mycket snabbt. Jag undviker medvetet att göra en djupare analys eftersom Boliden pga de väldigt många faktorerna (valutakurser, metallpriser, smältlöner, produktion och metallhalt m.m.) som påverkar resultatet gör någon exaktare uppskattning omöjlig.

Om vinsten blir så bra kommer förstås inte 2008 års utdelning på bara 1 kr att behållas, utan säkerligen höjas till 3-4 kr. Om vinsterna sedan fortsätter att öka tack vara högre produktion och metallpriser så kommer med all sannolikhet även en extrautdelning inom ett par år. Den senaste var på 12 kr...

Boliden är alltså mycket köpvärd idag. Åtminstone upp till 150 kr handlas aktien med betryggande säkerhetsmarginal.

(Aktiekurs idag: 100 kr.)

4 kommentarer:

 1. Hej, har lite pengar över och vill lägga i Swedbank eller Boliden. Vilken anser du vara mest undervärderad? Borde kanske säga att jag redan har hälften av mitt kapital i Swedbank just nu. Vill lära mig göra analys själv, finns det bra böcker som går in i detalj på fundamental analys? Har läst mycket Buffett men kanske borde gå en kurs.

  SvaraRadera
 2. Hej.

  De är nog ganska likvärdiga tror jag. Dock är nog Swedbank det mer långsiktiga alternativet och Boliden det vars vinst potentiellt kan explodera för att sedan, när tiderna blir sämre, sjunka som en sten.

  Har du redan 50 % Swedbank så är det inte mer Swedbank jag skulle rekommendera. Man vet ju aldrig vad som kommer att hända i Baltikum och Ukraina och man bör ju inte ta onödiga risker.

  Här är bra boktips: http://fundamentalanalys.blogspot.com/2009/11/generella-boktips.html

  SvaraRadera
 3. Tackar för din trevliga boliden analys och graferna över metallpriserna !
  Mina Boliden aktier köppte jag under finanskrisen med målsättningen att behålla dem för evigt och få tillbaka kapitalet med utdelningen. Således ska man hålla fast vid sin strategi och det är Lundin Mining som nu får stryka på foten för att minska på gruvexponeringen för min del. Insiderförsäljningarna i Lundin Mining ser i dagsläget skrämmande ut med !

  Fabrikörn .

  SvaraRadera
 4. Tack Lou, kommer nog bli boliden köp eller ha kvar lite i cash tills vidare.

  SvaraRadera