måndag 11 april 2011

Swedbank köper Swedbank?


Det verkar att döma av Swedbanks stadiga uppgång utan några större nyheter sedan månadsskiftet som om banken har börjat verkställa sitt mandat från stämman om att återköpa sina aktier (upp till 10 % av utestående var beslutet) fr.o.m. andra kvartalet. En viss logik skulle kanske ligga i att göra det så snart som möjligt eftersom aktien stiger stadigt med resultatet sedan länge och det inte lär bli billigare att vänta.

När jag kollar upp bankens egna avslut är det kraftiga plus vad jag kan bedöma, men om någon har mer detaljerad statistik eller kunskap om det är normala siffror är jag intresserad av att veta.1 kommentar:

 1. Estimatjusteringar driver upp aktien i år

  STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets anser att konsensus undervärderar Swedbanks momentum i räntenettot och förväntar sig att estimatuppjusteringar kommer att driva aktien under 2011.

  Utöver det kommer återköpen av aktier att starta sent i april, efter rapporten för det första kvartalet, vilket gör Swedbank till första bank att distribuera överskottskapital", skriver Handelsbanken i en analys daterad den 11 april.

  Swedbanks mål att minska kärnprimärkapitalrelationen till 13 procent vid utgången av 2012 implicerar enligt Handelsbanken kvartalsvisa återköp i storleksordningen 2,2 miljarder kronor under perioden. I år väntas det addera en avkastning på 5 procent på toppen av den förväntade direktavkastningen på 6 procent från ordinarie utdelning.

  "Vi förväntar oss att Swedbank blir vinnaren i en fortsatt trend med riskreducering och ett minskande gap i CDS-spreadarna i sektorn bör bidra till en lägre kostnad för eget kapital", skriver Handelsbanken.

  Handelsbanken har höjt sin prognos för Swedbanks vinst per aktie med 12 procent 2012 och ligger därmed 18 procent över konsensus. Riktkursen för aktien har justerats upp till 133 kronor (120) medan rekommendationen öka har upprepats.

  OBS...Utöver det kommer återköpen av aktier att starta sent i april

  SvaraRadera