tisdag 8 mars 2011

Buffettology


Den som vill se ett utmärkt exempel på hur mycket mer man kan se och därigenom tjäna om man tar det långsiktiga perspektivet kan titta i senaste brevet till aktieägarna från Berkshire Hathaway. Det första diagrammet är samma som tidigare år och visar hur det har gått för Berkshire visavi marknaden (S&P 500) sedan starten år för år. Det andra diagrammet visar rullande femårsperioder.

I det första diagramet kan vi se hur man de allra flesta år haft en bättre utveckling, men också ett antal år med 10-20 procentenheters sämre utveckling. Det är år som dessa som får många att hoppa av tåget. När vi tittar på det rullande femårsdiagrammet finns det inte en enda femårsperiod då man inte har slagit marknaden!

Detta perspektiv ska man alltid söka anser jag. Jag hade själv mycket stor nytta av det när jag började intressera mig för Micro Systemation. Deras försäljning studsar alltid upp och ned mycket kraftigt kvartal för kvartal och aktien studsar med eftersom den är lågt omsatt och många sitter och väntar på nästa kvartalsrapport.

När jag satte in MSAB:s nyförsäljning i enheter (redovisas inte längre så nu får man använda intäkterna) i ett excelblad och sedan i en ny kolumn räknade ut rullande senaste fyra kvartalen blev bilden mycket tydlig. Även om ett visst kvartal var mycket högt och nästa mycket lågt var trenden mycket starkt uppåt.

Säg det till de stollar som sålde aktien efter senaste rapporten så företaget nu värderas 20 % lägre än tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar