söndag 1 maj 2011

Swedbanks första kvartal


Efter förra kvartalets kioskvältarrapport som förutom fantastiska siffror också innehöll meddelandet om ökningen utdelningsandelen av vinsten i framtiden och planerna på återköp av aktier fanns det förstås stora förväntningar på Swedbanks första kvartal. Banken gjorde oss inte besvikna alls, även om det förstås finns "mindre fantastiska" delar i den.

Som alla som läser min blogg vet är jag mycket optimistisk till att återvinningarna ska ge rejäla tillskott i år och om något överträffas t.o.m. mina högt ställda förväntningar när man rapporterar en miljard för första kvartalet. Detta ger nu nu en årstakt på fyra miljarder (upp från 3,2 för en månad sedan) även om ökningen avstannar. Det verkar i vilket fall idag som om man kommer att kunna återvinna det mesta av kreditförlusterna i Baltikum och det skulle ju innebära ung. 10 miljarder extra i kassan inom något år eller två.

Trots ökat eget kapital lyckades man uppnå drygt 16 % (målet är 15 %), kärnprimärkapitalrelationen är i världsklass och både ränte- och provisionsnettona var mycket fina. Det är idag helt enkelt så att om ingenting oförutsett inträffar så kommer Swedbank att tjäna väldigt mycket pengar och både höja utdelningen och fortsätta återköpen av egna aktier.  

Det enda tråkiga jag kan se är att man av politiska skäl inte kunde påbörja återköpen tidigare då aktien var mycket billigare, men å andra sidan är det ju högst troligt att återköp och fortsatta resultatförbättringar kommer att driva upp kursen rejält i framtiden så man får vara glad att de börjar köpa nu.

4 kommentarer:

 1. Njaa... Återvinningarna kommer knappast bättra på kassan nämnvärt som du säger Lou - däremot så kommer det bokföringsmässigt bättra på resultatet och stärka det egna kapitalet, vilket då kommer bli "för" högt, varvid man kommer dela ut mer för att få ner det egna kapitalet/kärnprimärrelationen till vad man tycker är en mer lagom nivå (man har ju i.o.m återvinningarna även minskat sin risk), så att man framöver kan få "rätt" (dvs hög) avkastning på eget kapital.

  SvaraRadera
 2. Hur tror du att Basel III kommer att slå mot Swedbank? Jag tänkte mest på Net stable funding ratio som torde öka Swedbanks upplåningskostnader. Nu kommer det den slutgiltiga implementeringen först 2018, men troligtvis kommer storbankerna att ändra sina rutiner tidigare än så. Finns det en risk att den räntefördel Swedbanks kunder ofta har gentemot till exempel SHB (som i dag - som jag förstått det - har längre lån än Swedbank)? Givetvis kan vi nog även se minskade upplåningskostnader tack vare mer stabila finanser.

  Här finns ett schema för Basel III:
  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=46019

  SvaraRadera
 3. Jonas: jag uttryckte mig slarvigt, naturligtvis påverkas inte kassaflödet av återvinningarna (eller reservationer) utan vad jag menar är precis vad du skriver, alltså resultatet, inte kassan, med ovan nämnda möjligheter till utdelningar m.m.

  SvaraRadera
 4. Anonym: jag har aldrig varit fena på kapitaliseringskraven så jag är nog inte rätt person att fråga. Som du säger är det ju väldigt lång tid till implementeringen så anpassningen fasas ju ut över en längre tid. Jag tror dock inte att Wolf skulle vara så otroligt självsäker idag om detta vore ett större problem inte minst när de är en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa idag och som du säger kan låna förhållandevis billigt.

  SvaraRadera