onsdag 30 januari 2013

Swedbank gör det igen


Swedbanks rapport för 2012 var förstås en alltigenom glädjande läsning för alla oss som alltsedan företagets kris våren 2009 (ahhh... minnen...) har handlat i nedgångar men i övrigt suttit still i båten. Absolut allt var oerhört bra och vi kan med all sannolikhet se fram emot höjd aktiekurs även efter dagens tioprocentiga uppräkning.

Med dryga 12 kr i vinst och en kurs just nu på 148 ligger PE på 12 på fjolårsvinsten, vilket knappast är högt i förhållande till andra stabila intjäningsmaskiner. Mer viktigt ur ett aktieägarperspektiv och möjligheterna till fortsatt uppgång är utan tvekan direktavkastningen som nu trots dagens tjurrusning har stigit till nästan 7 % efter meddelandet att utdelningen höjs från 5,30 till 9,90 kr (från 50 % av vinsten till 75 %).

Ett stabilt företag med mycket god och säker intjäningsförmåga har INTE sju procents direktavkastning! Det är sånt som marknaden korrigerar ganska snabbt. Höga avkastningstal är för företag med osäker framtida intjäning/utdelning, inte för vinstmaskiner.

Väldigt troligt känns det alltså idag att vi kommer att få se en rejäl uppvärdering av Swedbank under det kommande året. Det är inget som går att veta säkert och allt möjligt kan hända, men Swedbanks direktavkastning borde långsiktigt ligga runt 4 %, dvs ung. där den brukar ligga. Detta skulle innebära en kurs på 250 kr. Dit tar det kanske ett tag att nå med tanke på att det med dagens vinst, men inte med framtidens, innebär ett PE-tal på 20, långt över det vanliga för banker, men det är i alla fall en indikation om vilken riktning kursen troligen kommer att ta.

Jag vågar t.o.m. säga att Swedbank av ovanstående skäl är köpvärd idag och jag har lagt ned alla idéer om att långsiktigt minska mitt innehav en del. Även om jag nu har en väldigt (!) stor post i Swedbank finns det ingen anledning att tro att detta är en riskabel investering.

Här finns vad jag har skrivit om Swedbank de senaste fyra åren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar