tisdag 21 juli 2009

Swedbank imponerar (som vanligt)

.

I eftermiddag har jag liggande i hängmattan äntligen hunnit läsa samtliga dokument som Swedbank lämnade vid kvartalsrapporten. Mest intressant var, föga förvånande, utskriften av diskussionen vid telefonkonferensen med analytikerna (http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,808030,00.pdf).

Min som bekant mycket kortfattade analys är att Swedbank står mycket säkert tack vare den enorma intjänandeförmågan i den svenska bankrörelsen och kan ta MYCKET stora kreditförluster utan att behöva fler kapitaltillskott. Vad gäller aktiekursen tror jag att så fort man börjar se slutet på de stora reservationerna, eller framförallt när man börjar ana de verkliga förlusternas, dvs bortskrivningarnas, storlek så kommer aktien att stiga till skyn.

Man beräknar idag reservationerna genom att ta 63 % av de osäkra fordringarna (i snitt, olika förstås mellan länderna) och det känns mycket högt med tanke på att

1) man arbeter tillsammans med dem som fått problem med återbetalningen för att om möjligt slippa ta över panter

2) man ser långsiktigt (BRA!) på de panter som man har tagit över och vägrar att rea ut dem idag när de kan bli mycket mer värda på sikt

Den gamla sanningen gäller förstås än: "Om du är skyldig banken en miljon och inte kan betala tillbaka så har du ett problem, men om du är skyldig banken 100 miljoner och inte kan betala tillbaka så har banken ett problem", men Swedbank visar med all önskvärd tydlighet att de är kapabla att rida ut denna storm.

Vi som inser detta kommer att tjäna stora pengar på deras s.k. kris, de andra förlorar sina pengar.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar