fredag 31 juli 2009

Obducat- antingen eller...

För några år sedan läste jag en roman som bl.a. handlade om nanoteknikens fantastiska möjligheter och blev intresserad. Jag läste sedan vidare på nätet och hittade en massa kompendier och fascinerades ännu mera.

Som säkert alla som läser detta vet är nanotekniken mycket enkelt uttryckt möjligheten att konstruera ämnen och strukturer på nanonivå, dvs i princip på atomnivå och därigenom skapa de egenskaper man önskar från grunden. Naturligtvis ger detta fantsieggande möjligheter- färg som aldrig flagnar, bildäck som aldrig behöver bytas under bilens livslängd o.s.v.

Obducat hittade jag när jag för ett par år sedan letade efter lovande svenska företag på nanoteknikområdet, men jag var skeptisk till deras lite väl optimistiska värdering och började inte handla förrän i höstas när man kom ned till runt en krona per aktie.

Obducat har funits i ung. 20 år men fokuserar sig sedan 10 år på NIL-teknik, dvs "nanoimprintlitografi"- mycket enkelt uttryckt att man trycker ut strukturer på nanonivå likt en tryckpress där man är världsledande samt EBR (electron beam recorder). Man säljer framförallt hela, mycket dyra system till industrin, t.ex. bildskärmstillverkare och har idel kända namn bland de kunder som man offentliggör. Fördelen med Obducats teknik är att man kan "pressa" en betydligt större yta med ett tryck jämfört med konkurrenternas system.

Bolaget går fortfarande med förlust även om siffrorna har förbättrats avsevärt de senaste åren och har nyligen kommit med ännu en nyemission där man för åtta aktier erbjuder fyra nya samt två optioner. Enstaka order är mycket betydelsefulla eftersom ett par stora kan fördubbla intäkterna från fjolåret. Detta är förstås mycket gynnsamt för den som bara handlar när priset är attraktivt- frånvaron av goda nyheter eller en inställd order kan halvera priset på aktien/företaget.

Vad som gör att jag tror på just Obducat är framförallt följande:

Man har finansieringen relativt tryggad tack vare starka ägare, t.ex. var nyemissionen nästan helt säkerställd. Man slipper alltså det ständiga tiggandet och för företaget ofördelaktigt billiga nyemissioner.

Man är ett relativt stort företag med imponernade resurser som redan har den infrastruktur som behövs för att kunna vända till vinst. Kostnaden för den stora uppbyggnaden är m.a.o. redan tagen av tidigare köp av nyemissioner till betydligt högre pris än idag.

Obducat verkar på alla sätt redan vara väl etablerat på marknaden med bra kunder, dvs stora företag som kan ta dessa investeringskostnader.

Användningen av tekniken är inom områden som idag och för lång tid framöver kommer att ha mycket stor efterfrågan; t.ex. bildskärmar. Den klassiska faran "vill kunderna verkligen har denna produkt" är alltså avvärjd.

Sist, men inte minst, man verkar inom nanoteknikområdet som verkligen har framtiden för sig, vilket öker sannolikheten för stora intäkter samt att aktien kan komma att rusa i höjden om det blir en nanoboom på marknaden.

Obducat är ett relativt litet innehav för mig eftersom det är ett ret förhoppningsbolag, runt 10 000 aktier, men jag kommer förstås att gå med i nyemissionen och säkert köpa fler när det nu har blivit halva priset på företaget efter offentliggörandet av dels försenade väntade intäkter och dels nyemissionen.

Detta är dock inte en fundamentalt motiverad investering enligt klassisk modell. Man saknar vinster och man kan inte gärna sägas vara undervärderade idag enligt fundamentala aktievärderingsmodeller.

Värdet ligger istället i den enorma potentialen på längre sikt, ty 3-5 år där man har möjlighet att göra miljardvinster om allt går väl. Med kanske en halv miljard aktier efter nyemissionen så skulle det betyda en vinst per aktie som är minst lika stor som priset på aktien idag, kanske många gånger större. Det finns alltså möjlighet att tjäna 100 000-tals kronor på en investering på kanske 10 000 kr idag.

I annat fall blir det konkurs, men så ser det i alla fall inte alls ut idag. Det vore mycket korkat att glömma att detta är en högst reell möjlighet i ett företag som inte tjänar några pengar. Det är i vilket fall minst 50 % risk för detta skulle jag tro. Men eftersom uppsidan är minst flera hundra procent är det en chansning värd att ta.

Långsiktighet är dock ledordet, detta är inte aktien för spekulanten som hoppas på snabba pengar, många har uppenbarligen hoppat av när aktien har sjunkit stadigt och även positiva nyheter som i våras när man sade att man skulle vidareutveckla ett redan beställt system innan leverans till kund och därför leverera senare men till högre pris mottogs av marknaden som vore det en mindre katastrof.

Det blir säkert fler "minusrapporter" innan det blir riktigt goda nyheter och man är förstås mycket påverkad av den nuvarande lågkonjunkturen. Dock tror jag att många av deras kunder både har mycket stora resurser och dessutom inte gärna drar ned på produktutvecklingen för att tiderna är dåliga.

Den kunnige tittar inte bara på resultatet utan betydligt mer på den stadigt ökande orderstocken som mer än femdubblades under fjolåret.

1 kommentar:

  1. Just detta med orderstocken är av särskilt intresse för mig. Du skriver att den femdubblats, men från vilken nivå? Jag läste lite på Avanzas forum där det finns få profiler som dominerar och deras inställning verkar vitt skilda. Vad är Sindre för något?

    SvaraRadera