tisdag 7 juli 2009

MSAB det ideala tillväxtföretaget?

.

Vad vore det ideala företaget?

OK, dum fråga, det vore förstås ett företag som skulle göra oändliga vinster, typ ett företag som hade hittat Ungdomens källa och börjat buteljera vattnet.

Vad vore det idela tillväxtföretaget då (i verkligheten eftersom det är där vi befinner oss)? Det skulle uppfylla i alla fall dessa kriterier:

1) Vara ensamma om sin produkt

2) Ha en produkt som löser ett problem som är verkligt och efterefrågas av många

3) Efterfrågan på produkten skulle vara ökande inom den förutsägbara framtiden

4) Hindren för att komma in som ny aktör på marknaden ("barriers of entry") skulle vara mycket höga

5) Företaget skulle verka i en bransch som inte är konjunkturkänslig

6) Kundlojaliteten skulle vara mycket stor

7) Marknaden för perifera produkter skulle vara enorm

8) Varje såld vara skulle fortsätta att generera intäkter

9) Priset på aktien skulle vara så lågt att t.o.m. en fundamentalanalytiker skulle bli intresserad

10) Ledningen för bolaget skulle handla enbart i samtliga aktieägares (små liksom stora) intresse, försiktigt men orädda när så är påkallat i syfte att försäkra att punkt 3 (ovan) kan upprätthållas "för alltid".

Micro Systemation är ett svenskt företag som enligt mig uppfyller åtta av dessa kriterier, dvs samtliga förutom punkt 1 och 10.

OK, det finns uppenbarligen inte många som säljer i detta segment, vilket gör att de väl i alla fall förtjänar ett halvt rätt för punkt 1, men å andra sidan är kanske inte punkt 7 helt uppfylld heller eftersom de perifera produkterna är rätt begrändade (utbildning, id cloner och ett par ytterligare).

Å andra sidan stämmer punkt 8 på ett sätt som i alla fall jag inte har sett i något annat företag- licenserna är i det närmaste gratis att administrera och myndigheter betalar uppenbarligen gladeligen nästan lika mycket som det ursprungliga priset för produkten i licens varje år de fortsätter att använda produkten.

Punkt 10 är en annan femma vad gäller MSAB. Som jag tidigare har skrivit tycker jag att man inte alls borde låta de stora aktieägarna bestämma och slösa sina pengar på utdelningar och aktieåterköp i dag när dessa kunde investeras i framtidatillväxt och ge aktieägarna så mycket mer. Enligt samma logik som den gamla "en krona satsad idag kan ge tio tillbaka i framtiden" kan man idag dela ut 65 öre istället för att få flera kronor en vacker dag när BRIC-ländernas marknader prenetrerats tillfullo.

Men man ska inte klara på åtta av tio... För mig känns följande uppenbart:

att en statlig myndighet som efter att ha äskat penar kunnat investera i en produkt och utbildning, har nöjda interna kunder och som inte har aktiebolagets oerhörda press på sig att ständigt sänka kostnaderna inte kommer att byta produkt i första taget, även om en konkurrerande produkt kommer med en ny och bättre funktion

  • att dessa myndigheters budgetar bara påverkas på marginalen av lågkonjunkturer (dessvärre också högkonjunkturer)
  • att korkade brottslingar liksom alla andra kommer att använda sina mobiltelefoner alltmer i framtiden
  • att licenssystemets underbara pyramidstruktur gör MSAB till ett företag som med all sannolikhet kommer att tjäna massor av pengar.
  • att p/e runt 10 är mycket attraktivt för denna aktie när en tumregel är att p/e ska vara ungefär samma som den årliga vinstökningen (idag över 30 % för MSAB) och när man dessutom får nästan 7 % direktavkastning är det bara att köpa.
Sammantaget ger detta att det är köpläge i MSAB!

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar