söndag 31 maj 2009

Svenska banker- världens kanske bästa långsiktiga placering

Tänk dig en sektor av ekonomin vars tjänster alla privatpersoner och alla företag måste utnyttja varje dag året om, livet ut. Tänk dig vidare att denna sektor av Sveriges ekonomi är ett klassiskt oligopol som domineras av endast fyra jätteföretag. Försök också att föreställa dig att dessa företags kunder i stor utsträckning var företagen trogna i decennier, inte sällan hela livet.

De fyra jättarna hade förstås samtliga en enorm intjänandeförmåga som grund till all sin verksamhet och tvåsiffriga miljardbelopp i vinst varje år var det normala. Föreställ dig också att dessa företag trots detta inte alls var populära bland sina kunder, dvs den s.k. breda allmänheten så landets tidningar tävlade om att skriva ned dessa företag och chattsidorna på nätet var fulla av påhopp mot deras förment tarvliga beteende mot kunderna och i allas tycke oskäliga vinstnivåer.

Jag talar naturligtvis om den svenska banksektorn.

Eftersom bankerna är innerligt illa omtyckta är inga rubriker svarta eller stora nog eller någon analys för galen om den bara talar illa om bankerna och allra helst säger att de kommer att gå omkull. När sedan tre av bankerna lyckades vara involverade i Baltikum och Östeuropa när krisen slog till var tillfället förstås guld värt för Dagens Industri och Expressen m.fl. Detta engagemang som f.ö. som mest är 17 % av utlåningen (Swedbank) genererar fortfarande vinster och de ”förluster” som tidningarna så gärna skriver om är reservationer, inte verkliga kreditförluster.

Alla tre ”baltbankerna” (alltså alla utom SHB) är idag mycket lågt värderade, främst pga tidningsskriverier men också pga den svenska bankkrisen 91-94 som ännu är i färskt minne hos de flesta placerare.

Summan av kardemumman är dock helt enkelt den att om man tjänar 10-15 miljarder per år på sin mycket trygga kärnverksamhet och har ett enormt eget kapital har man råd att ”slarva bort” ganska många miljarder på utlandsäventyr utan att riskera att mer än ha ett par dåliga år med låg vinst, än mindre att gå i konkurs, ”tas över av staten” o.s.v.

Mer om Swedbank om ett par dagar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar