torsdag 28 maj 2009

Sälj Ericsson!

Läsare av den här bloggen är medvetna om att jag tror på enkla, förhoppningsvis förnuftiga analyser av det mest fundamentala i ett företag och den bransch det verkar inom. Anledningen till detta är säkert mycket att det är så jag tänker, men också att det är min absoluta övertygelse att man lätt missar de viktiga delarna om man ska försöka djupdyka in i ett företag och läsa varje rapport, varje pressmeddelande och varje oberoende analys. Vad jag har förstått ger också forskningen stöd för detta- i ett test lät man galoppspelare först få bara lite grundläggande information om varje häst och sedan lägga sina spel, i nästa moment fick de all tillgänglig information om hästarna och det visade sig att de lyckades mycket bättre när de inte visste mer än det mest grundläggande. Att inte se skogen för alla träd m.a.o.

Att aktiers värdeökning hänger tätt samman med företagets förmåga att öka sina vinster är förstås grundläggande och ingenting som behöver någon längre utläggning. Men frågan är om särskilt många tänker på detta när de gör sina köp. Hur ska t.ex. ett jätteföretag som dominerar sin bransch kunna öka sin vinst särskilt mycket? Enda chansen är till sist att expandera över till andra branscher (GE är ett bra exempel på detta, men detta förekommer knappast i Sverige). Ändå verkar väldigt (!) många tro att så ska ske och analyserar procenttal hit och dit för olika delar av jätteföretagens verksamhet.

Personer som jag känner, med decennier av värdepappersanalys bakom sig envisas med att lägga en mycket stor del av sitt kapital i stora företag som redan är dominerande spelare inom sina respektive branscher. Eriksson är förstås praktexemplaret i Sverige. ABB, Astra Z., Volvo, Scania och Skanska är andra exempel. Dessa företag anser säger de är ”säkra placeringar” (Volvo har fallit från 150 kr till 45 kr på två år, ABB föll från 200 till 75 kr på sju månader förra året, Scania mer än halverades på ett år och ju mindre som sägs om Ericsson-aktiens utveckling de senaste åren desto bättre) och därmed tydligen köpvärda.

Det finns inga säkra placeringar! Inte ens statsobligationer är 100 % säkra. Vill man vara säker på att ha kvar sina pengar ska man ta ut dem från banken och aldrig köpa aktier.

Ericsson är idag ett dominerande företag inom telesystem och med jämna mellanrum meddelar de att de har fått en ”jätteorder”. Problemet är att deras omsättning idag är långt över 200 miljarder kronor att de redan gör en vinst på över 10 miljarder och medan en order på ”bara” en miljard vore en enorm succé för ett medelstort företag med fem miljarder i omsättning är en tiomiljardersorder ingenting som marknaden ens reagerar på.

Jag menar naturligtvis inte att stora företag är dåliga placeringar rakt av. Ericsson är störst på börsen tillsammans med H&M. Skillnaden är enorm mellan dessa företag. Medan H&M kan fortsätta att expandera över hela världen och har ännu orörda jättemarknader (Kina, Indien, Brasilien) där Ericsson redan är stora. Skillnaden i värde och potential är att H&M kan fördubbla sin omsättning är vinst medan detta är ytterst osannolikt för gamla trötta Ericsson.

Sluta följa Ericsson och lägg dina pengar där de har möjlighet att växa. Ericsson kommer att kommas ihåg som ett av dessa gamla företag som gjrode mycket bra en gång i tiden men inte kunde följa med utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar