måndag 27 februari 2017

Kopparbergs och pundet


Det har varit bedrägligt enkelt att dra en rak korrelation mellan Kopparbergs svaga Q4 och pundkursen. Lite för enkelt dock då betydligt fler faktorer inverkar på det säsongsmässigt svaga Q4 (liksom ännu mer Q1:an). Det går därför absolut inte att dra några slutsatser i stil med att pundet ungefär halverar resultatet generellt över året!


Pundkursen

Att pundet är viktigt för Kopparbergs när 35-40 % av försäljningen sker i Storbritannien är ingen överdrift. Pundet har dock inte fallit fritt utan nådde sin botten i oktober, och VD sade i rapporten att den låga pundkursen "framförallt i Q4" var ett stort problem för jämförelsen.

Pundet har ett genomslag på intäkterna och på Finansiella intäkter och kostnader inkl. valutan (där de okända valutasäkringarna spökar). Detta ger lägre bruttoresultat; 437 milj. mot 467 förra året (-30 milj.). Men detta är inget nytt i Q4, redan i Q3 var bruttovinsten bara 571 mot 593 året innan (-22 milj.). 

Det går inte att veta hur stor försäljningen i fast valuta är eftersom man inte meddelar detta och att utgå från råvarukostnaderna går inte eftersom dessa märkligt nog varierar rätt mycket från försäljningen kvartal för kvartal sedan länge. 

Dagens kurs på mellan 11 och 11,50 är dock ungefär som 2014 och långt högre än 2013 då den bottnade för den gången. Den är lägre än för 12 månader sedan ännu ett tag om den ligger kvar på dessa nivåer varför den kommer att spöka i jämförelserna åtminstone de två första kvartalen i år.


Varför påverkan på Q4 och Q1 skiljer sig från sommarkvartalen

Eftersom bolagets försäljning är starkt säsongsdriven och Q4 och framförallt Q1 säljer avsevärt sämre än sommarkvartalen så blir det procentuella genomslaget på nettoresultatet mycket större när valutan äter upp en del av lönsamheten. Detta eftersom alla fasta kostnader tynger försäljningsmässigt svagare kvartal betydligt mer än de starkare Q2 och Q3. Det finns då liksom mindre att ta av.

Avskrivningarna på drygt 14 miljoner är nästan identiska under samtliga kvartal 2016, men i Q3 var dessa 14 miljoner bara 11 % av rörelseresultatet medan de i Q4 är 29 %... För persobalkostnaderna blir effekten ännu större- de var i Q4 med 68 miljoner större än resultatet före avskrivningar på 63 miljoner, i Q3 var de bara 37 % av detta...

Nästa kvartal kommer därför troligen att även det drabbas oproportunerligt mycket av pundet, men sedan kommer effekten att minska, dels av de skäl jag nämner ovan och dels av att pundet troligen inte kommer att vara lägre, ivf inte alls lika mycket lägre än året innan som hösten 2016. Det viktiga är att Kopparbergs säljer, valutorna kommer att fluktuera som de alltid har gjort.


Kassaflödet

Ingenting säger dock mer om hur ett företag går än kassaflödet. Som någon sade "Profit is an opinion, but cash flow is a fact". Hade fler ägnat "operational cash flow" hos Apple lite större uppmärksamhet så hade de lyckats bättre i sina analyser och precis samma sak gäller Kopparbergs. Den här bilden säger betydligt mer än några uppskattningar av hur mycket pundet påverkade resultatet i Q4:


10 kommentarer:

 1. Viktig poäng med kassaflödet!
  KOBR har ju inte speciellt detaljerade rapporter; har sett liknande ut i ett decennium, men i vart fall lättlästa (-:
  Har du sett något om deras användande av valutahedgar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det finns ingen information släppt annat än att de förstås använder sådana.

   Radera
 2. Jag är mest nyfiken på det här med det eventuella kapacitetsproblemet i bryggerierna. Antingen begränsar det tillväxten eller så blir det dyra investeringar, eller är jag fel på det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det ska man hålla ögonen på förstås, men de har ju hittills lyckats mycket bra när de har expanderat. Investeringar av det slaget skrivs ju dessutom av på mycket lång tid.

   Radera
 3. Med 40% av försäljningen i en viss valuta så ska ju givetvis möjligheten finnas att ha en andel, kanske inte motsvarande andel men dock en betydande andel, kostnader i motsvarande valuta. När det dessutom är kapacitetsbrist centralt och denna tillväxt i omr så borde det till något knock down eller eget?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att alla råvarukostnader och liknande är i SEK, medan intäkterna till mycket stor del är i GBP och EUR (vilken trevligt nog stiger stadigt).

   Radera
  2. Men för kronor så får man väl just nu rätt mycket råvaror och övrig processkost i GB. En cider såld i GB kan ju ha äppel/päron skördad i GB? Jäst och övrigt borde dessutom redan köpas därifrån.

   Radera
  3. Teoretisk ja, men allt tillverkas i Kopparberg, vilket man också skryter med i reklamen. Lokalt, familjeföretag, lilla Kopparberg osv.

   Radera
 4. När många säger att de oroas över pundkursen ska man nog inte stirra sig blind på vad GBP är värt idag utan snarare oro över hur valuta och förutsättningar i övrigt påverkas när UK lämnar EU. Det vet vi inte idag och det är inte ett enskilt kvartal utan risk för flera år av ovisshet som marknaden reagerar på.

  Jag tycker fortfarande att Kopparbergs är något dyr och äger inte aktien. Kan tänka mig köpa om den sjunker med ytterligare 25 kronor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan inte föreställa mig att UK begår finansiellt självmord och ställer sig utanför EU helt och hållet. Det är bara förhandlingspositioner man tar. Även om Theresa May absolut inte är mogen uppgiften så kommer man att i vilket fall se till att man inte hamnar utanför tullmuren till sist. Detta ligger dock mycket långt fram i tiden.

   Radera