torsdag 29 juli 2010

Swedbanks andra kvartal


Swedbanks andra kvartalsrapport bjöd precis som jag hade trott på väldigt trevlig läsning. En kraftigt förbättrad kreditkvalitet i Baltikum gav rejälv sänkta "kreditförluster" (963 miljoner totalt jämfört med 2210 Q1), men också förbättrat provisionsnetto och som väntat sänkta räntemarginaler. VD anser dock att botten nu är nådd för räntenettot så detta får ses som ett övergående problem tycker jag.

Precis som jag skrev vid förra rapporten är en mycket intressant siffra, förmodligen den mest intressanta, förhållandet mellan återvinningarna från tidigare reservationer och de verkliga förlusterna, dvs bortskrivnignarna. Denna gång är förhållandet dememellan ännu bättre; bortskrivningarna för Q2 är bara 117 miljoner medan återvinningarna landade på 289 miljoner, dvs mindre än förra kvartalet, men mer en dubbelt så stora som bortskrivningarna.

Om man betänker att Swedbanks reservationer nu är på över 25 miljarder så måste man vara blind för att inte se att proportionerna mellan verkliga kreditförluster och reservationer tillsammans med de återvinningar som redan sker måste betyda att mycket stora återvinningar kommer att kunna göras.

När så sker blir banken överkapitaliserad eftersom den redan nu är väldigt välkapitaliserad. Detta betyder extrautdelningar i framtiden, men redan i år utdelning, i alla fall för preferensaktien.

Way to go, Swedbank!

Tidigare inlägg om Swedbank finns här.

5 kommentarer:

 1. Köper du fortfarande Swedbank upp till 120 kr som det står uppe i vänstermarginalen? Det skulle väl innebär ett börsvärde på runt 140 miljarder och ett p/e 14 på normalvinstern 10 miljarder. Lite väl maffigt kanske?

  SvaraRadera
 2. Det är såna som du som missar "the big picture", synd för dig. Du har uppenbarligen ingen aning om Swedbanks potential.

  OK, om bara siffror intresserar så ta dig en titt på Swedbanksaktiens utveckling de senaste tre-fyra åren. Omräknad till dagens aktie var kursen uppe i ung. 220 kr för inte så länge sedan. Maffigt kanske, men det är den ungefärliga potential aktien har i nästa högkonjunktur.

  SvaraRadera
 3. Lou, Swedbank är mitt näst största aktieinnehav så jag vill naturligtvis att den skall gå jättebra. Däremot anser jag att om det är några aktier man skall vara kritisk emot så är det som man själv äger.

  Fakta är att Swedbank i högkonjunktur presterat nettoresultat mellan 10 och 12 miljarder kronor de senaste åren. Om du anser att Swedbanks långsiktiga lönsamhet överstiger denna nivå vore det bra om du förklarade varför. :)

  SvaraRadera
 4. Hej Lou. Mitt största innehav är Swedbank och jag är därför intresserad av svaret på Gustavs fråga; köper du fortfarande Swedbank? En potential på 220 innebär nästan en tredubbling av dagens kurs men om jag har förstått rätt så har du på senaste tiden köpt HM och BP istället? Anser du alltså att dessa två aktier har ännu högre potential än Swedbank på dagens kurser?

  SvaraRadera
 5. Hej Gustav och Daniel.

  Eftersom det handlar om en bank så måste man se inte bara till vinsten utan särskilt mycket också till kassan. Swedbank är nu mycket bättre kapitaliserad än tidigare tack vare innehållen utdelning trots det fina resultatet 2008 och de stora nyemissionerna på nästan 30 miljader. Visst, om man tror att alla dessa pengar kommer att gå till att täcka kreditförluster är det förstås logiskt att inte ta med detta i beräkningen, men jag har alltid trott att dessa i realiteten kommer att bli mycket mindre och jag tror att marknaden har vaknat vad gäller detta idag och kommer att fortsätta att uppvärdera aktien.

  Det finns i så fall stora möjligheter till generösa utdelningar utöver den normala nivån och detta motiverar tillsammans med det allt starkare resultatet en högre kurs att anse som köpvärd.

  Vad gäller lönsamheten anser jag att man redan nu är uppe i ung. 10 miljarder i årstakt om man bortser från kreditförlusterna och detta med väldigt lågt räntenetto. Ser man på återbäringarna från tidigare reserveringar så ger det förstås också samma utslag på resultaträkningen.

  Jag har köpt H&M och BP för att jag dels vill ha bättre balans i portföljen och var missnöjd med att jag hade så lite H&M och BP för att jag ansåg att den hade störst potential vid 29 dollar, dessutom ville jag ha lite olja nu när jag sedan länge int ehar Pare, men ändå är långsiktigt positiv till råvaror, inte minst oljan.

  En annan sak vad gäller Swedbank är förstås den mycketlåga risken nu när man har så mycket pengar (se bara på senaste stresstestet som man klarade galant) och har så många mycket trogna svenska kunder och en nedtrimmad utländsk verksamhet som säkerligen kommer att bli alltmer lönsam, i alla fall Baltikum.

  SvaraRadera