torsdag 6 april 2017

Vart är H&M:s aktiekurs på väg?


De flesta verkar av statistiken att döma vara H&M-ägare idag och jag som efter ung. fem år  lämnade aktien för ett år sedan känner mig ofta som den lilla minoriteten när jag kritiserar företaget eller snarare värderingen. 

Jag är dock inte på något sätt av uppfattningen att företaget kommer att rasa helt, utan jag vänder mig enbart mot att så många verkar tro att H&M, och för den delen Ericsson, Volvo, AstraZ och ett par till, är på något sätt trygga placeringar. Detta är en psykologisk fälla som är lätt att hamna i där det gamla, bekanta osv alltid känns tryggare än t.ex. ett litet företag med god tillväxt och uppenbart populära varor/tjänster. H&M är idag värderat PE-mässigt klart högre än andra bolag med liknande historik i närtid.Sen kan man förstås ha utmärkta argument för att H&M bara är i en (uppenbarligen inte längre så tillfällig) svacka och snart kommer att komma igen. Allt ägande av aktien är förstås inte av gammal vana och missriktad riskaversion, men det mesta av privatpersoners ägande idag tror jag idag är just det.

Efter Q1-rapporten och marknadens förståeliga besvikelse kan det vara intressant att fundera vart H&M-aktien, stockholmsbörsens ankare, är på väg. Jag härmar Börsplus och ställer upp tre möjliga scenarier:


Positivt scenario

H&M:s stora satsningar, ung. 10 % av butikerna idag, på andra koncept som C.O.S., Other Stories och liknande har behövt en längre startsträcka än marknaden trodde och snart kommer man att kunna skörda frukterna i form av ökad försäljning och förbättrad marginal. De stora investeringarna i IT-system knutna till onlineförsäljning har varit en press på lönsamheten länge men detta och den förbättrade onlineupplevelsen kommer snart även den att leda till ökad försäljning utan större marginalpress. 

Vi kan i detta scenario räkna med en återgång till försäljningen per kvm och den marginal man hade för ett par år sedan men med en större geografisk utbredning. Detta borde innebära en uppgång i närtid till 2015 års VPA och en återgång till PE 24-25 (historiska snittet). Utdelningen är inte bara säker utan kommer inom något år att kunna börja höjas igen, om än måttligt, år för år.

En ungefärlig uppskattning ligger då på en kurs inom ett år på (24,5*12,6) 310 dvs en uppgång från dagens kurs på 219 på enorma 41 %.


Mellanmjölksscenario

H&M lyckas stoppa kundflykten med ovanstående satsningar men omsättningen växer låga ensiffrigt, dvs lägre än ökningen i butiker men ändå tillräckligt för att inte förlora mer i VPA och utdelningen är säkrad men kan inte höjas mer än ytterst begränsat i närtid. Vinsten stannar på runt 11 kr och PE 20 är det nya normalläget. Aktien handlas då ungefär som idag mellan 200 och 240.Negativt scenario

De nya satsningarna ger inte förbättrad marginal då deras omsättning fortsätter att släpa. Den kundflykt vi har sett var bara början och omsättningen tvärstannar vilket för att vinsten fortsätter att falla med tio procent per år när marginalen pressas vidare av att man inte längre kan köpa sig omsättning med nya butiker. VPA 2017 landar bara en bit över 10 kr. Marknaden blir alltmer skeptisk och PE faller från 20 idag till 15-16. Man tvingas trots att man tagit extern finansiering att sänka utdelningen successivt.

En ungefärlig uppskattning ger då en kurs runt (15,5*10,25) 160 kr inom något år. Marknaden kan förstås som hittills vara seg att tappa tron på H&M och hålla kvar PE långt högre än andra företag skulle belönas med, men en kurs under 200, troligen en bra bit under är ändå troligen oundviklig om vinstfallet fortsätter.


Min uppfattning

Jag tror det positiva scenariot inte är omöjligt men skulle inte ge det mer än kanske 10-15 % chans om ingenting avgörande händer, t.ex. ett uppköp av en konkurrent till mycket bra pris eller liknande. Jag ser ingenting idag som stöder att ett bolag vars affärsidé och styrka är att ha ett stort butiksnät med allt starkare onlinekonkurrens liksom konkurrens från kedjor med lägre priser för motsvarande kläder skulle kunna återta sina gamla marginaler. Deras nya finansiering visar förstås att de inte längre kan finansiera sig själva och därmed är utdelningen i fara.

Till allt detta kommer företagets enorma kapitalbindning i lager. Denna ökade med 30 % från året innan (ökningen var 28 % i Q4) och det börjar kännas som en tickande bomb och ytterligare ett hot mot utdelningen.

Jag tror istället att risken är i alla fall 50 % att det negativa scenariot blir verklighet, troligen större. Viktigast är dock att inse att även om H&M är ett fint företag med flera kvalitéer i behåll så håller de på att förlora sin komparativa fördel mycket snabbt idag och en investering på 220 kr kan visserligen bli lyckad, men det är inte någon säker placering alls.

2 kommentarer:

  1. Kan det inte vara så att vi i Sverige har ett såpas starkt konjunkturläge så att vi väljer bort HM för att vi har råd med något dyrare?. Att HM;s fall korrelerar med en stark högkonjunktur, när vi sedan får ett fallande konjunkturläge stiger HM aktien? Kan tycka mig se ett samband historiskt sett.

    SvaraRadera
  2. Förhoppningsvis ner till 150 kronor?

    SvaraRadera