fredag 21 april 2017

Catena Medias Q1


Att räkna på snabbt växande företag är förstås svårt men i Catenas fall förenklas det av att det föga förvånande finns en god korrelation mellan intäkterna och de tidigare kvartalens NDC (nya kunder som genererats till Catenas egna kunder). NDC-tillväxten är det utan konkurrens viktigaste mätetalet för Catena. Kostnaderna kommer förstås att variera av olika skäl kvartal för kvartal, men det är NDC som man tjänar sina pengar på!

Jag tänker inte gå igenom här vilka antaganden jag gjort för denna korrelation som förstås släpar i tiden pga att helt nya kunder inte är så lönsamma och många som är nya under innevarande kvartal har kommit in i senare delen av kvartalet och påverkar inte förrän kvartalet efter.

Första kvartalet 2017

Mitt resultat ger uppskattade intäkter på 14,7 miljoner euro för första kvartalet, vilket är 100 000 högre än t.ex. Swedbanks uppskattning i sin senaste analys. Räknar man att man håller 50 % rörelsemarginal, vilket ju är deras uttalade mål, och "net financials" från Swedbank då jag inte kan göra någon bättre uppskattning så landar jag på 6,59 MEUR före skatt. Jag räknar med 9 % skatt för att ta i lite i överkant för säkerhets skull och ett nettoresultat på bra precis sex miljoner euro.

Detta resultat skulle innebära en ökning med 67 % mot föregående år och detta är klart mer än vad marknaden idag räknar med som jag ser det.


Helåret 2017

Att förutsäga ett helt år är förstås ännu svårare men man får då också fördelen av att variationer mellan kvartalen slipas av till ett fint genomsnitt. Jag gör här antagandet att man kommer att i snitt växa antalet NDC med 20 % kvartal för kvartal. Detta är lägre än förra årets snitt på 29 % och känns inte utmanande med tanke på förra årets stora förvärv som först i år kommer att ge verklig effekt, vilket kompenserar väl för att man just nu pga listbytet tydligen måste hålla sig lugna med förvärv.

Detta innebär med min formel intäkter på 82 MEUR, 50 % RR ger då 41 M och samma antaganden som ovan ger ett nettopresultat på 34,2 miljoner euro. Detta innebär ett resultat per aktie på 0,66 euro, vilket är långt över Swedbanks 0,53. Detta ger ett PE för innevarande år (105(0,66*9,5)) på 16,7. 


Slutsatser

Det blir ju nästan aldrig som man tänkt sig men som jag ser det finns det även med all rimlig osäkerhetsmarginal en rejäl uppsida i Catena Media just nu. Marknaden räknar inte in att ens Swedbanks prognos, som implicerar PE på endast 20,9 för 2017) ska infalla och absolut inte ens i närheten av mina siffror. Även om tillväxten blir lägre än jag tror så finns det mycket att ta av. Till allt detta kommer ledningen uttalade ambition att fortsätta förvärven i oförminskad takt.

Jag tror aktien går över 150 inom några månader. Skulle utvecklingen fortsätta ett par år till, vilket inte alls känns osannolikt, så kommer den förstås att gå avsevärt högre.


onsdag 19 april 2017

Netflix 2017 och framåt


Netflix lämnade i måndags en rapport som de som förstår företaget tyckte om och tvärtom. Antalet nya abonnenter i "utlandet" ökade något mindre än analytikerna trodde men vinsten blev högre än någon trott i förväg. Orsaken är densamma till dessa båda datapunkter- kostnaderna sjönk sekventiellt av att man hade lägre produktionskostnader detta kvartal och färre nyheter betyder färre nya abonnenter. Nästa kvartal kommer det att bli tvärtom. 

Kvartalsrapporter är förstås överskattade och det intressanta är trenden. För Netflix är den precis den omvända mot H&M, dvs väldigt stark. 


Den som är intresserad av Netflix bör lyssna på deras filmade analytikerintervjuer som följer på varje kvartalsrapport. Den senaste visade med all tydlighet att de, rätt förvånande, inte känner någon oro för konkurrensen från Amazon, Google eller lokala nationella konkurrenter. Deras uppfattning är att marknaden är så enorm så samtliga aktörer har hittills bara doppat tårna i den globala streamingmarknaden. De jämför sig gärna med Google och Facebook och ser sin milstolpe nu i dagarna om 100 miljoner abonnenter som bara ett första steg mot Youtubes/Facebooks "billion plus" kunder. Det betyder inte att de inte inser skillnaden i att ta betalt för sin tjänst mot att erbjuda den "gratis" (dvs att kunden är produkten som säljs till annonsörerna), men menar att marknaden är väldigt mycket större än det totala antalet prenumeranter som Netflix och deras "TV-konkurrenter" har idag.

Netflix, liksom Amazon, är företag som missförstås av dem som tror att adresserbar marknad är begränsad till några västländer och att allting är ett nollsummespel. Netflix är uttalad motståndare till just denna tanke- många kunder har flera tjänster samtidigt och ju bättre streaming-TV (det är på just TV som dessa tjänster till allra största delen ses även idag) blir desto fler kommer att ansluta sig till den.

Netflix har, precis som Disney, ett fantastiskt schema av bekräftade produktioner detta år och detta kommer att dra in nya kunder världen över. Detta inte minst när de idag så tydligt satsar på lokala produktioner och dessa som en extra bonus av allt att döma blir populära även i andra länder och språkområden.

Om man ska summera så känner jag mig säker idag på att jag fortfarande kommer att äga Netflix om fem år.torsdag 13 april 2017

Vart är FING-aktien på väg?


Företaget Fingerprint Cards verkar av allt att döma tuffa på med fortsatt utveckling av sina produkter och framgångar, även om konkurrensen nu märks mycket tydligt och varningsflaggorna lyser illrött på sina håll (se tidigare inlägg). Den stora frågan för alla de som idag sitter med aktien eller överväger att köpa för första gången är förstås vart aktien kan tänkas gå härifrån. Jag gör som med H&M-aktien och spekulerar i tre olika scenarier:


It's a wonderful world

Fingerprint sålde mycket bra under sommaren och början av hösten 2016 men drabbades en bit in på hösten oväntat av en plötslig nedgång i kundernas beställningar. Ledningen gjorde sitt bästa för att kommunicera detta i takt med att det inträffade. Kunderna satt nu med stora lager sensorer och blev tvungna att först sälja av dessa innan man kunde återgå till normala beställningar.

Precis som VD meddelade i vinstvarningen i slutet av året och sedan återigen i början av februari trodde företaget att detta var en tillfällig svacka och dessvärre blev denna längre varför man blev tvungen att vinstvarna återigen i mitten av mars. Q1-rapporten blir svag med halverad vinst och omsättning men eftersom marknaden hade mycket låga förväntningar så straffas inte aktien.Under andra kvartalet börjar dock beställningarna återigen att öka då kunderna har betat av sina överlager och prispressen blir måttlig på de sensorer som säljs. Marginaltappet bromsas upp och brutto- resp. rörelsemarginalen ligger kvar runt 45 resp. 35 %. Intäktstappet landar på en måttlig nivå i andra kvartalet och VD andas optimism inför framtiden. Man meddelar att återköpen av egna aktier fortsätter.

Marknaden drar under senvåren och sommaren en lättnadens suck och aktien börjar återigen att stiga upp mot 50-60 kr, dock något bromsat av att alltfler vill hämta hem vinster och antalet aktieägare minskar.


Mellanmjölksscenario

Kritikerna får rätt i att företaget har varit för optimistiska i sina prognoser när först Q1 kommer in något sämre än de mycket lågt ställda förväntningarna och i takt med att ingenting tyder på någon snabb vändning faller aktien måttligt ned mot 30-strecket. I Q2-an framgår att intäktsfallet bromsar in men vinsten faller än mer och marginalmåtten rör sig snabbt mot 40 resp. 30 %. 

Aktien handlas om några månader mellan 25 och 30 kr med plötsliga utbrott åt båda hållen.


Mardrömsscenario ("Sekten får be Bråse om ursäkt-scenario") 

Intäktsfallet fortsätter i oförminskad takt och både Q1 och Q2-rapporten blir hemsk läsning för de luttrade aktieägarna. Marginalerna faller tvärt och marknaden drar slutsatsen att ledningen har fört dem bakom ljuset genom att inte vara öppna med vad som hänt. Kundernas försäljning tar inte fart och prispressen blir stor i takt med att Goodix och andra konkurrenter tar kinesiska kunder ifrån Fingerprint. Återköpen blir inte av.

Fingerprint får problem att nå de överenskomna volymer man satt med sina egna leverantörer och likviditet rinner snabbt ut företaget. Kassan blir den stora snackisen efter Q2-rapporten och marknaden börjar väga in risken för en nyemission. Vinsten störtdyker och det blir högst oklart om man ens kommer att gå med vinst 2017. Blankningarna ökar förstås snabbt.

Kursen halveras på nytt från dagens nivå runt 36 kronor. Skulle dock nyemissionen bli ett faktum kommer vi troligen att se ensiffriga nivåer för aktien.


Min uppfattning

Som alla vet har jag varit mycket kritisk till aktien samt ledningen under väldigt lång tid nu och som jag skrev i mitt förra inlägg finns det inte skäl att lita på ledningen längre. Konkurrenssituationen är allt svårare och det faktum att ledningen inte ens vill ge någon prognos för året betyder förstås att en sådan prognos, för att inte behöva revideras återigen, skulle behöva vara mycket låg. Att tro att det är köpläge för att aktien står i hälften av vad den stod i vintras är väldigt optimistiskt.

Samtidigt får man också väga in att FING inte är som andra aktier. Det verkar inte finnas någon ände på hur mycket stryk många ägare är villiga att ta och det blir bara fler som knackar på porten ju lägre aktien går. Det finns en möjlighet att aktien kommer att repa sig "permanent" genom att försäljningen ökar och detta lockar in nytt kapital påhejat av positiva analyser. Jag tror dock inte att sannolikheten är högre än 10 % för en permanent återhämtning ens i närheten av vad många uppenbarligen hoppas (ivf över 60 kr). Detta skulle dock ge en nästan fördubblad kurs mot idag.Jag tror dock att vi hamnar sämre än mitt mellanmjölksscenario och det är egentligen bara frågan om hur illa det blir. Dagens kurs motiverar en tydligt förbättrad Q2-rapport än den mycket svaga Q1:a som jag tror på. De som tror att FING är billig idag har fel då vinstfallet betyder att PE 2017 i själva verket troligen är mycket högt. Ingen vet hur högt förstås.

Det känns inte alls sannolikt att man kommer i närheten av förra årets försäljning och konkurrensen kommer att äta upp marginalen som ett Oreokex. Även om vi alla är vuxna människor tycker jag synd om dem som lurats in av ledningens prognoser och skönmålning. Fingerprint är inget dåligt företag alls men aktien är väldigt farlig även på dessa nivåer.

torsdag 6 april 2017

Vart är H&M:s aktiekurs på väg?


De flesta verkar av statistiken att döma vara H&M-ägare idag och jag som efter ung. fem år  lämnade aktien för ett år sedan känner mig ofta som den lilla minoriteten när jag kritiserar företaget eller snarare värderingen. 

Jag är dock inte på något sätt av uppfattningen att företaget kommer att rasa helt, utan jag vänder mig enbart mot att så många verkar tro att H&M, och för den delen Ericsson, Volvo, AstraZ och ett par till, är på något sätt trygga placeringar. Detta är en psykologisk fälla som är lätt att hamna i där det gamla, bekanta osv alltid känns tryggare än t.ex. ett litet företag med god tillväxt och uppenbart populära varor/tjänster. H&M är idag värderat PE-mässigt klart högre än andra bolag med liknande historik i närtid.Sen kan man förstås ha utmärkta argument för att H&M bara är i en (uppenbarligen inte längre så tillfällig) svacka och snart kommer att komma igen. Allt ägande av aktien är förstås inte av gammal vana och missriktad riskaversion, men det mesta av privatpersoners ägande idag tror jag idag är just det.

Efter Q1-rapporten och marknadens förståeliga besvikelse kan det vara intressant att fundera vart H&M-aktien, stockholmsbörsens ankare, är på väg. Jag härmar Börsplus och ställer upp tre möjliga scenarier:


Positivt scenario

H&M:s stora satsningar, ung. 10 % av butikerna idag, på andra koncept som C.O.S., Other Stories och liknande har behövt en längre startsträcka än marknaden trodde och snart kommer man att kunna skörda frukterna i form av ökad försäljning och förbättrad marginal. De stora investeringarna i IT-system knutna till onlineförsäljning har varit en press på lönsamheten länge men detta och den förbättrade onlineupplevelsen kommer snart även den att leda till ökad försäljning utan större marginalpress. 

Vi kan i detta scenario räkna med en återgång till försäljningen per kvm och den marginal man hade för ett par år sedan men med en större geografisk utbredning. Detta borde innebära en uppgång i närtid till 2015 års VPA och en återgång till PE 24-25 (historiska snittet). Utdelningen är inte bara säker utan kommer inom något år att kunna börja höjas igen, om än måttligt, år för år.

En ungefärlig uppskattning ligger då på en kurs inom ett år på (24,5*12,6) 310 dvs en uppgång från dagens kurs på 219 på enorma 41 %.


Mellanmjölksscenario

H&M lyckas stoppa kundflykten med ovanstående satsningar men omsättningen växer låga ensiffrigt, dvs lägre än ökningen i butiker men ändå tillräckligt för att inte förlora mer i VPA och utdelningen är säkrad men kan inte höjas mer än ytterst begränsat i närtid. Vinsten stannar på runt 11 kr och PE 20 är det nya normalläget. Aktien handlas då ungefär som idag mellan 200 och 240.Negativt scenario

De nya satsningarna ger inte förbättrad marginal då deras omsättning fortsätter att släpa. Den kundflykt vi har sett var bara början och omsättningen tvärstannar vilket för att vinsten fortsätter att falla med tio procent per år när marginalen pressas vidare av att man inte längre kan köpa sig omsättning med nya butiker. VPA 2017 landar bara en bit över 10 kr. Marknaden blir alltmer skeptisk och PE faller från 20 idag till 15-16. Man tvingas trots att man tagit extern finansiering att sänka utdelningen successivt.

En ungefärlig uppskattning ger då en kurs runt (15,5*10,25) 160 kr inom något år. Marknaden kan förstås som hittills vara seg att tappa tron på H&M och hålla kvar PE långt högre än andra företag skulle belönas med, men en kurs under 200, troligen en bra bit under är ändå troligen oundviklig om vinstfallet fortsätter.


Min uppfattning

Jag tror det positiva scenariot inte är omöjligt men skulle inte ge det mer än kanske 10-15 % chans om ingenting avgörande händer, t.ex. ett uppköp av en konkurrent till mycket bra pris eller liknande. Jag ser ingenting idag som stöder att ett bolag vars affärsidé och styrka är att ha ett stort butiksnät med allt starkare onlinekonkurrens liksom konkurrens från kedjor med lägre priser för motsvarande kläder skulle kunna återta sina gamla marginaler. Deras nya finansiering visar förstås att de inte längre kan finansiera sig själva och därmed är utdelningen i fara.

Till allt detta kommer företagets enorma kapitalbindning i lager. Denna ökade med 30 % från året innan (ökningen var 28 % i Q4) och det börjar kännas som en tickande bomb och ytterligare ett hot mot utdelningen.

Jag tror istället att risken är i alla fall 50 % att det negativa scenariot blir verklighet, troligen större. Viktigast är dock att inse att även om H&M är ett fint företag med flera kvalitéer i behåll så håller de på att förlora sin komparativa fördel mycket snabbt idag och en investering på 220 kr kan visserligen bli lyckad, men det är inte någon säker placering alls.

onsdag 5 april 2017

Portföljvikter och kommentarer till innehaven


Jag skrev nyligen om min nya portföljstrategi där jag delar upp mina olika innehav i basinnehav och tillväxtcase. Jag har idag fler innehav och man kan undra hur detta rimmar med en fokuserad värdeinvestering. Svaret är att jag som tidigare har olika vikt i portföljen men att skillnaden mellan innehaven nu är klart större.

Detta är en genomgripande förändring. Som exempel kan nämnas att jag för något år sedan hade mer än 40 % av portföljen sammanlagt i SHB och Swedbank, ofta klart mer än så. Detta var då min stabila bas som skulle ge utdelning och det blev några episka utdelningsveckor i april varje år från storbankerna. Nu har jag som sagt fått mycket mer tid till analys och dessutom har bankerna värderats upp rejält varför dessa, liksom Starbucks och Disney som känns rätt rimligt värderade idag, har minskats till fördel för företag jag har större förväntningar på.

Dessutom har jag två nya innehav, LeoVegas som är ganska stort och Storytel som ännu är ett litet innehav.


Innehav med mellan ung. 10 och 20 % av portföljen 

Catena Media
Apple
Kopparbergs
LeoVegas
LVMH

Dessa kan alltså vara allt från halva till nästan hela portföljen. Idag utgör de 65 %. Dessa innehav tar 90 % av min uppmärksamhet idag.


Mindre innehav (typ i storleksordning):

Netflix
Disney
Starbucks
Storytel
SHB
Swedbank
Kommentarer till innehaven idag (länkar till tidigare inlägg):

Catena Media: Största innehavet vars vikt dock sjunkit pga att andra innehav gått starkt samt att jag ökat från kassan i andra.

Apple: Ett basinnehav som jag tidigare minskat lite men idag inte har några som helst planer på att minska mer.

Kopparbergs: Stabilt tillväxtcase som jag har stora förhoppningar för. Jag har dock minskat ned det sedan i höstas.

LeoVegas: Nyaste innehavet som jag tycker lovar gott för framtiden

LVMH: Juvelen i portföljen som jag tror jag kommer att fortfarande äga om 10 år. Eller varför inte 20? Ökade igår innehavet med 1/3 och minskade SHB motsvarande.

Netflix: Stabilt tillväxtcase som jag inte kan låta bli att äga.

Disney: Kvalitet rakt igenom, men knappast någon större tillväxt i närtid.

Starbucks: Som Disney.

Storytel: Ett fantastiskt svenskt företag som jag kommer att få anledning att återkomma till.

Bankerna: Idag små innehav som ger utdelning och som mycket sannolikt kommer att överträffa index.

Jag har inte börjat tro att diversifiering är grejen, och har egentligen bara fem innehav som spelar någon större roll. Jag dock kanske lite för många idéer just nu och jag får se hur dessa innehav går, inte minst de mindre. 

Jag är samtidigt plågsamt medveten om att hade jag de senaste åren sålt allt utom det innehav jag trott mest på SAMT vågat äga som enda innehav (hade uteslutit Kopparbergs), senaste året var det utan tvekan Apple, så hade jag haft bättre utveckling.  

måndag 3 april 2017

Grym ägarbild i Catena Media


Ägarbilden i ett företag tycker jag är en av få helt externa faktorer man verkligen bör titta på. Historiken visar att insiderköp generellt är "bullish" och tvärtom. Trovärdiga storägare har ett värde, fråga bara bankerna, och om dessa, med sin tunga exponering och troligen mycket goda insyn i företaget sitter still i båten eller rent av ökar så är det i min erfarenhet ett mycket gott tecken. 

För 45 dagar sedan släppte inlåsningen för storägarna Optimizer Invest, Aveny och Pixel samt för styrelse och ledningen som överenskoms inför IPO:n i början av 2016. Trots att de nu är fria att sälja och aktien har gått som en raket sedan börsintroduktionen så har ingen sålt en enda aktie. 

Istället har ledningen tecknat bonusprogram och köpt ytterligare aktier, listan blir lång för ett år, men så här ser de senaste månadernas transaktioner ut:En ytterligare relaterad nyhet släpptes i fredags att den tidigare uppgörelsen med uppköpta SBAT:s grundare Gary Gillis ska köpa in sig över börsen för två miljoner euro i CTM-aktier. Förutom den, allt annat lika, skjuts man kan misstänka att ett så stort köp, även om det sprids över tiden, kan ge en tunt handlad aktie så känns det väldigt positivt att han vill bli delägare på den nivån i företaget istället för att bara sitta och vänta på en bonus enbart baserad på SBAT:s del. 

Så här ser ägarbilden totalt ut, stor koncentration som synes:Ägarbilden och insiderköpen är naturligtvis ingenting som i sig ger total trygghet i en investering i så fall vore det mycket enkelt att bli rik, men det är en mycket god indikation av hur de med betydligt mer insyn än vi andra tror det kommer att gå. Det är svårt att hitta någonting man inte tycker om i Catenas ägarbild, snarare är det bland det absolut bästa jag har sett. 


fredag 31 mars 2017

Leo Vegas låga värdering


Även om jag inte är ny som investerare i spelbranschen så känner man sig rätt ny idag när jag återkommer till en väldigt annorlunda verksamhet än den som jag investerade lite i runt 2005. Online är (surprise!) grunden för allt idag och produkten är annorlunda. Det finns mycket mer livespel, dels liveodds på matcher, vilket var mycket mindre på den tiden, dels livecasinon som inte alls fanns tidigare. Många casinospel påminner om enkla datorspel, vilket var en nyhet för mig.

När jag på nytt började intressera mig för branschen för ungefär tre månader sedan så fick jag genast intrycket att tillväxt inte alls premierades lika mycket som i andra, mer mogna och "fina" branscher. Som jag skrev i "Catena Medias låga värdering" är det lite svårt att förstå vad som gör att vissa företag med strålande omsättnings- och vinsttillväxt värderas så blygsamt.

Jag började titta lite närmare på Leo Vegas för ett tag sedan. Detta inlägg är bara en första titt från min sida nu när spelutredningen har släppts och ett tips om vad jag bedömer vara en alltför lågt värderad aktie idag.

 Företaget som börsintroducerades för ett år sedan har inte haft någon avkastning för ägarna att tala om trots att det under detta år har vuxit oerhört starkt och på alla sätt är ett större och starkare företag idag än vid introduktionen. Detta trots att situationen kvartal för kvartal (med undantag för EBIT-resultatet som påverkas starkt av kvartalets marknadsföringskostnader) typiskt har sett ut såhär:
Därtill har man föga förvånande en stor och växande kassa. Någonting stämmer alltså inte. Jag tror att detta beror på en rad "mjuka" faktorer och efter att ha gått igenom alla rapporter och presentationer tror jag att följande faktorer har betydelse:


  • Osäkerheten pga spelutredningen vad gäller skattesats och, framförallt viktigt för LEO, hur man skulle se på onlinecasino som Svenska Spel inte har haft tillstånd att bedriva.
  • Kort historik med lite svajigt resultat kvartal för kvartal beroende av de varierande kostnaderna för marknadsföring.
  • Företaget styrs av de två förhållandevis unga grundarna och dessa är inte vana vid investerarkontakter, vilket blir ibland nästan plågsamt tydligt vid analytikerkonferenserna.
  • Stor tyngd på sin specialité- onlinespel med casinotema och därmed dålig bredd och diversifiering. 
  • Sänkt rek nyligen från köp till behåll från Carnegie.

Jag kanske missar något, men dessa känns som de mest påfallande för mig.

Flera av dessa orosmoln kan dock avfärdas ganska bestämt tycker jag. Spelutredningen presenterades för en liten stund sedan och dess innehåll, som att döma av att S och M är helt ense kommer att bli lag, är extremt nettopositivt för LeoVegas. Onlinecasinospel omfattas av regleringen precis som andra spel, bonusar och reklam kommer att tillåtas samt hela utredningen andas sunda regler som ska stävja missbruk och kriminalitet men låta vuxna människor göra vad de vill med sina pengar så länge ingen lurar dem.

Den korta historiken kommer av naturliga skäl att minska i betydelse med tiden om företaget fortsätter att leverera. Grundarna kommer förstås att bli mer vana vid att vara ett noterat företag och vad detta innebär. Man har under 2016 breddat sig mot sportspel och breddar också sin verksamhet i andra europeiska länder vilket måste ses som klart positivt allt annat lika.

Marknadsföringskostnaderna varierar som sagt mycket beroende på ledningens strategi som uppenbart bygger på att ibland genomföra mycket stora kompanier. Det viktiga är dock att deras reklamkostnader skapar större intäkter. Detta är att döma av vad vi fått veta hittills fallet och förhållandet har även förbättrats över tid, vilken syns i denna presentation: Rekommendationer från analytiker kommer och går och om aktien börjar stiga så kommer med säkerhet analytikerna att bli mer positiva. Till detta kommer förstås också Spelutredningen som lär höja humöret hos både marknad och analytiker.

Jag kommer att följa upp LeoVegas, som med dagens köp är mer än 12 % av portföljen, mycket mer framöver. Jag ville med detta inlägg mest tipsa om detta som jag tror mycket lovande företag och aktie.onsdag 29 mars 2017

Klädbranschen


Om vikten att ha koll inte bara på företag utan även de branscher som de är verksamma i påminns vi regelbundet. Väljer man rätt bolag i rätt bransch så blir man rik men väljer man rätt bolag men i fel bransch är det som att utkämpa en fördröjningsstrid. Man drar bara ut på eländet. 

I morgon rapporterar H&M sitt första kvartal och jag vet förstås inte hur det kommer att gå, blir marginalen lite bättre än marknaden trott eller försäljningen i mars så kommer det att bli lättnadsrally och blir det riktigt bra så kommer vi att få se rubriker som talar om att vändningen är här. Går det åt andra hållet, som när man nyligen rapporterade februariförsäljningen så kan vi få se -5 % igen.På sikt är jag som bekant pessimistisk till H&M som investering men egentligen gäller vissa delar av den pessimismen klädbranschen som helhet. Den är idag utsatt för helvetisk inre konkurrens och som i alla sådana branscher är det egentligen bara ett "race to the bottom". Kläder är billiga att producera och försäljningen sker på en mycket effektiv marknad.

Liknande marknader finns överallt. Se bara på androidmobilerna, Win-PC eller bilbranschen. Det är bara de som har ett mycket eftertraktat märke som Apple eller Mercedes som verkligen kan tjäna pengar. De andra får se sina marginaler krympa ihop hela tiden, söka skalfördelar eller kapa i kostnaderna för att ändå inte vinna mer än tillfällig framgång.

Det finns absolut pengar att hämta i klädbranschen och jag kanske missar någon vertikal men det gäller nog nästan uteslutande om man har starka varumärken som står pall över tiden. Se bara på fantastiska LVMH, men har man inte det så kan jag inte se någon möjlighet att komma tillbaka till hög lönsamhet för H&M, Sears, GAP eller de andra som inte har några starka märken. Detta betyder INTE att de är på väg i konkurs idag, det betyder bara att det förmodligen inte är där man hittar morgondagens vinnare.

H&M är känt för egentligen bara en sak- billiga kläder som är helt OK. Det är ingen som handlar där för varumärkets skull och man sätter heller inte ut det på kläderna som GAP gjort. Man går dit för att man vet att priset är lågt, ungefär som IKEA. Man har heller inte lyckats med online vilket man förstås förlorat omsättning på men även om man blir bättre på detta en dag så finns det ju inga marginaler att tala om online eftersom kunderna ställer allt högre krav på service och snabbhet, vilket talar för att det är fortsatt högmarginalprodukter som är de bästa att sälja online (efter digitala produkter förstås).

Jag skulle inte köpa klädbolag förutom LVMH (som ju dessutom bara är klädmode till en begränsad del). Visst kan kanske Inditex som stjärnan i branschen skina länge till tack vare sin storlek, effektivitet och sin jämfört med övriga lågpriskedjor starka lyster, vem vet, men jag tror inte att H&M har tiden med sig även om vissa kvartal och månadsrapporter kommer att bli bra förstås.
Från våren 2000, online är inte del av kärnverksamhetentisdag 28 mars 2017

Welcome to the jungle, we got funny games...


Mittemot mig sitter Andrew och småpratar och skämtar vant med besökarna vid blackjackbordet. Fast han säger själv att han egentligen inte heter Andrew men vi kan kalla honom för det. Fast det är väl inte så att vi kan kalla honom någonting eftersom det är bara han som kan prata med oss. Det är sen lördagseftermiddag och jag spelar blackjack med "Andrew" som är anställd av Evolution Gaming för att leverera live casino till Leo Vegas kunder. 

Hela upplevelsen är väldigt välgjord och känns precis som på ett riktigt casino. Spelare kommer och går, Andrew delar ut och pladdrar på och jag rycks med i takt med att jag ibland vinner, både hos honom och hos tjejen som står vid roluettbordet i ett annat livespel. Det enda som saknas är väl Guns n' Roses i bakgrunden. De flesta live-spelen är f.ö. från Evolution vilket väl visar deras övertag mot NetEnt inom live-segmentet. Av "slottarna" och de andra småspelen är NetEnts dominans total hos LeoVegas.

Live Casino är en av LeoVegas nyheter under förra året tillsammans med Live Sports. Dagen innan har jag skaffat konto och laddat in 500 kr till LeoVegas och 250 kr hos MrGreen. Som tack för detta och för att visa att jag är en uppskattad, om än väldigt ny, kund har LEO givit mig 1000 kr i bonus. Jag bryr mig inte om att kolla upp villkoren för bonusen för jag är helt säker på dels att de är omständliga och dels att jag inte kommer att uppfylla dem. Jag ska som jag twittrade om i fredags inte vara kund hos dessa bolag, utan vill klämma och känna på produkten.
Mest intresserad är jag av utbudet av spel, inte minst hos LeoVegas vars nisch på marknaden är "roliga mobilspel", något som inte alls fanns när jag spelade sportspel för många år sedan. Då kom visserligen onlinecasinot, men det var väldigt basalt och kändes mest som att man blev lurad av med sina pengar. 

Minst lika viktigt känns dock företagens förmåga att behålla kunder. Nya kunder kostar som bekant pengar i form av bonusar, marknadsföring och betalningar till affiliatesbolag som Catena Media. Sedan jag gick med har jag varannan dag fått ett sms och varannan ett mejl från LEO som utan tvekan är det mest aggressiva bolaget av de två. MrGreen har endast skickat ett mejl hittills.Mest påfluget, men säkert också det mest effektiva är nog personlig kontakt och igår eftermiddag ringde en glad tjej och undrade om jag var nöjd som kund och om jag kände till att jag nu varje dag hade ett antal nya frispins att använda. Som man gick igenom i plågsam detalj i den utmärkta dokumentären "Casinomiljarderna" (lyssna på den!) ringer bolagen upp sina trogna kunder regelbundet och försöker hålla kvar dem med nya bonusar och t.o.m. kontantinsättningar utan krav på omsättande av pengarna. Här finns förstås ett etiskt dilemma som jag inte tänker diskutera utan är man investerare i denna bransch så finns helt enkelt denna baksida.
Jag testar förstås de olika speltyperna och framförallt LeoVegas spel är väldigt imponerande och, vilket LEO skrutit om i sina kvartalspresentationer, man spelar numera casino i liggande orientering samt man kan fylla på sitt konto medan man är inne i ett spel utan att gå ur. 

Utbudet av spel är gigantiskt och man anar olika trender. Djungelspel är uppenbarligen en. Massor är enarmade banditer-baserade men andra lånar teman från vanliga mobilspel. Det går blixtsnabbt att logga in genom touchID hos båda företagen och naturligtvis är allting optimerat även för ipad med undantag för några spel som tappar i skärpa på min 13 tum stora ipad. Allting andas annars yppersta kvalitet. Det ska gå snabbt att ta upp mobilen och spela och det gör det. Man är igång på några sekunder. Som default är ljudet avstängt...
Jag är inte alls intresserad av spel som jag inte har en edge i och det är förstås en nackdel när man ska kolla upp gamblingföretag, men jag har ett gediget förflutet i sportspel från perioden 2001-07 även om jag snabbt rörde mig mot Betfair där jag hade en edge ibland, i alla fall inom livesport. Vad jag kan konstatera är att spelen som sagt är välgjorda och det är omöjligt att inte ryckas med i dem, inte minst om man höjer insatserna lite. Pirrandet finns förstås där när man ser den jättelika jackpotten i en del av spelen som bara växer och växer. Allt andas casino, dvs stanna kvar, du har kul här, här finns vinsterna.För att sammanfatta så är båda företagens erbjudande väldigt välgjort och man förstår att här finns massor av pengar att hämta för den som vet hur man gör. Det har hänt otroligt mycket i branschen de senaste åren och jag får alltmer känslan att även om onlinespel inte är någonting nytt så är det nu på väg att bli en riktigt stor bransch. Det känns mer sannolikt än osannolikt att vi om ett antal år kommer att tala om onlinespelsbranschen som vi idag talar om vilken annan stor bransch som helst. Det är de som i tid hittar dessa trender och företag som är de som tjänar de stora pengarna. 

Jag kommer att återkomma med mer om spel, och inte bara om Catena Media, mitt idag största innehav. Just nu sitter jag och funderar på hur jag ska komma ur de här två bolagens våld när jag ledsnat på deras uppmärksamhet...