tisdag 19 februari 2019

Evolution Gaming dundrar på


I torsdags morse var det dags igen för Evolution Gaming att visa korten och de var en vacker syn även denna gång. Hur man än vänder och vrider på siffrorna och utsikterna som presenterades är det svårt att hitta några tecken på svaghet. Intäkterna upp 38 %, EBITDA +40 % och rörelseresultatet +42 %. EBITDA-marginalen var 45 % och EBIT 38,1 %. Resultatet är nästan absurt starkt för ett så stort bolag och borde visa marknaden att man inte tappar vare sig takt eller lönsamhet.Därtill höjer man utdelningen med 33 % till 1,20 euro och ska starta ett återköpsprogram om 10 % av de utestående aktierna.

Vinsten steg med 42 % till 0,71 euro och det operationella kassaflödet var 0,74 vilket visar på kvaliteten i den rapporterade vinsten.

Viktigast är dock att EVO fortsatt dominerar live casinomarknaden och de drar dessutom ifrån sina konkurrenter, inte minst i utveckling av nya spel. Man presenterade häromveckan tio nyheter på den stora ICE-mässan i London. Talande är att på ICE 2017 presenterade man två nyheter och 2018 var det fyra.


Fokus var i år väldigt tydligt på underhållning- det ska vara kul att bara titta på spelen, även om man inte spelar. På ett litet högre plan visar denna utveckling och inte minst de imponerande spelen att det är Evolution som pekar ut framtiden för live casino.EVO:s ledning är försiktiga generaler och ägnar sig inte precis åt överord eller skryt men det märktes under rapportpresentationen att de var både nöjda och hyste tillförsikt inför det kommande kvartalet och året. Man guidade 44-46 % EBITDA-marginal och det finns flera skäl att tro att detta kommer att slås tror jag.

Dels kommer vissa kostnader att flyttas ned till avskrivningarna i linje med nya regler men framförallt nämnde man flera gånger att man ju kommer att kunna expandera i befintliga studior, framförallt den ännu ganska nya jättestudion i Tiblisi. Ett resultat av ledningens försiktighet har uppenbarligen varit att man har byggt nytt och satt upp nya bord snarare än att avvakta varför marginalen har dämpats av kostnader för personal och allting relaterat till nybyggnationerna. Man hade säkert kunnat driva verksamheten längre i de befintliga studiorna och avvaktat med nya bord och låtit de befintliga ta mer trafik men förmodligen mycket klokt har man tagit kostnaderna i tid och därmed undvikit de risker som är förknippade med att driva verksamhet på marginalen.

Det är sånt här jag vill se i bolag. Man ska inte försöka maximera vinsten idag om det är bättre att ta investeringar och tynga resultatet med avskrivningar innan man tvingas att göra det. Marknaden har dock i regel bedömt bolaget som om man hade maxat vinsten redan idag och haft väldigt svårt att inse att massiva investeringar idag för en skalbar verksamhet när man väl har studiorna klara kommer att leda till höjda marginaler på sikt. Det är enkel matematik. Fördelen är dock att marknaden idag inte har någon överdriven förväntan vilket var fallet när marginalen (se ovan) toppade Q3 2017 innan man satte igång byggandet av jätteanläggningen i Tiblisi.

Ledningen är kanske lite väl ödmjuk när de får frågan om utsikterna i USA när de enbart påpekar att det kommer att ta tid men bli en väldigt stor marknad med tiden. Det är alltid bättre med försiktighet i guidning men EVO har ju hittills haft relativt stora framgångar när man tecknat hela marknaden hittills i New Jersey och av allt att döma är på väg att göra samma sak när Pennsylvania i vår öppnar för onlinecasinospel. Marknaden har idag inte på något vis räknat in framtiden i USA för Evolution gamling. Även om det kommer att ta tid och sportspel kommer att legaliseras före casino i de stater som står på tur så kommer man helt säkert att tjäna massor på denna marknad de närmaste åren. Det är bara att titta på utvecklingen i New Jersey som är föregångaren bland staterna att leglaisera casinospel online för att ana ett och annat...Då aktien har rört sig inom spannet 500-700 under en lång tid samtidigt som vinsterna ökat med 40 % per år så känns det nu väldigt sannolikt att kursen kommer att dra iväg på det sätt som vi såg 2017.
torsdag 7 februari 2019

Catena Medias Q4:a


Catena Media är ett bolag vars verksamhet fortfarande på många sätt är under uppbyggnad. Mest av allt stämmer detta förstås på den amerikanska verksamheten som det senaste halvåret har fått en helt annan skala och på många sätt är företagets stora framtidslöfte. Det stämmer dock även på verksamheten i övrigt då många bolag, t.ex. den amerikanska verksamheten, har köpts in och dessa behöver integreras under en lägre tid och vars medföljande anställda i förekommande fall bidrar till att öka på personalkostnaderna på ett mindre trevlig sätt.Resultatet kvartal för kvartal varierar av dessa och andra skäl kraftigt av olika skäl, både omsättning och vinst. Kanske mest extremt för sista raden är den stora effekt som värderingen av bolagets utestående obligation som kan höja och sänka vinsten rejält. 

Dagens rapport var som väntat svagare än höstens, vilken i sin tur var starkare än sommarens osv. Reaktionerna blir varje gång de väntade. CTM är av någon obegriplig anledning kontroversiellt i många förståsigpåares ögon varför dessa gärna ser sig som berättigade i sin kritik mot Catena varje gång man släpper en svag rapport och vi som tror på företaget känner oss stärkta av de fina rapporterna.Omsättningen var alltså av olika skäl lägre än vanligt och dessvärre lägre än under Q3, vilket förstås drog ned marginalerna. Vinsten var dock rekordhög med 0,21 euro per aktie men detta berodde på omvärderingen. Detta är knappast något att oroa sig för utan ledningen förklarade vid presentationen ganska tydligt orsakerna. Likaså ska man inte fästa sig alltför mycket vid att NDC faller då man sedan ett par kvartal har lagt om strategin tydligt mot värde per kund (se nedan) snarare än antalet kunder man skickar vidare.


Jag tror att detta var ett av bolagets vanliga mellankvartal och vi får se om några månader hur man lyckas att åter växa. Ledningen upprepade sina 2020-mål men det är uppenbart att marknaden inte tror på dessa idag.

Mycket att bevisa för Catena med andra. ord. Inget ovanligt dock och med tanke på att man har en stor närvaro på flera marknader samt att man har en helt dominerande ställning på den nya amerikanska marknaden finns det goda skäl att tro att de kommer att lyckas, även om det kräver förvärv liksom att minst en ny stat i USA öppnar för onlinespel. Detta sätter dock även fingret på en svag punkt- beroendet av att USA öppnas ung. enligt de förhoppningar som finns. Jag följer denna utveckling mycket noga och mitt intryck är fortfarande att USA-marknaden kommer att bli väldigt stor på ett par års sikt. Inte minst väldigt mycket större än idag när ännu bara 3 % av landet (befolkningsmässigt) har reglerats. Nackdelen är förstås att mycket beror på amerikanska politiker långt bortom Catenas möjligheter att påverka. 

Jag rekommenderar alla som är intresserade att se presentationen som besvarade väldigt många frågor.onsdag 30 januari 2019

LVMH lyckas som ingen annan


LVMH rapporterade igår och siffrorna var i vanlig ordning väldigt fina. Oron för Kina möttes med tydliga besked om att man säljer mer än någonsin på den kinesiska marknaden och VD/huvudägren Bernard Arnault förklarade detta med att den kinesiska kundkretsen nu nått en sådan sofistikering att det finns en mycket stor efterfrågan på framförallt Louis Vuittons produkter att man klarar nedgångar i den allmän konjunkturen i landet.

Även guidningen för det kommande kvartalet var hyfsat optimistisk från en man som alltid är väldigt försiktig i sina kommentarer om utsikterna. Egentligen var allt utom dryckessegmentet väldigt bra om man ökade vinsten dubbelt så snabbt som omsättningen med runt 20 %.Värderingen har som bekant fallit de senaste månaderna och PE ligger nu när vi vet 2018-resultatet på 12,64 euro/aktie på förhållandevis blygsamma 22 efter dagens fina uppgång i aktien på just nu över 7 %.

PE 22 är förstås väldigt lågt inte bara historiskt utan överhuvudtaget för en så stabil verksamhet som ökar vinsten med runt 20 % per år. Jag tror att aktien kommer att få mycket bra när den allmänna oron över handelskrig och annat tok lägger sig.

Apple balanseras


Apples rapport igår gav oss ett i alla fall ett tydligt besked. Appels tappade omsättning mot förra året beror på iphoneförsäljningen i Kina. Punkt. Tappet är tydligt och uppenbart och kommer att spilla över i marskvartalet.

Övriga segment gick däremot som tåget- Services ökade med 19 %, Mac med 9 %, Wearables med 33 % och iPad vände trenden rejält med en ökning på 17 % av omsättningen. Höjda priser och stark efterfrågan trots nedgången i Kina för allt utom iPhone med andra ord.

Detta innebär att Apples omsättning balanseras bättre än tidigare även om iPhone förstås är fortsatt väldigt dominant. Att Wearables (AirPods och Watch) rusar verkligen och är redan ikapp Mac trots att man sålde fler datorer än någonsin i kvartalet. Diagrammet visar tydligt hur iPhones dominans avtar med tiden.En sista viktig punk är att man nu började redovisa bruttomarginalen för hårdvara respektive tjänster. Services-segmentet har en marginal på fina 63 % och hårdvaran på 34 %. Med Services som växer med 20-25 % per år är det inte någon katastrof precis om iPhoneförsäljningen dalar något.

Det varligaste klagomålet på Apple och den största orsaken till bolagets låga värdering är att iPhone har varit så dominant, som synes nedan minskar detta stadigt. Om Services fortsätter som nu och Wearables m.fl. produkter fortsätter att öka fint samt att Apples löften om nya produkter detta år tas emot väl så kommer bolaget helt klart att vara betydligt bättre balanserat mellan segmenten och sannolikt värders betydligt högre med tiden i förhållande till vinsten.

tisdag 15 januari 2019

Fultolkning av en amerikansk bettingnyhet


I morse meddelades att det amerikanska justitiedepartementet hade släppt en "opinion" angående hur en gammal lag "The Wire Act" skulle tolkas av den federala staten. I korthet skulle man likställa casinospel och liknande med sportspel som otillåtna att utföra över delstatsgränser. Marknaden fultolkade detta att ungefär innebära att man nu återigen skulle stoppa onlinecasino- och -sportspel på federal nivå och Evolution Gaming, Catena Media och Kambi handlades ned med 6-7 % för säkerhets skull. Verkligheten är ljusår från denna läsning av meddelandet.

Det amerikanska juridiska systemet är väldigt annorlunda mot det svenska. Justitiedepartementet har ansvar för det federala åklagarväsendet och styr prioriteringar om vad som federala åklagare ska koncentrera sig på, vilka straff de ska försöka få domstolar att döma för olika brott osv. Till stöd för detta utfärdar dess ledning olika "opinios" om hur federala lagar skall tolkas och detta ligger sedan till grund för de beslut som tas ang. åtal och rättsprocesser mot t.ex. delstater som man inte tycker stiftar egna lagar som strider mot federala lagar.

Detta är alltså bara en åsikt från deras sida och ingen lag. En rimlig tolkning är att samarbeten mellan delstater som gör det möjligt att t.ex. spela poker i någon annan delstat än ens egen kan stoppas. Delstaterna kan i övrigt fortsätta att själva reglera sportspel och casino. Det är en fingervisning om hur den nuvarande ledningen ser på federal lag. Vill DOJ sedan driva denna fråga får de göra det i domstolar och de kommer att möta massivt motstånd från delstaterna.

Den svenska marknadens panikartade agerande på denna nyhet är typisk. Trots att vi idag troligen är den största marknaden för bettingrelaterade aktier i EU så tolkas framförallt utländska nyheter väldigt märkligt och okunnigt. Mest larvigt är att Kambi handlades ned när de enbart sysslar med sportsbettingrelaterade tjänster- något som tidigare tolkning av lagen alltså redan hade räknat in. De har ju ingenting med casino att göra.

Alla mer namnkunniga bedömare jag har läst idag säger att med tanke på hur snabbt onlinesportspel och -casino idag sprider sig och hur mycket skatteintäkter som står på spel för delstatsregeringarna så är det väldigt osannolikt att någon effekt alls kommer att komma av dagens besked. De kan helt enkelt dra tillbaka det, ändra det igen eller, som fallet varit med federala marijuanalagarna sedan legaliseringsvågen hade kommit igång på allvar, man kan helt enkelt låta bli att driva frågan.

Även "poker pools" mellan delstater anses vara säkra då det är många delstater som redan tillåter detta när pokerspelandet är mycket litet idag och det behövs för att få det att fungera.

Verkligheten har kommit ikapp den amerikanska gamblingmarknaden. Det går inte att stoppa spelandet när det väl kommit igång och man kan inte idag, 2019, stoppa utvecklingen mot onlinespel. 

Det är som Jan Stenbeck konstaterade på sin tid- lagstiftningen kan inte ställa sig i vägen för den tekniska utvecklingen.

tisdag 1 januari 2019

Lärdomar från 2018


The market can stay irrational longer than you can stay solvent. 
(Buffett)

Mina lärdomar från 2018 skiljer sig egentligen inte från tidigare år men i vissa fall blev de mer uppenbara. På detta sätt kändes 2018 lite extremt. Det som alltid gällt märktes bara tydligare.

Belåning är en härlig sak när marknaden går upp men 2018 blev en nyttig lärdom om vad som händer när den går emot en. Att LeoVegas skulle falla så brant under senare delen av våren och resten av året var till viss del den vanliga överreaktionen men till stor del förstås en korrekt reaktion på de problem bolaget fått på sin prioriterade brittiska marknad. 

Det jag dock fick inpräntat ännu en gång är att jag ofta är sen att sälja. Jag är sedan Finanskrisen bra på att köpa när marknaden är irrationell på nedsidan men har alltid haft problem att sälja eller i varje fall minska när marknaden driver upp en aktie väldigt snabbt. Sannolikheten ökar alltid exponentiellt för ett snabbt nedställ ju högre aktien stiger. Då mitt mål var 100 kr för LEO borde jag ha sålt i varje fall hälften med väldigt fin vinst. Nu ökade jag först när den sjönk för att sedan motvilligt sälja från 73 och nedåt.

Marknadens tveksamhet att ta ut för mycket av framtiden var bland mina få innehav mest uppenbar i Evolution Gaming som gick från klarhet till klarhet under året men hela tiden handlades ner efter rapporterna. Det finns ju ingenting att göra år sånt här och fortsätter ett bolag att utvecklas väl så kommer värderingen förr eller senare men jag hade aldrig kunnat tro att PE skulle falla så mycket 2018 och att aktien skulle stå på drygt 500 kr vid nyår.

Att berätta om sina innehav och när man köper och säljer är nog inte så bra har jag blivit varse under året. Det ger ett ansvar för aktien i mångas ögon och det bidrar utan tvekan till att man sitter kvar när ens mer rationella sida blir alltmer skeptisk, som fallet blev för mig i LEO. Jag kommer fortfarande att skriva på Twitter om de flesta bolag jag äger, helt enkelt för att detta ger otroligt mycket kunskap från andra men inte så mycket om vikt eller köp och sälj. 

Värdeinvestering är att ha "fel" för det mesta men att få rätt en vacker dag. Man ska lita på sig själv men inte låta bli att lyssna på kunniga belackare. Dessa är ofta irriterande men kan också påpeka högst verkliga svagheter i ens resonemang och case.

Utan tvekan har mina stora framgångar tidigare år i Swedbank, Boliden, Starbucks, Netflix, LEO (2017) och framförallt Apple gjort att jag litar mycket på mig själv när jag är väl påläst. Detta kan vara farligt och jag känner att jag måste bli bättre på att inse hur extrem marknaden kan vara på nedsidan även efter små svagheter i en rapport och när marknaden helt enkelt flyttar sitt intresse åt annat håll.En sista erfarenhet är att även om jag har kärleken till marknaden i blodet så är det väääääldigt skönt att äga onoterade innehav. Allt annat lika, alltså oaktat bolagets eventuella framgångar, så är det otroligt trevligt att slippa de eviga diskussionerna om hur marknaden reagerade på en rapport eller nyhet. Att köpa Hernö Gin 2017 och sedan öka innehavet brutalt i våras var troligen ett av de bästa köpbeslut jag tagit och även om jag liksom de allra flesta andra av de idag 2000 aktieägarna ser fram emot en notering någon gång i framtiden så är det inte så dumt att ta del av bolagets framgångar utan att behöva fundera särskilt mycket om man ska öka eller minska beroende på hur kursen utvecklar sig.

Jag kommer sannolikt att köpa fler onoterade bolag i framtiden men har ingenting på gång idag.torsdag 20 december 2018

Året som gått...


Det bästa jag kan säga om 2018 är att det var ett lärorikt år. Det känns som motsvarigheten till att man säger om en person "Ja, visst, han är trevlig...". 

Året började starkt, extremt starkt faktiskt. Min portfölj var upp 20 % i januari och hybrisen började göra sig påmind. Det kändes att om min tro för ett år sedan om att gamblingbolagen skulle få ett bra år bara stärktes hela tiden. Confirmation bias som det heter på engelska- man får bekräftelser på vad man tror och struntar i de tvivel man tidigare hyste. 

Årets största nederlag för mig, eller om man så vill enda och stora, var LeoVegas kurskollaps. Aktien inledde året på 85 kr efter en enda lång uppgång 2017. Bolaget gick utmärkt och började året med att köpa två engelska operatörer och det kändes som om LEO inte kunde göra någonting fel. Marknaden höll med om detta och handlade upp aktien över 110 i januari. Dessvärre är det ju alltid ATH som folk minns trots att denna höga kurs bara varade några dagar och februari var sista gången som den gick över 100. Marknadens missnöje började med att bolaget skulle skriva av förvärven aggressivt och sedan tappade LEO alltmer marknadens gunst. Plötsligt var allting fel enligt marknaden.

Jag reagerade för sent eftersom jag tyckte att marknaden överreagerade men utan tvekan fanns det skäl till oro när reglerna i UK stramades upp rejält i somras och LEO ju hade alltmer verksamhet där. Det som verkligen kan irritera mig är dock att informationen om problemen läckte ut och både anställda och andra sålde aktier. 

Jag hade detta på känn när aktien ständigt var så svag utan nyheter och även svag t.o.m. när bolaget gjorde en omvänd vinstvarning i juli, men dum som jag var så sålde jag bara långsamt av delar av mitt innehav.  Även att ledningen verkade hela tiden skyla över alla problem istället för att berätta hur man skulle lösa dem var en uppenbar varningssignal som jag missade.

Det var ändå lärorikt och nog första gången jag varit med om att ett innehav kan falla så mycket utan att bolaget råkat ut för något riktigt illa. LEO är på alla sätt en potentiell uppköpskandidat och jag skulle inte alls bli förvånad om något större bolag lägger ett bud på dem och de ska öht inte på något sätt räknas ut. Jag är dock nöjd med att sitta i princip helt utanför aktien sedan Q3-rapporten.Mina bolag i övrigt levererade fantastiska resultat överlag- EVO handlas märkligt nog alltid ned mellan rapporterna och stiger sedan som en raket de flesta gånger de visar korten. Mest spektakulärt var vid Q1:an då aktien steg 29 % efter att veckorna innan handlas ned på en väldigt dålig analys och flera blankningar. Men även efter Q2:an och Q3:an steg aktien spektakulärt (men föll tillbaka med tiden) och man kan bara bli imponerad av allt de gör.

Riktigt roligt var att besöka Evolution Gaming i Riga i maj, se även vad jag skrev på Tradingportalen här. Efter detta besök och övrig kontakt med bolager är jag väldigt bekväm med att ha EVO som största innehav och stå ut med att marknaden för det mesta inte riktigt förstår bolaget (ännu). Mer om EVO efter mitt besök hos dem i Stockholm i november finns här.

I korthet gick även Apple, Netflix, LVMH, Catena Media och Storytel riktigt bra om man ska sammanfatta året. Aktiekurserna skvallrar inte direkt om detta idag men det är ändå sant.  

Hernö Gin, mitt riktiga favoritinnehav, gick fenomenalt bra detta år och det var superkul att ordna den första aktieägarresan till destilleriet i oktober. Det är faktiskt en skön känsla att Hernö inte är noterat och att slippa ständigt få även denna kurs serverad för sig. Jag ser dock ändå fram emot att bolaget noteras en vacker dag, förhoppningsvis på en av de bättre listorna där det hör hemma. Jag deltog i nyemissionen i maj förstås men köpte ännu fler aktier av två privatpersoner som hade varit med tidigt i bolaget och nu ville casha hem.Väldigt kul var också att besöka Catena Media på Malta i början av oktober (krönikan på Tradingportalen finns här). Fast störst betydelse på ett mer personligt plan var att min firma fick fler och fler uppdrag där ett var att leda frågestunden på Catenas kapitalmarknadsdag i november. 

Jag kommer att fortsätta att alltmer prioritera firman och tror att detta kommer att vara bra på flera sätt- framförallt att jag inte tittar för mycket på börskurser som ju i regel bara stör ens koncentration och intäkter från företag gör ju att man kan slappna av mer som investerare. Detta gör förstås inte att min textproduktion kommer att bli mindre eftersom jag ju till största delen, dock inte här på bloggen förstås, får betalt för att skriva.

Överlag har året som sagt varit lärorikt. En nyttig påminnelse om att marknaden ibland tar ut alltför mycket i förväg och det är bra att inte bara kunna rida på uppgången utan också minska innehavet när kursen har dragit iväg. En annan lärdom är att helt ignorera trollen på Twitter och andra forum samt, långt viktigare, att kunna ignorera dem som helt enkelt inte vet vad de talar om men är fast beslutna att avslöja detta för hela världen. 

Att besöka bolag är väldigt nyttigt, man ser hur det går och kan man bara undvika att bli förblindad av allt positivt man ser och ändå göra en nykter analys kan de pengar resan kostar bli den mest lönsamma investering man gör.

Jag törs tro på ett bra 2019.

onsdag 21 november 2018

Catena Medias kapitalmarknadsdag


Igår höll Catena Media sin årliga kapitalmarknadsdag. Som med både stämman och kvartalsrapporterna har uppslutningen av aktieägare, fonder och analytiker ökat markant. Egentligen samma utveckling som vi har kunnat se i institutionellt ägande där t.ex. Sequioia-fonden och Bodenholm har tillkommit under året.

Bolaget frågade tidigare i höstas mig som ju har ställt massor av frågor till dem de senaste två åren om jag ville leda utfrågningen av ledningen, vilket jag förstås gärna tackade ja till. 

Jag siktade i mina frågor på ämnen som jag vet att många ägare och analytiker har debatterat på senare tid, t.ex. huruvida man kommer att nå sitt 2020-mål och den organiska tillväxten. Frågorna från publiken spände över många intressanta ämnen och jag tycker att vi ägare fick en god inblick från både svaren och från de presentationer som gavs.

Äger man aktien eller funderar på att göra det vore det helt galet att missa detta tillfälle till insyn i företaget. Här är länken till den inspelade webbsändningen

tisdag 6 november 2018

United States of Catena


Vid presentationen av dagens rapport från Catena Media så hamnade de mesta i skymundan för berättelsen om hur det går för deras snabbväxande verksamhet i USA. Mycket lägligt hade man tagit dit lokale VD Michael Daly som idag leder en styrka på runt 20 anställda. Ingen som var där eller tittade på presentationen kunde gärna missa hur glada ledningen är över hur denna verksamhet utvecklas och framförallt vilken gigantisk potential den har inför 2019 och framåt. 

Det är den amerikanska verksamheten som gör att man kan driva upp det genomsnittliga värdet per genererad kund och minska fokuseringen på hur många nya kunder (NDC) man har skickat under kvartalet. 

I korthet: Man är idag överlägsen branschetta i de tre delstater som det går att driva verksamhet (New Jersey, Delaware och Nevada). När man söker på Google i dessa stater är det nästan omöjligt att inte hamna på en Catena-sida, så stor är deras dominans. Man tjänar dubbelt så mycket som i Europa med mellan 700 och 1200 dollar per lead i CPA (engångsbetalning). Även om man är godkänd för att ta ”life-time share” i NJ och Pennsylvania väljer man att inte göra detta då intäkten är så väldigt hög nu och troligen kommer att bli ännu högre när de operatörer som har lagt 20 miljoner dollar för sin licens i Pennsylvania snart kommer att vilja snabbt skaffa mer trafik.


Nästa stater på tur är alltså Pennsylvania som ensamt är större än dessa tre stater samt West Virginia. Även om WV är en liten stat så ligger den på bekvämt avstånd från mycket rika och folkrika stater som enkelt kan åka över gränsen till VW för att spela, precis som New York-bor idag åker över till New Jersey för att spela på sport och casino på mobilen.

Catena driver sajter i ett tiotal delstater, däribland kolossen Kalifornien, för att bygga trafik och sökranking så att man blixtsnabbt kan ställa om till att ta betalt för trafiken den dag respektive delstat regleras. På detta sätt säger man sig också ha ett stort försprång mot operatörerna som inte kan göra någonting lokalt innan regleringen.

Enbart med de kända ”färdiga” staterna som man vet kommer att snart gå live har de en dubbling och även om det går långsamt med lagstiftningen i andra stater, vilket absolut ingenting tyder på idag när dessa förlorar skatteintäkter till andra stater, så kommer man att kunna dubbla den amerikanska omsättningen gång på gång de kommande åren.

Daly berättade att de snabbt kunnat ta in alla eller i princip alla operatörer i New Jersey. Några av dem hade hoppats att kunna gå till marknaden utan att betala en affiliate men de vet nu att detta inte är ett alternativ. På samma sätt kan f.ö. Catena tjäna på regleringen i Sverige när reklamen i tidningar, tv och radio redan är överfull och den naturliga vägen fram för operatörerna är att gå via nätet, inte minst när vi efter regleringen kommer att ha köpt trafik även i Sverige via Google.

Hur sökresultat ser ut i New Jersey idag, rödmarkerade är CTM-domäner.

Väldigt lyckat vara också att man nyligen kom överens med grundarna till de tillgångar man köpte i USA om att tidigarelägga övertagandet av den del av verksamheten som dessa idag driver men Catena bara äger en del av. Anledningen till detta är att de "övriga delstater" som när man skrev det gamla avtalet hade väldigt litet kommersiellt värde nu i och med avregleringen av sportspelsmarknaden i USA har blivit avsevärt mer värdefulla.

Att CTM valde att gå in i USA tidigt och i stor skala var utan tvekan mycket framsynt. Jag tycker man kan likna situationen för Catenas USA-satsning som om ett gruvbolag hade köpt prospekteringsrättigheter för malmfyndigheter för ett par år sedan och därefter hittat stora tillgångar i jorden, långt större än man hade hoppats på. 

Som med all affärsverksamhet finns det risker och saker kan gå snett men det är sannolikt att Catena sitter på en guldgruva här och att man kommer att tjäna mycket stora pengar i USA, liksom i sin övriga verksamhet, under kommande år.