fredag 22 januari 2010

Swedbanks p/e utan kreditförlusterna


Apropå S&P:s "core earnings" tänkte jag att det kunde vara intressant att räkna på vad Swedbanks p/e är idag om man räknar bort kreditförlusternas inverkan, men också förstås vad det kan tänkas bli i framtiden. Dessutom, vad händer om man räknar idag räknar om kursen med Handelsbankens motsvarande "rensade" p/e-tal?

Att helt bortse från kreditförluster för att få fram "normala" siffror för Swedbank är förstås att sticka ut hakan lite när banken börjar närma sig 25 miljarder i reserveringar sedan förra hösten, men kreditförlusterna var negativa (-205 milj.) år 2006 och bara 0,07 % 2007. Det är alltså det normala för banken och därför ingenting man behöver ta med i en analys eftersom felmarginalen i uträkningarna är mycket större än så.

Som jag skrivit tidigare kommer Swedbank att börja värderas som övriga storbanker så snart intjäningsförmågan verkar på väg att återvända. Vad är då bankens vinst utan kreditförluster och jämförelsestörande poster idag? Om man tittar i senaste kvartalsrapporten ser man att de under de första tre kvartalen tjänade nästan 13 miljarder om man räknar bort förlusterna. Detta är f.ö. 7 % bättre än året innan trots lågkonjunkturen!

Vi gör det enkelt för oss och delar detta med 0,75 för att få till en helårssiffra som blir 17 miljarder kronor (vi har då också en säkerhetsmarginal i att ökningen i nya osäkra fordringar nu avtar).  Motsvarande siffra för boksluten 2006-2008 är (ung.) 11 miljarder; 12,5 miljarder och 15,5 miljarder, vi har alltså en mycket fin trend med årliga ökningar på runt 10 %.

"Rensat p/e-tal"

Om man ska försöka räkna ut vilket p/e-tal Swedbank handlas till idag borträknat kreditförlusterna så blir aktiens "rensade" p/e tal 4,9 (1,2 miljarder aktier * 70 kr / 17 miljarder).

Även om banker normalt inte värderas högt i förhållande till vinsten är det med en sådan vinstökning i mer normal konjunktur i vilket fall motiverat med högre än p/e 10 så jag räknar med tolv. 12*17 000 000 000 / 1,2 miljarder aktier = 170 kr, vilket blir min målkurs.

En bra jämförelse kan göras med Handelsbanken som också har kreditförluster men mycket mindre (2,7 miljarder Q1-Q3). Deras vinst borträknat kreditförluster är 7,7 miljarder - (-2,7 miljarder) = 10,4 miljarder. Omräknat till helår (10,4/0,75) blir det ung. 14 miljarder dvs klart lägre än Swedbank men med mycket färre aktier att dela det på.

Om man delar vinsten med 623 milj. aktier blir det ung. 22 kr/aktie och aktien står i ung. 200 kr idag, vilket ger ett rensat p/e-tal på 9,1. Om Swedbank skulle värderas som SHB idag skulle Swedbank stå i 130 kr.

Om SHB redan idag i lågkonjunkturen handlas över p/e 9 borträknat kreditförlusterna kan det inte vara fel att räkna på 12 för Swedbank när konjunkturen har blivit mer neutral. Det finns förstås fler faktorer här- SHB är solidare än Swedbank idag, men att räkna värdering som en procent av eget kapital etc. är betydligt mindre säkert än att utgå från uppskattad vinst. Det är ju framförallt vinsten som skapar det egna kapitalet, inte tvärtom och det är den framtida vinsten som man betalar för när man köper en aktie.

Ytterligare säkerhetsmarginal får man genom att vinsten garanterat kommer att stiga till mer än 17 miljarder när konjunkturen förbättras. Att nämnas kan ju också att Swedbanks tidigare kursrekord under högkonjunkturen var 233 kr om man räknar om efter nyemissionerna. Detta är nästan 40 % högre än 170 kr så hur man än räknar så har vi med en kurs på 170 kr en betryggande säkerhetsmarginal.

7 kommentarer:

 1. Och hur, tror du, att Obamas recept för Am banker påverkar "vår" bank?
  Och, kan, som några på BS tror, Borg fixa till ett liknande senario i Sverige?
  Om så är fallet, påverkas bankernas vinst och din målkurs på 170sek kanske inte nås ?

  SvaraRadera
 2. Jag tror inte att det blir någon påverkan av detta. Det som kan påverka är EU-regler. Där kan det komma ändringar, men EU ligger redan långt före USA med krav på kapitaltäckning o.s.v., vilket Swedbank redan anpassat sig till. EU diskuterar ju tydligen mest regler för bonusar, vilket knappast kan påverka vinsterna i långa loppet.

  SvaraRadera
 3. och hur tycker du det ser ut för europeiska banker för tillfället?

  tom IMF varnar..

  SvaraRadera
 4. Jag har inte nån större koll på dem, det finns de som går bra och ett stort antal som har problem. Deras problem beror dock inte på att éfterfrågan är låg, utan på att de har misskötts, många långt, långt värre än Swedbank m.fl. svenska banker sköttes.

  Det kommer alltid att finnas banker eftersom behovet av deras tjänster är enormt. De som är välskötta kommer att överleva och däribland räknas idag utan tvekan de fyra stora svenska bankerna.

  SvaraRadera
 5. Intressant med värdering utan kreditförluster. En indikation på att det finns några banker, vars kurs har potential att öka när dammet har lagt sig.

  SvaraRadera
 6. Visste du att Swedbank idag har över 100'000 kunder som har sina sakförsäkringar hos Swedbank? Varje sakförsäkring räknar banken som en årlig intäkt om 1300 kr. Det finns mer än 4 miljoner privatkunder i banken. Jag ser ett otroligt potential i den affären nu när räntenettot har krympt under årens lopp. Idag alltså en kassako om 130 miljoner årligen. Försäkringsbolaget är också en kostnadseffektiv och slimmad organisation. När man når 400'000 kunder så, ja räkna själv :D 520 milj!

  En annan grej som talar mycket för Swedbank är konsumtionskrediterna där alla de stora LO/SACO osv tecknat avtal med banken. En generell upplåningskostnad om ca 1% och medlemslånen 4%, rätt taskig marginal, men vem kan ha SHB när deras privatlån ger en ränta om 9%?? Det öppnar upp för mycket bra mer-affärer!!

  SvaraRadera
 7. Intressant analys av Swedbank.Tänker i samma banor som dig att så fort kreditförlusterna är tagna så ska de stora vinsterna komma tillbaks.
  Enda haken är väl att det inte med säkerhet går att fastställa hur mycket det kommer kosta och hur lång tid det tar.Skulle det med säkerhet vara avklarat inom bara ett år så borde aktien uppvärderas redan nu.Har själv ökat innehavet.

  Mvh. Hasse

  SvaraRadera